<div dir="ltr">Is there a way I can log current number of active connection in nginx?<div>I want to check the max number of parallel  connection I am getting on my server. </div><div><br></div><div><div>regards<div>Vivek Goel</div>

</div>
</div></div>