<div dir="ltr"><div><div>Hi,<br><br></div>Refer to <a href="http://nginx.org/en/docs/http/ngx_http_upstream_module.html#server">http://nginx.org/en/docs/http/ngx_http_upstream_module.html#server </a>, if all primary server are unavailable, backup server will handle request.<br><br></div><div>I have two question?<br></div><div>1.  What's the meaning of unavailable?<br></div><div>2.  When will primary server come back, after <code>fail_timeout?<br><br></code></div><div><code>Thanks,<br></code></div><div><code>Linbo<br></code></div><div><br><br></div></div>