<div dir="ltr">Hi Igor,<div><br></div><div>The error happens randomly </div><div><div><br></div><div><div>2018/08/02 06:52:42 [emerg] 874514#874514: posix_memalign(16, 16384) failed (12: Cannot allocate memory)</div><div>2018/08/02 09:42:53 [emerg] 872996#872996: posix_memalign(16, 16384) failed (12: Cannot allocate memory)</div><div>2018/08/02 10:16:14 [emerg] 877611#877611: posix_memalign(16, 16384) failed (12: Cannot allocate memory)</div><div>2018/08/02 10:16:48 [emerg] 879410#879410: posix_memalign(16, 16384) failed (12: Cannot allocate memory)</div><div>2018/08/02 10:17:55 [emerg] 876563#876563: posix_memalign(16, 16384) failed (12: Cannot allocate memory)</div><div>2018/08/02 10:20:21 [emerg] 879263#879263: posix_memalign(16, 16384) failed (12: Cannot allocate memory)</div><div>2018/08/02 10:20:51 [emerg] 878991#878991: posix_memalign(16, 16384) failed (12: Cannot allocate memory)</div></div><div><br></div><div><div># date</div><div>Thu Aug  2 10:58:48 BST 2018</div></div><div><br></div><div>------------------------------------------</div><div><div># cat /proc/buddyinfo</div><div>Node 0, zone      DMA      0      0      1      0      2      1      1      0      1      1      3 </div><div>Node 0, zone    DMA32  11722  11057   4663   1647    609     72     10      7      1      0      0 </div><div>Node 0, zone   Normal 755026 710760 398136  21462   1114     18      1      0      0      0      0 </div><div>Node 1, zone   Normal 341295 801810 179604    256      0      0      0      0      0      0      0 </div></div><div>-----------------------------------------</div><div><br></div><div><br></div><div><div>slabinfo - version: 2.1</div><div># name            <active_objs> <num_objs> <objsize> <objperslab> <pagesperslab> : tunables <limit> <batchcount> <sharedfactor> : slabdata <active_slabs> <num_slabs> <sharedavail></div><div>SCTPv6                21     21   1536   21    8 : tunables    0    0    0 : slabdata      1      1      0</div><div>SCTP                   0      0   1408   23    8 : tunables    0    0    0 : slabdata      0      0      0</div><div>kcopyd_job             0      0   3312    9    8 : tunables    0    0    0 : slabdata      0      0      0</div><div>dm_uevent              0      0   2608   12    8 : tunables    0    0    0 : slabdata      0      0      0</div><div>nf_conntrack_ffffffff81acbb00  14054  14892    320   51    4 : tunables    0    0    0 : slabdata    292    292      0</div><div>lvp_cache             36     36    224   36    2 : tunables    0    0    0 : slabdata      1      1      0</div><div>lve_struct          4140   4140    352   46    4 : tunables    0    0    0 : slabdata     90     90      0</div><div>fat_inode_cache        0      0    744   44    8 : tunables    0    0    0 : slabdata      0      0      0</div><div>fat_cache              0      0     40  102    1 : tunables    0    0    0 : slabdata      0      0      0</div><div>isofs_inode_cache      0      0    664   49    8 : tunables    0    0    0 : slabdata      0      0      0</div><div>ext4_inode_cache      30     30   1088   30    8 : tunables    0    0    0 : slabdata      1      1      0</div><div>ext4_xattr             0      0     88   46    1 : tunables    0    0    0 : slabdata      0      0      0</div><div>ext4_free_data         0      0     64   64    1 : tunables    0    0    0 : slabdata      0      0      0</div><div>ext4_allocation_context     32     32    128   32    1 : tunables    0    0    0 : slabdata      1      1      0</div><div>ext4_io_end            0      0     72   56    1 : tunables    0    0    0 : slabdata      0      0      0</div><div>ext4_extent_status    102    102     40  102    1 : tunables    0    0    0 : slabdata      1      1      0</div><div>jbd2_journal_handle      0      0     48   85    1 : tunables    0    0    0 : slabdata      0      0      0</div><div>jbd2_journal_head      0      0    112   36    1 : tunables    0    0    0 : slabdata      0      0      0</div><div>jbd2_revoke_table_s    256    256     16  256    1 : tunables    0    0    0 : slabdata      1      1      0</div><div>jbd2_revoke_record_s      0      0     32  128    1 : tunables    0    0    0 : slabdata      0      0      0</div><div>kvm_async_pf           0      0    136   30    1 : tunables    0    0    0 : slabdata      0      0      0</div><div>kvm_vcpu               0      0  18560    1    8 : tunables    0    0    0 : slabdata      0      0      0</div><div>xfs_dqtrx            992    992    528   31    4 : tunables    0    0    0 : slabdata     32     32      0</div><div>xfs_dquot           3264   3264    472   34    4 : tunables    0    0    0 : slabdata     96     96      0</div><div>xfs_ili           4342175 4774399    152   53    2 : tunables    0    0    0 : slabdata  90083  90083      0</div><div>xfs_inode         4915588 5486076   1088   30    8 : tunables    0    0    0 : slabdata 182871 182871      0</div><div>xfs_efd_item        2680   2760    400   40    4 : tunables    0    0    0 : slabdata     69     69      0</div><div>xfs_da_state        1088   1088    480   34    4 : tunables    0    0    0 : slabdata     32     32      0</div><div>xfs_btree_cur       1248   1248    208   39    2 : tunables    0    0    0 : slabdata     32     32      0</div><div>xfs_log_ticket     14874  15048    184   44    2 : tunables    0    0    0 : slabdata    342    342      0</div><div>xfs_ioend          12909  13104    104   39    1 : tunables    0    0    0 : slabdata    336    336      0</div><div>scsi_cmd_cache      5400   5652    448   36    4 : tunables    0    0    0 : slabdata    157    157      0</div><div>ve_struct              0      0    848   38    8 : tunables    0    0    0 : slabdata      0      0      0</div><div>ip6_dst_cache       1152   1152    448   36    4 : tunables    0    0    0 : slabdata     32     32      0</div><div>RAWv6                910    910   1216   26    8 : tunables    0    0    0 : slabdata     35     35      0</div><div>UDPLITEv6              0      0   1216   26    8 : tunables    0    0    0 : slabdata      0      0      0</div></div><div><div>UDPv6                832    832   1216   26    8 : tunables    0    0    0 : slabdata     32     32      0</div><div>tw_sock_TCPv6       1152   1376    256   32    2 : tunables    0    0    0 : slabdata     43     43      0</div><div>TCPv6                510    510   2176   15    8 : tunables    0    0    0 : slabdata     34     34      0</div><div>cfq_queue           3698   5145    232   35    2 : tunables    0    0    0 : slabdata    147    147      0</div><div>bsg_cmd                0      0    312   52    4 : tunables    0    0    0 : slabdata      0      0      0</div><div>mqueue_inode_cache    136    136    960   34    8 : tunables    0    0    0 : slabdata      4      4      0</div><div>hugetlbfs_inode_cache   1632   1632    632   51    8 : tunables    0    0    0 : slabdata     32     32      0</div><div>configfs_dir_cache   1472   1472     88   46    1 : tunables    0    0    0 : slabdata     32     32      0</div><div>dquot                  0      0    256   32    2 : tunables    0    0    0 : slabdata      0      0      0</div><div>userfaultfd_ctx_cache     32     32    128   32    1 : tunables    0    0    0 : slabdata      1      1      0</div><div>fanotify_event_info   2336   2336     56   73    1 : tunables    0    0    0 : slabdata     32     32      0</div><div>dio                 6171   6222    640   51    8 : tunables    0    0    0 : slabdata    122    122      0</div><div>pid_namespace         42     42   2192   14    8 : tunables    0    0    0 : slabdata      3      3      0</div><div>posix_timers_cache   1056   1056    248   33    2 : tunables    0    0    0 : slabdata     32     32      0</div><div>UDP-Lite               0      0   1088   30    8 : tunables    0    0    0 : slabdata      0      0      0</div><div>flow_cache          2268   2296    144   28    1 : tunables    0    0    0 : slabdata     82     82      0</div><div>xfrm_dst_cache       896    896    576   28    4 : tunables    0    0    0 : slabdata     32     32      0</div><div>ip_fib_alias        2720   2720     48   85    1 : tunables    0    0    0 : slabdata     32     32      0</div><div>RAW                 3977   4224   1024   32    8 : tunables    0    0    0 : slabdata    132    132      0</div><div>UDP                 4110   4110   1088   30    8 : tunables    0    0    0 : slabdata    137    137      0</div><div>tw_sock_TCP         4756   5216    256   32    2 : tunables    0    0    0 : slabdata    163    163      0</div><div>TCP                 2705   2768   1984   16    8 : tunables    0    0    0 : slabdata    173    173      0</div><div>scsi_data_buffer    5440   5440     24  170    1 : tunables    0    0    0 : slabdata     32     32      0</div><div>blkdev_queue         154    154   2208   14    8 : tunables    0    0    0 : slabdata     11     11      0</div><div>blkdev_requests   4397688 4405884    384   42    4 : tunables    0    0    0 : slabdata 104902 104902      0</div><div>blkdev_ioc         11232  11232    112   36    1 : tunables    0    0    0 : slabdata    312    312      0</div><div>user_namespace         0      0   1304   25    8 : tunables    0    0    0 : slabdata      0      0      0</div><div>sock_inode_cache   12282  12282    704   46    8 : tunables    0    0    0 : slabdata    267    267      0</div><div>file_lock_cache    20056  20960    200   40    2 : tunables    0    0    0 : slabdata    524    524      0</div><div>net_namespace          6      6   5056    6    8 : tunables    0    0    0 : slabdata      1      1      0</div><div>shmem_inode_cache  16970  18952    712   46    8 : tunables    0    0    0 : slabdata    412    412      0</div><div>Acpi-ParseExt      39491  40432     72   56    1 : tunables    0    0    0 : slabdata    722    722      0</div><div>Acpi-State          1683   1683     80   51    1 : tunables    0    0    0 : slabdata     33     33      0</div><div>Acpi-Namespace     11424  11424     40  102    1 : tunables    0    0    0 : slabdata    112    112      0</div><div>task_delay_info    15336  15336    112   36    1 : tunables    0    0    0 : slabdata    426    426      0</div><div>taskstats           1568   1568    328   49    4 : tunables    0    0    0 : slabdata     32     32      0</div><div>proc_inode_cache  169897 190608    680   48    8 : tunables    0    0    0 : slabdata   3971   3971      0</div><div>sigqueue            2208   2208    168   48    2 : tunables    0    0    0 : slabdata     46     46      0</div><div>bdev_cache           792    792    896   36    8 : tunables    0    0    0 : slabdata     22     22      0</div></div><div><div>sysfs_dir_cache    74698  74698    120   34    1 : tunables    0    0    0 : slabdata   2197   2197      0</div><div>mnt_cache         163197 163424    256   32    2 : tunables    0    0    0 : slabdata   5107   5107      0</div><div>filp               64607  97257    320   51    4 : tunables    0    0    0 : slabdata   1907   1907      0</div><div>inode_cache       370744 370947    616   53    8 : tunables    0    0    0 : slabdata   6999   6999      0</div><div>dentry            1316262 2139228    192   42    2 : tunables    0    0    0 : slabdata  50934  50934      0</div><div>iint_cache             0      0     80   51    1 : tunables    0    0    0 : slabdata      0      0      0</div><div>buffer_head       1441470 2890290    104   39    1 : tunables    0    0    0 : slabdata  74110  74110      0</div><div>vm_area_struct    194998 196840    216   37    2 : tunables    0    0    0 : slabdata   5320   5320      0</div><div>mm_struct           2679   2760   1600   20    8 : tunables    0    0    0 : slabdata    138    138      0</div><div>files_cache         8680   8925    640   51    8 : tunables    0    0    0 : slabdata    175    175      0</div><div>signal_cache        3691   3780   1152   28    8 : tunables    0    0    0 : slabdata    135    135      0</div><div>sighand_cache       1950   2160   2112   15    8 : tunables    0    0    0 : slabdata    144    144      0</div><div>task_xstate         8070   8658    832   39    8 : tunables    0    0    0 : slabdata    222    222      0</div><div>task_struct         1913   2088   4080    8    8 : tunables    0    0    0 : slabdata    261    261      0</div><div>cred_jar           31699  33936    192   42    2 : tunables    0    0    0 : slabdata    808    808      0</div><div>anon_vma_chain    164026 168704     64   64    1 : tunables    0    0    0 : slabdata   2636   2636      0</div><div>anon_vma           84104  84594     88   46    1 : tunables    0    0    0 : slabdata   1839   1839      0</div><div>pid                11127  12576    128   32    1 : tunables    0    0    0 : slabdata    393    393      0</div><div>shared_policy_node   9350   9350     48   85    1 : tunables    0    0    0 : slabdata    110    110      0</div><div>numa_policy           62     62    264   31    2 : tunables    0    0    0 : slabdata      2      2      0</div><div>radix_tree_node   771778 1194312    584   28    4 : tunables    0    0    0 : slabdata  42654  42654      0</div><div>idr_layer_cache     2538   2565   2112   15    8 : tunables    0    0    0 : slabdata    171    171      0</div><div>dma-kmalloc-8192       0      0   8192    4    8 : tunables    0    0    0 : slabdata      0      0      0</div><div>dma-kmalloc-4096       0      0   4096    8    8 : tunables    0    0    0 : slabdata      0      0      0</div><div>dma-kmalloc-2048       0      0   2048   16    8 : tunables    0    0    0 : slabdata      0      0      0</div><div>dma-kmalloc-1024       0      0   1024   32    8 : tunables    0    0    0 : slabdata      0      0      0</div><div>dma-kmalloc-512        0      0    512   32    4 : tunables    0    0    0 : slabdata      0      0      0</div><div>dma-kmalloc-256        0      0    256   32    2 : tunables    0    0    0 : slabdata      0      0      0</div><div>dma-kmalloc-128        0      0    128   32    1 : tunables    0    0    0 : slabdata      0      0      0</div><div>dma-kmalloc-64         0      0     64   64    1 : tunables    0    0    0 : slabdata      0      0      0</div><div>dma-kmalloc-32         0      0     32  128    1 : tunables    0    0    0 : slabdata      0      0      0</div><div>dma-kmalloc-16         0      0     16  256    1 : tunables    0    0    0 : slabdata      0      0      0</div><div>dma-kmalloc-8          0      0      8  512    1 : tunables    0    0    0 : slabdata      0      0      0</div><div>dma-kmalloc-192        0      0    192   42    2 : tunables    0    0    0 : slabdata      0      0      0</div><div>dma-kmalloc-96         0      0     96   42    1 : tunables    0    0    0 : slabdata      0      0      0</div><div>kmalloc-8192         385    388   8192    4    8 : tunables    0    0    0 : slabdata     97     97      0</div><div>kmalloc-4096        9296  10088   4096    8    8 : tunables    0    0    0 : slabdata   1261   1261      0</div><div>kmalloc-2048       65061 133536   2048   16    8 : tunables    0    0    0 : slabdata   8346   8346      0</div><div>kmalloc-1024       11987  21120   1024   32    8 : tunables    0    0    0 : slabdata    660    660      0</div></div><div><div>kmalloc-512       107510 187072    512   32    4 : tunables    0    0    0 : slabdata   5846   5846      0</div><div>kmalloc-256       160498 199104    256   32    2 : tunables    0    0    0 : slabdata   6222   6222      0</div><div>kmalloc-192       144975 237426    192   42    2 : tunables    0    0    0 : slabdata   5653   5653      0</div><div>kmalloc-128        36799 108096    128   32    1 : tunables    0    0    0 : slabdata   3378   3378      0</div><div>kmalloc-96         99510 238896     96   42    1 : tunables    0    0    0 : slabdata   5688   5688      0</div><div>kmalloc-64        7978152 8593280     64   64    1 : tunables    0    0    0 : slabdata 134270 134270      0</div><div>kmalloc-32        2939882 3089664     32  128    1 : tunables    0    0    0 : slabdata  24138  24138      0</div><div>kmalloc-16        172057 172288     16  256    1 : tunables    0    0    0 : slabdata    673    673      0</div><div>kmalloc-8         109568 109568      8  512    1 : tunables    0    0    0 : slabdata    214    214      0</div><div>kmem_cache_node      893    896     64   64    1 : tunables    0    0    0 : slabdata     14     14      0</div><div>kmem_cache           612    612    320   51    4 : tunables    0    0    0 : slabdata     12     12      0</div></div><div><br></div><div>-------------------------------------------------</div><div><br></div><div><br></div><div><div># uname -r</div><div>3.10.0-714.10.2.lve1.5.17.1.el7.x86_64</div></div><div><br></div><div>--------------------------------------------------------</div><div><br></div><div>Core part of glances </div><div><a href="http://i.imgur.com/La5JbQn.png">http://i.imgur.com/La5JbQn.png</a><br></div><div>-----------------------------------------------------------</div><div><br></div><div>Thank you very much for looking into this</div><div><br></div></div></div><br><div class="gmail_quote"><div dir="ltr">On Thu, Aug 2, 2018 at 12:37 PM Igor A. Ippolitov <<a href="mailto:iippolitov@nginx.com">iippolitov@nginx.com</a>> wrote:<br></div><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">
  
    
  
  <div text="#000000" bgcolor="#FFFFFF">
    <div class="m_-3921009750399893672moz-cite-prefix">Anoop,<br>
      <br>
      I doubt this will be the solution, but may we have a look at
      /proc/buddyinfo and /proc/slabinfo the moment when nginx can't
      allocate memory?<br>
      <br>
      On 02.08.2018 08:15, Anoop Alias wrote:<br>
    </div>
    <blockquote type="cite">
      
      <div dir="ltr">
        <div>Hi Maxim,</div>
        <div><br>
        </div>
        <div>I enabled debug and the memalign call is happening on nginx
          reloads and the ENOMEM happen sometimes on the reload(not on
          all reloads)</div>
        <div><br>
        </div>
        <div>
          <div>2018/08/02 05:59:08 [notice] 872052#872052: signal
            process started</div>
          <div>2018/08/02 05:59:23 [notice] 871570#871570: signal 1
            (SIGHUP) received from 872052, reconfiguring</div>
          <div>2018/08/02 05:59:23 [debug] 871570#871570: wake up, sigio
            0</div>
          <div>2018/08/02 05:59:23 [notice] 871570#871570: reconfiguring</div>
          <div>2018/08/02 05:59:23 [debug] 871570#871570:
            posix_memalign: 0000000002B0DA00:16384 @16      === > the
            memalign call on reload</div>
          <div>2018/08/02 05:59:23 [debug] 871570#871570: malloc:
            00000000087924D0:4560</div>
          <div>2018/08/02 05:59:23 [debug] 871570#871570:
            posix_memalign: 000000000E442E00:16384 @16</div>
          <div>2018/08/02 05:59:23 [debug] 871570#871570: malloc:
            0000000005650850:4096</div>
          <div>20</div>
        </div>
        <div><br>
        </div>
        <div><br>
        </div>
        <div><br>
        </div>
        <div><br>
        </div>
        <div>2018/08/02 05:48:49 [debug] 871275#871275: bind() xxxx:443
          #71</div>
        <div>2018/08/02 05:48:49 [debug] 871275#871275: bind() xxxx:443
          #72</div>
        <div>2018/08/02 05:48:49 [debug] 871275#871275: bind() xxxx:443
          #73</div>
        <div>2018/08/02 05:48:49 [debug] 871275#871275: bind() xxxx:443
          #74</div>
        <div>2018/08/02 05:48:49 [debug] 871275#871275: add cleanup:
          000000005340D728</div>
        <div>2018/08/02 05:48:49 [debug] 871275#871275: malloc:
          00000000024D3260:4096</div>
        <div>2018/08/02 05:48:49 [debug] 871275#871275: malloc:
          00000000517BAF10:4096</div>
        <div>2018/08/02 05:48:49 [debug] 871275#871275: malloc:
          0000000053854FC0:4096</div>
        <div>2018/08/02 05:48:49 [debug] 871275#871275: malloc:
          0000000053855FD0:4096</div>
        <div>2018/08/02 05:48:49 [debug] 871275#871275: malloc:
          0000000053856FE0:4096</div>
        <div>2018/08/02 05:48:49 [debug] 871275#871275: malloc:
          0000000053857FF0:4096</div>
        <div>2018/08/02 05:48:49 [debug] 871275#871275: posix_memalign:
          0000000053859000:16384 @16</div>
        <div>2018/08/02 05:48:49 [debug] 871275#871275: malloc:
          000000005385D010:4096</div>
        <div>2018/08/02 05:48:49 [debug] 871275#871275: malloc:
          000000005385E020:4096</div>
        <div>2018/08/02 05:48:49 [debug] 871275#871275: malloc:
          000000005385F030:4096</div>
        <div>2018/08/02 05:48:49 [debug] 871275#871275: malloc:
          00000000536CD160:4096</div>
        <div>2018/08/02 05:48:49 [debug] 871275#871275: malloc:
          00000000536CE170:4096</div>
        <div>2018/08/02 05:48:49 [debug] 871275#871275: malloc:
          00000000536CF180:4096</div>
        <div>2018/08/02 05:48:49 [debug] 871275#871275: malloc:
          00000000536D0190:4096</div>
        <div>2018/08/02 05:48:49 [debug] 871275#871275: malloc:
          00000000536D11A0:4096</div>
        <div>2018/08/02 05:48:49 [debug] 871275#871275: malloc:
          00000000536D21B0:4096</div>
        <div>2018/08/02 05:48:49 [debug] 871275#871275: malloc:
          00000000536D31C0:4096</div>
        <div>2018/08/02 05:48:49 [debug] 871275#871275: malloc:
          00000000536D41D0:4096</div>
        <div>2018/08/02 05:48:49 [debug] 871275#871275: malloc:
          00000000536D51E0:4096</div>
        <div>2018/08/02 05:48:49 [debug] 871275#871275: malloc:
          00000000536D61F0:4096</div>
        <div>2018/08/02 05:48:49 [debug] 871275#871275: malloc:
          00000000536D7200:4096</div>
        <div>2018/08/02 05:48:49 [debug] 871275#871275: malloc:
          00000000536D8210:4096</div>
        <div>2018/08/02 05:48:49 [debug] 871275#871275: malloc:
          00000000536D9220:4096</div>
        <div><br>
        </div>
        <div><br>
        </div>
        <div>Infact there are lot of such calls during a reload</div>
        <div><br>
        </div>
        <div>
          <div>2018/08/02 05:59:23 [debug] 871570#871570:
            posix_memalign: 00000000BA17ED00:16384 @16</div>
          <div>2018/08/02 05:59:23 [debug] 871570#871570:
            posix_memalign: 00000000BA1B0FF0:16384 @16</div>
          <div>2018/08/02 05:59:23 [debug] 871570#871570:
            posix_memalign: 00000000BA1E12C0:16384 @16</div>
          <div>2018/08/02 05:59:23 [debug] 871570#871570:
            posix_memalign: 00000000BA211590:16384 @16</div>
          <div>2018/08/02 05:59:23 [debug] 871570#871570:
            posix_memalign: 00000000BA243880:16384 @16</div>
          <div>2018/08/02 05:59:23 [debug] 871570#871570:
            posix_memalign: 00000000BA271B30:16384 @16</div>
          <div>2018/08/02 05:59:23 [debug] 871570#871570:
            posix_memalign: 00000000BA2A3E20:16384 @16</div>
          <div>2018/08/02 05:59:23 [debug] 871570#871570:
            posix_memalign: 00000000BA2D20D0:16384 @16</div>
          <div>2018/08/02 05:59:23 [debug] 871570#871570:
            posix_memalign: 00000000BA3063E0:16384 @16</div>
          <div>2018/08/02 05:59:23 [debug] 871570#871570:
            posix_memalign: 00000000BA334690:16384 @16</div>
          <div>2018/08/02 05:59:23 [debug] 871570#871570:
            posix_memalign: 00000000BA366980:16384 @16</div>
          <div>2018/08/02 05:59:23 [debug] 871570#871570:
            posix_memalign: 00000000BA396C50:16384 @16</div>
          <div>2018/08/02 05:59:23 [debug] 871570#871570:
            posix_memalign: 00000000BA3C8F40:16384 @16</div>
          <div>2018/08/02 05:59:23 [debug] 871570#871570:
            posix_memalign: 00000000BA3F9210:16384 @16</div>
          <div>2018/08/02 05:59:23 [debug] 871570#871570:
            posix_memalign: 00000000BA4294E0:16384 @16</div>
          <div>2018/08/02 05:59:23 [debug] 871570#871570:
            posix_memalign: 00000000BA45B7D0:16384 @16</div>
          <div>2018/08/02 05:59:23 [debug] 871570#871570:
            posix_memalign: 00000000BA489A80:16384 @16</div>
          <div>2018/08/02 05:59:23 [debug] 871570#871570:
            posix_memalign: 00000000BA4BBD70:16384 @16</div>
          <div>2018/08/02 05:59:23 [debug] 871570#871570:
            posix_memalign: 00000000BA4EA020:16384 @16</div>
          <div>2018/08/02 05:59:23 [debug] 871570#871570:
            posix_memalign: 00000000BA51E330:16384 @16</div>
          <div>2018/08/02 05:59:23 [debug] 871570#871570:
            posix_memalign: 00000000BA54C5E0:16384 @16</div>
          <div>2018/08/02 05:59:23 [debug] 871570#871570:
            posix_memalign: 00000000BA57E8D0:16384 @16</div>
          <div>2018/08/02 05:59:23 [debug] 871570#871570:
            posix_memalign: 00000000BA5AEBA0:16384 @16</div>
          <div>2018/08/02 05:59:23 [debug] 871570#871570:
            posix_memalign: 00000000BA5DEE70:16384 @16</div>
          <div>2018/08/02 05:59:23 [debug] 871570#871570:
            posix_memalign: 00000000BA611160:16384 @16</div>
          <div>2018/08/02 05:59:23 [debug] 871570#871570:
            posix_memalign: 00000000BA641430:16384 @16</div>
          <div>2018/08/02 05:59:23 [debug] 871570#871570:
            posix_memalign: 00000000BA671700:16384 @16</div>
          <div>2018/08/02 05:59:23 [debug] 871570#871570:
            posix_memalign: 00000000BA6A29E0:16384 @16</div>
          <div>2018/08/02 05:59:23 [debug] 871570#871570:
            posix_memalign: 00000000BA6D5CE0:16384 @16</div>
          <div>2018/08/02 05:59:23 [debug] 871570#871570:
            posix_memalign: 00000000BA707FD0:16384 @16</div>
          <div>2018/08/02 05:59:23 [debug] 871570#871570:
            posix_memalign: 00000000BA736280:16384 @16</div>
          <div>2018/08/02 05:59:23 [debug] 871570#871570:
            posix_memalign: 00000000BA768570:16384 @16</div>
          <div>2018/08/02 05:59:23 [debug] 871570#871570:
            posix_memalign: 00000000BA796820:16384 @16</div>
          <div>2018/08/02 05:59:23 [debug] 871570#871570:
            posix_memalign: 00000000BA7CAB30:16384 @16</div>
          <div>2018/08/02 05:59:23 [debug] 871570#871570:
            posix_memalign: 00000000BA7F8DE0:16384 @16</div>
          <div>2018/08/02 05:59:23 [debug] 871570#871570:
            posix_memalign: 00000000BA82B0D0:16384 @16</div>
          <div>2018/08/02 05:59:23 [debug] 871570#871570:
            posix_memalign: 00000000BA85B3A0:16384 @16</div>
        </div>
        <div><br>
        </div>
        <div><br>
        </div>
        <div><br>
        </div>
        <div>What is perplexing is that the system has enough free
          (available RAM)</div>
        <div>#############</div>
        <div>
          <div># free -g</div>
          <div>              total        used        free      shared 
            buff/cache   available</div>
          <div>Mem:            125          54          24           8 
                    46          58</div>
          <div>Swap:             0           0           0</div>
        </div>
        <div>#############</div>
        <div><br>
        </div>
        <div>
          <div># ulimit -a</div>
          <div>core file size          (blocks, -c) 0</div>
          <div>data seg size           (kbytes, -d) unlimited</div>
          <div>scheduling priority             (-e) 0</div>
          <div>file size               (blocks, -f) unlimited</div>
          <div>pending signals                 (-i) 514579</div>
          <div>max locked memory       (kbytes, -l) 64</div>
          <div>max memory size         (kbytes, -m) unlimited</div>
          <div>open files                      (-n) 1024</div>
          <div>pipe size            (512 bytes, -p) 8</div>
          <div>POSIX message queues     (bytes, -q) 819200</div>
          <div>real-time priority              (-r) 0</div>
          <div>stack size              (kbytes, -s) 8192</div>
          <div>cpu time               (seconds, -t) unlimited</div>
          <div>max user processes              (-u) 514579</div>
          <div>virtual memory          (kbytes, -v) unlimited</div>
          <div>file locks                      (-x) unlimited</div>
        </div>
        <div><br>
        </div>
        <div>#########################################</div>
        <div><br>
        </div>
        <div>There is no other thing limiting memory allocation </div>
        <div><br>
        </div>
        <div>Any way to prevent this or probably identify/prevent this</div>
        <div><br>
        </div>
      </div>
      <br>
      <div class="gmail_quote">
        <div dir="ltr">On Tue, Jul 31, 2018 at 7:08 PM Maxim Dounin <<a href="mailto:mdounin@mdounin.ru" target="_blank">mdounin@mdounin.ru</a>>
          wrote:<br>
        </div>
        <blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">Hello!<br>
          <br>
          On Tue, Jul 31, 2018 at 09:52:29AM +0530, Anoop Alias wrote:<br>
          <br>
          > I am repeatedly seeing errors like<br>
          > <br>
          > ######################<br>
          > 2018/07/31 03:46:33 [emerg] 2854560#2854560:
          posix_memalign(16, 16384)<br>
          > failed (12: Cannot allocate memory)<br>
          > 2018/07/31 03:54:09 [emerg] 2890190#2890190:
          posix_memalign(16, 16384)<br>
          > failed (12: Cannot allocate memory)<br>
          > 2018/07/31 04:08:36 [emerg] 2939230#2939230:
          posix_memalign(16, 16384)<br>
          > failed (12: Cannot allocate memory)<br>
          > 2018/07/31 04:24:48 [emerg] 2992650#2992650:
          posix_memalign(16, 16384)<br>
          > failed (12: Cannot allocate memory)<br>
          > 2018/07/31 04:42:09 [emerg] 3053092#3053092:
          posix_memalign(16, 16384)<br>
          > failed (12: Cannot allocate memory)<br>
          > 2018/07/31 04:42:17 [emerg] 3053335#3053335:
          posix_memalign(16, 16384)<br>
          > failed (12: Cannot allocate memory)<br>
          > 2018/07/31 04:42:28 [emerg] 3053937#3053937:
          posix_memalign(16, 16384)<br>
          > failed (12: Cannot allocate memory)<br>
          > 2018/07/31 04:47:54 [emerg] 3070638#3070638:
          posix_memalign(16, 16384)<br>
          > failed (12: Cannot allocate memory)<br>
          > ####################<br>
          > <br>
          > on a few servers<br>
          > <br>
          > The servers have enough memory free and the swap usage is
          0, yet somehow<br>
          > the kernel denies the posix_memalign with ENOMEM ( this
          is what I think is<br>
          > happening!)<br>
          > <br>
          > The numbers requested are always 16, 16k . This makes me
          suspicious<br>
          > <br>
          > I have no setting in nginx.conf that reference a 16k<br>
          > <br>
          > Is there any chance of finding out what requests this and
          why this is not<br>
          > fulfilled<br>
          <br>
          There are at least some buffers which default to 16k - for <br>
          example, ssl_buffer_size (<a href="http://nginx.org/r/ssl_buffer_size" rel="noreferrer" target="_blank">http://nginx.org/r/ssl_buffer_size</a>).<br>
          <br>
          You may try debugging log to futher find out where the
          particular <br>
          allocation happens, see here for details:<br>
          <br>
          <a href="http://nginx.org/en/docs/debugging_log.html" rel="noreferrer" target="_blank">http://nginx.org/en/docs/debugging_log.html</a><br>
          <br>
          But I don't really think it worth the effort.  The error is
          pretty <br>
          clear, and it's better to focus on why these allocations are <br>
          denied.  Likely you are hitting some limit.<br>
          <br>
          -- <br>
          Maxim Dounin<br>
          <a href="http://mdounin.ru/" rel="noreferrer" target="_blank">http://mdounin.ru/</a><br>
          _______________________________________________<br>
          nginx mailing list<br>
          <a href="mailto:nginx@nginx.org" target="_blank">nginx@nginx.org</a><br>
          <a href="http://mailman.nginx.org/mailman/listinfo/nginx" rel="noreferrer" target="_blank">http://mailman.nginx.org/mailman/listinfo/nginx</a><br>
        </blockquote>
      </div>
      <br clear="all">
      <div><br>
      </div>
      -- <br>
      <div dir="ltr" class="m_-3921009750399893672gmail_signature" data-smartmail="gmail_signature">
        <div dir="ltr">
          <div><b>Anoop P Alias</b> 
            <div><br>
            </div>
          </div>
        </div>
      </div>
      <br>
      <fieldset class="m_-3921009750399893672mimeAttachmentHeader"></fieldset>
      <br>
      <pre>_______________________________________________
nginx mailing list
<a class="m_-3921009750399893672moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:nginx@nginx.org" target="_blank">nginx@nginx.org</a>
<a class="m_-3921009750399893672moz-txt-link-freetext" href="http://mailman.nginx.org/mailman/listinfo/nginx" target="_blank">http://mailman.nginx.org/mailman/listinfo/nginx</a></pre>
    </blockquote>
    <p><br>
    </p>
  </div>

_______________________________________________<br>
nginx mailing list<br>
<a href="mailto:nginx@nginx.org" target="_blank">nginx@nginx.org</a><br>
<a href="http://mailman.nginx.org/mailman/listinfo/nginx" rel="noreferrer" target="_blank">http://mailman.nginx.org/mailman/listinfo/nginx</a></blockquote></div><br clear="all"><div><br></div>-- <br><div dir="ltr" class="gmail_signature" data-smartmail="gmail_signature"><div dir="ltr"><div><b>Anoop P Alias</b> <div><br></div></div></div></div>