[njs] More Math methods from ES6.

Valentin Bartenev vbart at nginx.com
Fri Nov 18 14:27:20 UTC 2016


details:  http://hg.nginx.org/njs/rev/4f4bda866d8e
branches: 
changeset: 262:4f4bda866d8e
user:   Valentin Bartenev <vbart at nginx.com>
date:   Fri Nov 18 17:25:25 2016 +0300
description:
More Math methods from ES6.

diffstat:

 njs/njs_math.c      | 333 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 njs/test/njs_unit_test.c | 292 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 2 files changed, 625 insertions(+), 0 deletions(-)

diffs (820 lines):

diff -r f402a8c64d7a -r 4f4bda866d8e njs/njs_math.c
--- a/njs/njs_math.c	Wed Nov 16 15:21:07 2016 +0300
+++ b/njs/njs_math.c	Fri Nov 18 17:25:25 2016 +0300
@@ -69,6 +69,25 @@ njs_object_math_acos(njs_vm_t *vm, njs_v
 
 
 static njs_ret_t
+njs_object_math_acosh(njs_vm_t *vm, njs_value_t *args, nxt_uint_t nargs,
+  njs_index_t unused)
+{
+  double num;
+
+  if (nargs > 1) {
+    num = acosh(args[1].data.u.number);
+
+  } else {
+    num = NAN;
+  }
+
+  njs_number_set(&vm->retval, num);
+
+  return NXT_OK;
+}
+
+
+static njs_ret_t
 njs_object_math_asin(njs_vm_t *vm, njs_value_t *args, nxt_uint_t nargs,
   njs_index_t unused)
 {
@@ -97,6 +116,25 @@ njs_object_math_asin(njs_vm_t *vm, njs_v
 
 
 static njs_ret_t
+njs_object_math_asinh(njs_vm_t *vm, njs_value_t *args, nxt_uint_t nargs,
+  njs_index_t unused)
+{
+  double num;
+
+  if (nargs > 1) {
+    num = asinh(args[1].data.u.number);
+
+  } else {
+    num = NAN;
+  }
+
+  njs_number_set(&vm->retval, num);
+
+  return NXT_OK;
+}
+
+
+static njs_ret_t
 njs_object_math_atan(njs_vm_t *vm, njs_value_t *args, nxt_uint_t nargs,
   njs_index_t unused)
 {
@@ -138,6 +176,44 @@ njs_object_math_atan2(njs_vm_t *vm, njs_
 
 
 static njs_ret_t
+njs_object_math_atanh(njs_vm_t *vm, njs_value_t *args, nxt_uint_t nargs,
+  njs_index_t unused)
+{
+  double num;
+
+  if (nargs > 1) {
+    num = atanh(args[1].data.u.number);
+
+  } else {
+    num = NAN;
+  }
+
+  njs_number_set(&vm->retval, num);
+
+  return NXT_OK;
+}
+
+
+static njs_ret_t
+njs_object_math_cbrt(njs_vm_t *vm, njs_value_t *args, nxt_uint_t nargs,
+  njs_index_t unused)
+{
+  double num;
+
+  if (nargs > 1) {
+    num = cbrt(args[1].data.u.number);
+
+  } else {
+    num = NAN;
+  }
+
+  njs_number_set(&vm->retval, num);
+
+  return NXT_OK;
+}
+
+
+static njs_ret_t
 njs_object_math_ceil(njs_vm_t *vm, njs_value_t *args, nxt_uint_t nargs,
   njs_index_t unused)
 {
@@ -176,6 +252,25 @@ njs_object_math_cos(njs_vm_t *vm, njs_va
 
 
 static njs_ret_t
+njs_object_math_cosh(njs_vm_t *vm, njs_value_t *args, nxt_uint_t nargs,
+  njs_index_t unused)
+{
+  double num;
+
+  if (nargs > 1) {
+    num = cosh(args[1].data.u.number);
+
+  } else {
+    num = NAN;
+  }
+
+  njs_number_set(&vm->retval, num);
+
+  return NXT_OK;
+}
+
+
+static njs_ret_t
 njs_object_math_exp(njs_vm_t *vm, njs_value_t *args, nxt_uint_t nargs,
   njs_index_t unused)
 {
@@ -195,6 +290,25 @@ njs_object_math_exp(njs_vm_t *vm, njs_va
 
 
 static njs_ret_t
+njs_object_math_expm1(njs_vm_t *vm, njs_value_t *args, nxt_uint_t nargs,
+  njs_index_t unused)
+{
+  double num;
+
+  if (nargs > 1) {
+    num = expm1(args[1].data.u.number);
+
+  } else {
+    num = NAN;
+  }
+
+  njs_number_set(&vm->retval, num);
+
+  return NXT_OK;
+}
+
+
+static njs_ret_t
 njs_object_math_floor(njs_vm_t *vm, njs_value_t *args, nxt_uint_t nargs,
   njs_index_t unused)
 {
@@ -214,6 +328,25 @@ njs_object_math_floor(njs_vm_t *vm, njs_
 
 
 static njs_ret_t
+njs_object_math_fround(njs_vm_t *vm, njs_value_t *args, nxt_uint_t nargs,
+  njs_index_t unused)
+{
+  double num;
+
+  if (nargs > 1) {
+    num = (float) args[1].data.u.number;
+
+  } else {
+    num = NAN;
+  }
+
+  njs_number_set(&vm->retval, num);
+
+  return NXT_OK;
+}
+
+
+static njs_ret_t
 njs_object_math_hypot(njs_vm_t *vm, njs_value_t *args, nxt_uint_t nargs,
   njs_index_t unused)
 {
@@ -264,6 +397,72 @@ njs_object_math_log(njs_vm_t *vm, njs_va
 
 
 static njs_ret_t
+njs_object_math_log10(njs_vm_t *vm, njs_value_t *args, nxt_uint_t nargs,
+  njs_index_t unused)
+{
+  double num;
+
+  if (nargs > 1) {
+    num = log10(args[1].data.u.number);
+
+  } else {
+    num = NAN;
+  }
+
+  njs_number_set(&vm->retval, num);
+
+  return NXT_OK;
+}
+
+
+static njs_ret_t
+njs_object_math_log1p(njs_vm_t *vm, njs_value_t *args, nxt_uint_t nargs,
+  njs_index_t unused)
+{
+  double num;
+
+  if (nargs > 1) {
+    num = log1p(args[1].data.u.number);
+
+  } else {
+    num = NAN;
+  }
+
+  njs_number_set(&vm->retval, num);
+
+  return NXT_OK;
+}
+
+
+static njs_ret_t
+njs_object_math_log2(njs_vm_t *vm, njs_value_t *args, nxt_uint_t nargs,
+  njs_index_t unused)
+{
+  double num;
+
+  if (nargs > 1) {
+    num = args[1].data.u.number;
+
+#if (NXT_SOLARIS)
+    /* On Solaris 10 log(-1) returns -Infinity. */
+    if (num < 0) {
+      num = NAN;
+    }
+#endif
+
+    num = log2(num);
+
+  } else {
+    num = NAN;
+  }
+
+  njs_number_set(&vm->retval, num);
+
+  return NXT_OK;
+}
+
+
+static njs_ret_t
 njs_object_math_max(njs_vm_t *vm, njs_value_t *args, nxt_uint_t nargs,
   njs_index_t unused)
 {
@@ -423,6 +622,25 @@ njs_object_math_sin(njs_vm_t *vm, njs_va
 
 
 static njs_ret_t
+njs_object_math_sinh(njs_vm_t *vm, njs_value_t *args, nxt_uint_t nargs,
+  njs_index_t unused)
+{
+  double num;
+
+  if (nargs > 1) {
+    num = sinh(args[1].data.u.number);
+
+  } else {
+    num = NAN;
+  }
+
+  njs_number_set(&vm->retval, num);
+
+  return NXT_OK;
+}
+
+
+static njs_ret_t
 njs_object_math_sqrt(njs_vm_t *vm, njs_value_t *args, nxt_uint_t nargs,
   njs_index_t unused)
 {
@@ -461,6 +679,25 @@ njs_object_math_tan(njs_vm_t *vm, njs_va
 
 
 static njs_ret_t
+njs_object_math_tanh(njs_vm_t *vm, njs_value_t *args, nxt_uint_t nargs,
+  njs_index_t unused)
+{
+  double num;
+
+  if (nargs > 1) {
+    num = tanh(args[1].data.u.number);
+
+  } else {
+    num = NAN;
+  }
+
+  njs_number_set(&vm->retval, num);
+
+  return NXT_OK;
+}
+
+
+static njs_ret_t
 njs_object_math_trunc(njs_vm_t *vm, njs_value_t *args, nxt_uint_t nargs,
   njs_index_t unused)
 {
@@ -549,6 +786,14 @@ static const njs_object_prop_t njs_math
           NJS_SKIP_ARG, NJS_NUMBER_ARG),
   },
 
+  /* ES6. */
+  {
+    .type = NJS_METHOD,
+    .name = njs_string("acosh"),
+    .value = njs_native_function(njs_object_math_acosh, 0,
+           NJS_SKIP_ARG, NJS_NUMBER_ARG),
+  },
+
   {
     .type = NJS_METHOD,
     .name = njs_string("asin"),
@@ -556,6 +801,14 @@ static const njs_object_prop_t njs_math
           NJS_SKIP_ARG, NJS_NUMBER_ARG),
   },
 
+  /* ES6. */
+  {
+    .type = NJS_METHOD,
+    .name = njs_string("asinh"),
+    .value = njs_native_function(njs_object_math_asinh, 0,
+           NJS_SKIP_ARG, NJS_NUMBER_ARG),
+  },
+
   {
     .type = NJS_METHOD,
     .name = njs_string("atan"),
@@ -570,6 +823,22 @@ static const njs_object_prop_t njs_math
           NJS_SKIP_ARG, NJS_NUMBER_ARG, NJS_NUMBER_ARG),
   },
 
+  /* ES6. */
+  {
+    .type = NJS_METHOD,
+    .name = njs_string("atanh"),
+    .value = njs_native_function(njs_object_math_atanh, 0,
+           NJS_SKIP_ARG, NJS_NUMBER_ARG),
+  },
+
+  /* ES6. */
+  {
+    .type = NJS_METHOD,
+    .name = njs_string("cbrt"),
+    .value = njs_native_function(njs_object_math_cbrt, 0,
+           NJS_SKIP_ARG, NJS_NUMBER_ARG),
+  },
+
   {
     .type = NJS_METHOD,
     .name = njs_string("ceil"),
@@ -584,6 +853,14 @@ static const njs_object_prop_t njs_math
           NJS_SKIP_ARG, NJS_NUMBER_ARG),
   },
 
+  /* ES6. */
+  {
+    .type = NJS_METHOD,
+    .name = njs_string("cosh"),
+    .value = njs_native_function(njs_object_math_cosh, 0,
+           NJS_SKIP_ARG, NJS_NUMBER_ARG),
+  },
+
   {
     .type = NJS_METHOD,
     .name = njs_string("exp"),
@@ -591,6 +868,14 @@ static const njs_object_prop_t njs_math
           NJS_SKIP_ARG, NJS_NUMBER_ARG),
   },
 
+  /* ES6. */
+  {
+    .type = NJS_METHOD,
+    .name = njs_string("expm1"),
+    .value = njs_native_function(njs_object_math_expm1, 0,
+           NJS_SKIP_ARG, NJS_NUMBER_ARG),
+  },
+
   {
     .type = NJS_METHOD,
     .name = njs_string("floor"),
@@ -601,6 +886,14 @@ static const njs_object_prop_t njs_math
   /* ES6. */
   {
     .type = NJS_METHOD,
+    .name = njs_string("fround"),
+    .value = njs_native_function(njs_object_math_fround, 0,
+           NJS_SKIP_ARG, NJS_NUMBER_ARG),
+  },
+
+  /* ES6. */
+  {
+    .type = NJS_METHOD,
     .name = njs_string("hypot"),
     .value = njs_native_function(njs_object_math_hypot, 0, 0),
   },
@@ -612,6 +905,30 @@ static const njs_object_prop_t njs_math
           NJS_SKIP_ARG, NJS_NUMBER_ARG),
   },
 
+  /* ES6. */
+  {
+    .type = NJS_METHOD,
+    .name = njs_string("log10"),
+    .value = njs_native_function(njs_object_math_log10, 0,
+           NJS_SKIP_ARG, NJS_NUMBER_ARG),
+  },
+
+  /* ES6. */
+  {
+    .type = NJS_METHOD,
+    .name = njs_string("log1p"),
+    .value = njs_native_function(njs_object_math_log1p, 0,
+           NJS_SKIP_ARG, NJS_NUMBER_ARG),
+  },
+
+  /* ES6. */
+  {
+    .type = NJS_METHOD,
+    .name = njs_string("log2"),
+    .value = njs_native_function(njs_object_math_log2, 0,
+           NJS_SKIP_ARG, NJS_NUMBER_ARG),
+  },
+
   {
     .type = NJS_METHOD,
     .name = njs_string("max"),
@@ -659,6 +976,14 @@ static const njs_object_prop_t njs_math
           NJS_SKIP_ARG, NJS_NUMBER_ARG),
   },
 
+  /* ES6. */
+  {
+    .type = NJS_METHOD,
+    .name = njs_string("sinh"),
+    .value = njs_native_function(njs_object_math_sinh, 0,
+           NJS_SKIP_ARG, NJS_NUMBER_ARG),
+  },
+
   {
     .type = NJS_METHOD,
     .name = njs_string("sqrt"),
@@ -676,6 +1001,14 @@ static const njs_object_prop_t njs_math
   /* ES6. */
   {
     .type = NJS_METHOD,
+    .name = njs_string("tanh"),
+    .value = njs_native_function(njs_object_math_tanh, 0,
+           NJS_SKIP_ARG, NJS_NUMBER_ARG),
+  },
+
+  /* ES6. */
+  {
+    .type = NJS_METHOD,
     .name = njs_string("trunc"),
     .value = njs_native_function(njs_object_math_trunc, 0,
           NJS_SKIP_ARG, NJS_NUMBER_ARG),
diff -r f402a8c64d7a -r 4f4bda866d8e njs/test/njs_unit_test.c
--- a/njs/test/njs_unit_test.c	Wed Nov 16 15:21:07 2016 +0300
+++ b/njs/test/njs_unit_test.c	Fri Nov 18 17:25:25 2016 +0300
@@ -5549,6 +5549,29 @@ static njs_unit_test_t njs_test[] =
   { nxt_string("Math.acos(0) - Math.PI/2"),
    nxt_string("0") },
 
+  { nxt_string("Math.acosh()"),
+   nxt_string("NaN") },
+
+  { nxt_string("Math.acosh('abc')"),
+   nxt_string("NaN") },
+
+  { nxt_string("Math.acosh(0.9)"),
+   nxt_string("NaN") },
+
+  { nxt_string("Math.acosh(1)"),
+   nxt_string("0") },
+
+  { nxt_string("Math.acosh('Infinity')"),
+   nxt_string("Infinity") },
+
+  /*
+   * The difference is 2 * Number.EPSILON on FreeBSD
+   * and zero on other platforms.
+   */
+  { nxt_string("Math.abs(Math.cosh(1) - (1/Math.E + Math.E)/2)"
+         " <= 2 * Number.EPSILON"),
+   nxt_string("true") },
+
   { nxt_string("Math.asin()"),
    nxt_string("NaN") },
 
@@ -5573,6 +5596,27 @@ static njs_unit_test_t njs_test[] =
   { nxt_string("Math.asin(1) - Math.PI/2"),
    nxt_string("0") },
 
+  { nxt_string("Math.asinh()"),
+   nxt_string("NaN") },
+
+  { nxt_string("Math.asinh('abc')"),
+   nxt_string("NaN") },
+
+  { nxt_string("Math.asinh(0)"),
+   nxt_string("0") },
+
+  { nxt_string("Math.asinh('-0')"),
+   nxt_string("-0") },
+
+  { nxt_string("Math.asinh(Infinity)"),
+   nxt_string("Infinity") },
+
+  { nxt_string("Math.asinh(-Infinity)"),
+   nxt_string("-Infinity") },
+
+  { nxt_string("Math.asinh((Math.E - 1/Math.E)/2)"),
+   nxt_string("1") },
+
   { nxt_string("Math.atan()"),
    nxt_string("NaN") },
 
@@ -5675,6 +5719,62 @@ static njs_unit_test_t njs_test[] =
   { nxt_string("Math.atan2(1, 1) - Math.atan2(-5, -5) - Math.PI"),
    nxt_string("0") },
 
+  { nxt_string("Math.atanh()"),
+   nxt_string("NaN") },
+
+  { nxt_string("Math.atanh('abc')"),
+   nxt_string("NaN") },
+
+  { nxt_string("Math.atanh(-1.1)"),
+   nxt_string("NaN") },
+
+  { nxt_string("Math.atanh(1.1)"),
+   nxt_string("NaN") },
+
+  { nxt_string("Math.atanh(1)"),
+   nxt_string("Infinity") },
+
+  { nxt_string("Math.atanh('-1')"),
+   nxt_string("-Infinity") },
+
+  { nxt_string("Math.atanh(0)"),
+   nxt_string("0") },
+
+  { nxt_string("Math.atanh(-0)"),
+   nxt_string("-0") },
+
+  /*
+   * The difference is Number.EPSILON on Linux/i686
+   * and zero on other platforms.
+   */
+  { nxt_string("Math.abs(1 - Math.atanh((Math.E - 1)/(Math.E + 1)) * 2)"
+         " <= Number.EPSILON"),
+   nxt_string("true") },
+
+  { nxt_string("Math.cbrt()"),
+   nxt_string("NaN") },
+
+  { nxt_string("Math.cbrt('abc')"),
+   nxt_string("NaN") },
+
+  { nxt_string("Math.cbrt(0)"),
+   nxt_string("0") },
+
+  { nxt_string("Math.cbrt('-0')"),
+   nxt_string("-0") },
+
+  { nxt_string("Math.cbrt(Infinity)"),
+   nxt_string("Infinity") },
+
+  { nxt_string("Math.cbrt(-Infinity)"),
+   nxt_string("-Infinity") },
+
+  { nxt_string("Math.cbrt('27')"),
+   nxt_string("3") },
+
+  { nxt_string("Math.cbrt(-1)"),
+   nxt_string("-1") },
+
   { nxt_string("Math.ceil()"),
    nxt_string("NaN") },
 
@@ -5720,6 +5820,32 @@ static njs_unit_test_t njs_test[] =
   { nxt_string("Math.cos(Math.PI*2)"),
    nxt_string("1") },
 
+  { nxt_string("Math.cosh()"),
+   nxt_string("NaN") },
+
+  { nxt_string("Math.cosh('abc')"),
+   nxt_string("NaN") },
+
+  { nxt_string("Math.cosh('0')"),
+   nxt_string("1") },
+
+  { nxt_string("Math.cosh(-0)"),
+   nxt_string("1") },
+
+  { nxt_string("Math.cosh(Infinity)"),
+   nxt_string("Infinity") },
+
+  { nxt_string("Math.cosh(-Infinity)"),
+   nxt_string("Infinity") },
+
+  /*
+   * The difference is Number.EPSILON on FreeBSD
+   * and zero on other platforms.
+   */
+  { nxt_string("Math.abs(Math.cosh(1) - (1/Math.E + Math.E)/2)"
+         " <= Number.EPSILON"),
+   nxt_string("true") },
+
   { nxt_string("Math.exp()"),
    nxt_string("NaN") },
 
@@ -5745,6 +5871,31 @@ static njs_unit_test_t njs_test[] =
   { nxt_string("Math.exp(1) - Math.E <= 2 * Number.EPSILON"),
    nxt_string("true") },
 
+  { nxt_string("Math.expm1()"),
+   nxt_string("NaN") },
+
+  { nxt_string("Math.expm1('abc')"),
+   nxt_string("NaN") },
+
+  { nxt_string("Math.expm1('0')"),
+   nxt_string("0") },
+
+  { nxt_string("Math.expm1(-0)"),
+   nxt_string("-0") },
+
+  { nxt_string("Math.expm1(Infinity)"),
+   nxt_string("Infinity") },
+
+  { nxt_string("Math.expm1(-Infinity)"),
+   nxt_string("-1") },
+
+  /*
+   * The difference is 2 * Number.EPSILON on FreeBSD, Solaris,
+   * and MacOSX and zero on other platforms.
+   */
+  { nxt_string("Math.abs(1 + Math.expm1(1) - Math.E) <= 2 * Number.EPSILON"),
+   nxt_string("true") },
+
   { nxt_string("Math.floor()"),
    nxt_string("NaN") },
 
@@ -5769,6 +5920,33 @@ static njs_unit_test_t njs_test[] =
   { nxt_string("Math.floor(-3.1)"),
    nxt_string("-4") },
 
+  { nxt_string("Math.fround()"),
+   nxt_string("NaN") },
+
+  { nxt_string("Math.fround('abc')"),
+   nxt_string("NaN") },
+
+  { nxt_string("Math.fround(0)"),
+   nxt_string("0") },
+
+  { nxt_string("Math.fround('-0')"),
+   nxt_string("-0") },
+
+  { nxt_string("Math.fround('Infinity')"),
+   nxt_string("Infinity") },
+
+  { nxt_string("Math.fround(-Infinity)"),
+   nxt_string("-Infinity") },
+
+  { nxt_string("Math.fround('-1.5')"),
+   nxt_string("-1.5") },
+
+  { nxt_string("Math.fround(16777216)"),
+   nxt_string("16777216") },
+
+  { nxt_string("Math.fround(-16777217)"),
+   nxt_string("-16777216") },
+
   { nxt_string("Math.hypot()"),
    nxt_string("0") },
 
@@ -5814,6 +5992,78 @@ static njs_unit_test_t njs_test[] =
   { nxt_string("Math.log(Math.E)"),
    nxt_string("1") },
 
+  { nxt_string("Math.log10()"),
+   nxt_string("NaN") },
+
+  { nxt_string("Math.log10('abc')"),
+   nxt_string("NaN") },
+
+  { nxt_string("Math.log10(-1)"),
+   nxt_string("NaN") },
+
+  { nxt_string("Math.log10(0)"),
+   nxt_string("-Infinity") },
+
+  { nxt_string("Math.log10('-0')"),
+   nxt_string("-Infinity") },
+
+  { nxt_string("Math.log10(1)"),
+   nxt_string("0") },
+
+  { nxt_string("Math.log10(Infinity)"),
+   nxt_string("Infinity") },
+
+  { nxt_string("Math.log10(1000)"),
+   nxt_string("3") },
+
+  { nxt_string("Math.log1p()"),
+   nxt_string("NaN") },
+
+  { nxt_string("Math.log1p('abc')"),
+   nxt_string("NaN") },
+
+  { nxt_string("Math.log1p(-2)"),
+   nxt_string("NaN") },
+
+  { nxt_string("Math.log1p('-1')"),
+   nxt_string("-Infinity") },
+
+  { nxt_string("Math.log1p(0)"),
+   nxt_string("0") },
+
+  { nxt_string("Math.log1p(-0)"),
+   nxt_string("-0") },
+
+  { nxt_string("Math.log1p(Infinity)"),
+   nxt_string("Infinity") },
+
+  { nxt_string("Math.log1p(Math.E - 1)"),
+   nxt_string("1") },
+
+  { nxt_string("Math.log2()"),
+   nxt_string("NaN") },
+
+  { nxt_string("Math.log2('abc')"),
+   nxt_string("NaN") },
+
+  { nxt_string("Math.log2(-1)"),
+   nxt_string("NaN") },
+
+  { nxt_string("Math.log2(0)"),
+   nxt_string("-Infinity") },
+
+  { nxt_string("Math.log2('-0')"),
+   nxt_string("-Infinity") },
+
+  { nxt_string("Math.log2(1)"),
+   nxt_string("0") },
+
+  { nxt_string("Math.log2(Infinity)"),
+   nxt_string("Infinity") },
+
+  { nxt_string("Math.log2(128)"),
+   nxt_string("7") },
+
   { nxt_string("Math.max()"),
    nxt_string("-Infinity") },
 
@@ -5919,6 +6169,27 @@ static njs_unit_test_t njs_test[] =
   { nxt_string("Math.sin(-Math.PI/2)"),
    nxt_string("-1") },
 
+  { nxt_string("Math.sinh()"),
+   nxt_string("NaN") },
+
+  { nxt_string("Math.sinh('abc')"),
+   nxt_string("NaN") },
+
+  { nxt_string("Math.sinh('0')"),
+   nxt_string("0") },
+
+  { nxt_string("Math.sinh(-0)"),
+   nxt_string("-0") },
+
+  { nxt_string("Math.sinh(Infinity)"),
+   nxt_string("Infinity") },
+
+  { nxt_string("Math.sinh(-Infinity)"),
+   nxt_string("-Infinity") },
+
+  { nxt_string("Math.sinh(1) - (Math.E - 1/Math.E)/2"),
+   nxt_string("0") },
+
   { nxt_string("Math.sqrt()"),
    nxt_string("NaN") },
 
@@ -5961,6 +6232,27 @@ static njs_unit_test_t njs_test[] =
   { nxt_string("Math.tan(Math.PI/3) + Math.tan(-Math.PI/3)"),
    nxt_string("0") },
 
+  { nxt_string("Math.tanh()"),
+   nxt_string("NaN") },
+
+  { nxt_string("Math.tanh('abc')"),
+   nxt_string("NaN") },
+
+  { nxt_string("Math.tanh('0')"),
+   nxt_string("0") },
+
+  { nxt_string("Math.tanh(-0)"),
+   nxt_string("-0") },
+
+  { nxt_string("Math.tanh(Infinity)"),
+   nxt_string("1") },
+
+  { nxt_string("Math.tanh(-Infinity)"),
+   nxt_string("-1") },
+
+  { nxt_string("Math.tanh(0.5) - (Math.E - 1)/(Math.E + 1)"),
+   nxt_string("0") },
+
   { nxt_string("Math.trunc(3.9)"),
    nxt_string("3") },
 More information about the nginx-devel mailing list