[PATCH 3 of 4] HTTP/2: make SETTINGS ACK frame reusable

Piotr Sikora piotrsikora at google.com
Mon Apr 24 22:48:25 UTC 2017


# HG changeset patch
# User Piotr Sikora <piotrsikora at google.com>
# Date 1493073310 25200
#   Mon Apr 24 15:35:10 2017 -0700
# Node ID b8d7f4a4d5abb4a27a772910358e263d49c618ef
# Parent a8cfd4c454ff5433629bfd16444c6c71ee932fa1
HTTP/2: make SETTINGS ACK frame reusable.

Signed-off-by: Piotr Sikora <piotrsikora at google.com>

diff -r a8cfd4c454ff -r b8d7f4a4d5ab src/http/v2/ngx_http_v2.c
--- a/src/http/v2/ngx_http_v2.c
+++ b/src/http/v2/ngx_http_v2.c
@@ -28,6 +28,7 @@
 #define NGX_HTTP_V2_HTTP_1_1_REQUIRED      0xd
 
 /* frame sizes */
+#define NGX_HTTP_V2_SETTINGS_ACK_SIZE      0
 #define NGX_HTTP_V2_RST_STREAM_SIZE       4
 #define NGX_HTTP_V2_PRIORITY_SIZE        5
 #define NGX_HTTP_V2_PING_SIZE          8
@@ -128,8 +129,7 @@ static ngx_http_v2_node_t *ngx_http_v2_g
 #define ngx_http_v2_index_size(h2scf) (h2scf->streams_index_mask + 1)
 #define ngx_http_v2_index(h2scf, sid) ((sid >> 1) & h2scf->streams_index_mask)
 
-static ngx_int_t ngx_http_v2_send_settings(ngx_http_v2_connection_t *h2c,
-  ngx_uint_t ack);
+static ngx_int_t ngx_http_v2_send_settings(ngx_http_v2_connection_t *h2c);
 static ngx_int_t ngx_http_v2_settings_frame_handler(
   ngx_http_v2_connection_t *h2c, ngx_http_v2_out_frame_t *frame);
 static ngx_int_t ngx_http_v2_send_window_update(ngx_http_v2_connection_t *h2c,
@@ -269,7 +269,7 @@ ngx_http_v2_init(ngx_event_t *rev)
     return;
   }
 
-  if (ngx_http_v2_send_settings(h2c, 0) == NGX_ERROR) {
+  if (ngx_http_v2_send_settings(h2c) == NGX_ERROR) {
     ngx_http_close_connection(c);
     return;
   }
@@ -1980,7 +1980,8 @@ static u_char *
 ngx_http_v2_state_settings_params(ngx_http_v2_connection_t *h2c, u_char *pos,
   u_char *end)
 {
-  ngx_uint_t id, value, adjustment;
+  ngx_uint_t        id, value, adjustment;
+  ngx_http_v2_out_frame_t *frame;
 
   adjustment = 0;
 
@@ -2035,7 +2036,14 @@ ngx_http_v2_state_settings_params(ngx_ht
     pos += NGX_HTTP_V2_SETTINGS_PARAM_SIZE;
   }
 
-  ngx_http_v2_send_settings(h2c, 1);
+  frame = ngx_http_v2_get_frame(h2c, NGX_HTTP_V2_SETTINGS_ACK_SIZE,
+                 NGX_HTTP_V2_SETTINGS_FRAME,
+                 NGX_HTTP_V2_ACK_FLAG, 0);
+  if (frame == NULL) {
+    return ngx_http_v2_connection_error(h2c, NGX_HTTP_V2_INTERNAL_ERROR);
+  }
+
+  ngx_http_v2_queue_blocked_frame(h2c, frame);
 
   if (adjustment) {
     if (ngx_http_v2_adjust_windows(h2c, adjustment) != NGX_OK) {
@@ -2487,7 +2495,7 @@ ngx_http_v2_parse_int(ngx_http_v2_connec
 
 
 static ngx_int_t
-ngx_http_v2_send_settings(ngx_http_v2_connection_t *h2c, ngx_uint_t ack)
+ngx_http_v2_send_settings(ngx_http_v2_connection_t *h2c)
 {
   size_t          len;
   ngx_buf_t        *buf;
@@ -2495,8 +2503,8 @@ ngx_http_v2_send_settings(ngx_http_v2_co
   ngx_http_v2_srv_conf_t  *h2scf;
   ngx_http_v2_out_frame_t *frame;
 
-  ngx_log_debug1(NGX_LOG_DEBUG_HTTP, h2c->connection->log, 0,
-          "http2 send SETTINGS frame ack:%ui", ack);
+  ngx_log_debug0(NGX_LOG_DEBUG_HTTP, h2c->connection->log, 0,
+          "http2 send SETTINGS frame params:3");
 
   frame = ngx_palloc(h2c->pool, sizeof(ngx_http_v2_out_frame_t));
   if (frame == NULL) {
@@ -2508,7 +2516,7 @@ ngx_http_v2_send_settings(ngx_http_v2_co
     return NGX_ERROR;
   }
 
-  len = ack ? 0 : (sizeof(uint16_t) + sizeof(uint32_t)) * 3;
+  len = NGX_HTTP_V2_SETTINGS_PARAM_SIZE * 3;
 
   buf = ngx_create_temp_buf(h2c->pool, NGX_HTTP_V2_FRAME_HEADER_SIZE + len);
   if (buf == NULL) {
@@ -2532,28 +2540,26 @@ ngx_http_v2_send_settings(ngx_http_v2_co
   buf->last = ngx_http_v2_write_len_and_type(buf->last, len,
                        NGX_HTTP_V2_SETTINGS_FRAME);
 
-  *buf->last++ = ack ? NGX_HTTP_V2_ACK_FLAG : NGX_HTTP_V2_NO_FLAG;
+  *buf->last++ = NGX_HTTP_V2_NO_FLAG;
 
   buf->last = ngx_http_v2_write_sid(buf->last, 0);
 
-  if (!ack) {
-    h2scf = ngx_http_get_module_srv_conf(h2c->http_connection->conf_ctx,
-                       ngx_http_v2_module);
-
-    buf->last = ngx_http_v2_write_uint16(buf->last,
-                       NGX_HTTP_V2_MAX_STREAMS_SETTING);
-    buf->last = ngx_http_v2_write_uint32(buf->last,
-                       h2scf->concurrent_streams);
-
-    buf->last = ngx_http_v2_write_uint16(buf->last,
+  h2scf = ngx_http_get_module_srv_conf(h2c->http_connection->conf_ctx,
+                     ngx_http_v2_module);
+
+  buf->last = ngx_http_v2_write_uint16(buf->last,
+                     NGX_HTTP_V2_MAX_STREAMS_SETTING);
+  buf->last = ngx_http_v2_write_uint32(buf->last,
+                     h2scf->concurrent_streams);
+
+  buf->last = ngx_http_v2_write_uint16(buf->last,
                     NGX_HTTP_V2_INIT_WINDOW_SIZE_SETTING);
-    buf->last = ngx_http_v2_write_uint32(buf->last, h2scf->preread_size);
-
-    buf->last = ngx_http_v2_write_uint16(buf->last,
-                      NGX_HTTP_V2_MAX_FRAME_SIZE_SETTING);
-    buf->last = ngx_http_v2_write_uint32(buf->last,
-                       NGX_HTTP_V2_MAX_FRAME_SIZE);
-  }
+  buf->last = ngx_http_v2_write_uint32(buf->last, h2scf->preread_size);
+
+  buf->last = ngx_http_v2_write_uint16(buf->last,
+                     NGX_HTTP_V2_MAX_FRAME_SIZE_SETTING);
+  buf->last = ngx_http_v2_write_uint32(buf->last,
+                     NGX_HTTP_V2_MAX_FRAME_SIZE);
 
   ngx_http_v2_queue_blocked_frame(h2c, frame);
 


More information about the nginx-devel mailing list