[njs] Introduced njs_fuzzer target.

Dmitry Volyntsev xeioex at nginx.com
Tue Nov 19 20:05:00 UTC 2019


details:  https://hg.nginx.org/njs/rev/884d3a86beab
branches: 
changeset: 1246:884d3a86beab
user:   Dmitry Volyntsev <xeioex at nginx.com>
date:   Tue Nov 19 19:32:26 2019 +0300
description:
Introduced njs_fuzzer target.

diffstat:

 auto/make    |  27 ++++
 src/njs_shell.c | 324 +++++++++++++++++++++++++++++++++----------------------
 2 files changed, 218 insertions(+), 133 deletions(-)

diffs (494 lines):

diff -r 452ce96df2e3 -r 884d3a86beab auto/make
--- a/auto/make	Tue Nov 19 19:19:53 2019 +0300
+++ b/auto/make	Tue Nov 19 19:32:26 2019 +0300
@@ -121,6 +121,31 @@ END
 
 fi
 
+
+# njs fuzzer.
+
+cat << END >> $NJS_MAKEFILE
+
+$NJS_BUILD_DIR/njs_process_script_fuzzer.o: \\
+	src/njs_shell.c
+	\$(NJS_CC) -c \$(CFLAGS) $NJS_LIB_AUX_CFLAGS \\
+		\$(NJS_LIB_INCS) -Injs \\
+		-DNJS_FUZZER_TARGET \\
+		-o $NJS_BUILD_DIR/njs_process_script_fuzzer.o \\
+		src/njs_shell.c
+
+$NJS_BUILD_DIR/njs_process_script_fuzzer: \\
+	$NJS_BUILD_DIR/libnjs.a \\
+	$NJS_BUILD_DIR/njs_process_script_fuzzer.o
+	\$(CXX) \$(CXXFLAGS) -o $NJS_BUILD_DIR/njs_process_script_fuzzer \\
+		$NJS_LIB_AUX_CFLAGS \$(NJS_LIB_INCS) -Injs \\
+		\$(LIB_FUZZING_ENGINE) \\
+		$NJS_BUILD_DIR/njs_process_script_fuzzer.o \\
+		$NJS_BUILD_DIR/libnjs.a \\
+		-lm $NJS_LIBS $NJS_LIB_AUX_LIBS
+
+END
+
 # lib tests.
 
 for njs_src in $NJS_LIB_TEST_SRCS
@@ -186,6 +211,8 @@ all: $NJS_BUILD_DIR/njs_auto_config.h \\
   $NJS_DEFAULT_TARGET test lib_test benchmark
 
 njs: $NJS_BUILD_DIR/njs_auto_config.h $NJS_BUILD_DIR/njs
+njs_fuzzer: $NJS_BUILD_DIR/njs_auto_config.h \\
+	$NJS_BUILD_DIR/njs_process_script_fuzzer
 
 lib_test: $NJS_BUILD_DIR/njs_auto_config.h \\
 	$NJS_BUILD_DIR/random_unit_test \\
diff -r 452ce96df2e3 -r 884d3a86beab src/njs_shell.c
--- a/src/njs_shell.c	Tue Nov 19 19:19:53 2019 +0300
+++ b/src/njs_shell.c	Tue Nov 19 19:32:26 2019 +0300
@@ -6,6 +6,9 @@
 
 
 #include <njs_main.h>
+
+#ifndef NJS_FUZZER_TARGET
+
 #include <locale.h>
 #if (NJS_HAVE_EDITLINE)
 #include <editline/readline.h>
@@ -18,12 +21,15 @@
 #endif
 #endif
 
+#endif
+
 
 typedef struct {
   uint8_t         disassemble;
   uint8_t         interactive;
   uint8_t         module;
   uint8_t         quiet;
+  uint8_t         silent;
   uint8_t         sandbox;
   uint8_t         safe;
   uint8_t         version;
@@ -74,19 +80,23 @@ typedef struct {
 } njs_console_t;
 
 
-static njs_int_t njs_get_options(njs_opts_t *opts, int argc, char **argv);
 static njs_int_t njs_console_init(njs_vm_t *vm, njs_console_t *console);
 static njs_int_t njs_externals_init(njs_vm_t *vm, njs_console_t *console);
+static njs_vm_t *njs_create_vm(njs_opts_t *opts, njs_vm_opt_t *vm_options);
+static njs_int_t njs_process_script(njs_opts_t *opts,
+  njs_console_t *console, const njs_str_t *script);
+
+#ifndef NJS_FUZZER_TARGET
+
+static njs_int_t njs_get_options(njs_opts_t *opts, int argc, char **argv);
+static njs_int_t njs_process_file(njs_opts_t *opts, njs_vm_opt_t *vm_options);
 static njs_int_t njs_interactive_shell(njs_opts_t *opts,
   njs_vm_opt_t *vm_options);
-static njs_vm_t *njs_create_vm(njs_opts_t *opts, njs_vm_opt_t *vm_options);
-static njs_int_t njs_process_file(njs_opts_t *opts, njs_vm_opt_t *vm_options);
-static njs_int_t njs_process_script(njs_console_t *console,
-  const njs_str_t *script);
 static njs_int_t njs_editline_init(void);
-static char **njs_completion_handler(const char *text, int start, int end);
 static char *njs_completion_generator(const char *text, int state);
 
+#endif
+
 static njs_int_t njs_ext_console_log(njs_vm_t *vm, njs_value_t *args,
   njs_uint_t nargs, njs_index_t unused);
 static njs_int_t njs_ext_console_dump(njs_vm_t *vm, njs_value_t *args,
@@ -195,6 +205,8 @@ static njs_vm_ops_t njs_console_ops = {
 static njs_console_t njs_console;
 
 
+#ifndef NJS_FUZZER_TARGET
+
 int
 main(int argc, char **argv)
 {
@@ -265,7 +277,7 @@ main(int argc, char **argv)
     if (vm != NULL) {
       command.start = (u_char *) opts.command;
       command.length = njs_strlen(opts.command);
-      ret = njs_process_script(vm_options.external, &command);
+      ret = njs_process_script(&opts, vm_options.external, &command);
     }
 
   } else {
@@ -400,109 +412,6 @@ njs_get_options(njs_opts_t *opts, int ar
 
 
 static njs_int_t
-njs_console_init(njs_vm_t *vm, njs_console_t *console)
-{
-  console->vm = vm;
-
-  njs_lvlhsh_init(&console->events);
-  njs_queue_init(&console->posted_events);
-
-  njs_lvlhsh_init(&console->labels);
-
-  console->completion.completions = njs_vm_completions(vm, NULL);
-  if (console->completion.completions == NULL) {
-    return NJS_ERROR;
-  }
-
-  return NJS_OK;
-}
-
-
-static njs_int_t
-njs_externals_init(njs_vm_t *vm, njs_console_t *console)
-{
-  njs_uint_t     ret;
-  njs_value_t     *value;
-  const njs_extern_t *proto;
-
-  static const njs_str_t name = njs_str("console");
-
-  proto = njs_vm_external_prototype(vm, &njs_externals[0]);
-  if (proto == NULL) {
-    njs_stderror("failed to add console proto\n");
-    return NJS_ERROR;
-  }
-
-  value = njs_mp_zalloc(vm->mem_pool, sizeof(njs_opaque_value_t));
-  if (value == NULL) {
-    return NJS_ERROR;
-  }
-
-  ret = njs_vm_external_create(vm, value, proto, console);
-  if (ret != NJS_OK) {
-    return NJS_ERROR;
-  }
-
-  ret = njs_vm_external_bind(vm, &name, value);
-  if (ret != NJS_OK) {
-    return NJS_ERROR;
-  }
-
-  ret = njs_console_init(vm, console);
-  if (ret != NJS_OK) {
-    return NJS_ERROR;
-  }
-
-  return NJS_OK;
-}
-
-
-static njs_int_t
-njs_interactive_shell(njs_opts_t *opts, njs_vm_opt_t *vm_options)
-{
-  njs_vm_t  *vm;
-  njs_str_t line;
-
-  if (njs_editline_init() != NJS_OK) {
-    njs_stderror("failed to init completions\n");
-    return NJS_ERROR;
-  }
-
-  vm = njs_create_vm(opts, vm_options);
-  if (vm == NULL) {
-    return NJS_ERROR;
-  }
-
-  if (!opts->quiet) {
-    njs_printf("interactive njs %s\n\n", NJS_VERSION);
-
-    njs_printf("v.<Tab> -> the properties and prototype methods of v.\n\n");
-  }
-
-  for ( ;; ) {
-    line.start = (u_char *) readline(">> ");
-    if (line.start == NULL) {
-      break;
-    }
-
-    line.length = njs_strlen(line.start);
-    if (line.length == 0) {
-      continue;
-    }
-
-    add_history((char *) line.start);
-
-    njs_process_script(vm_options->external, &line);
-
-    /* editline allocs a new buffer every time. */
-    free(line.start);
-  }
-
-  return NJS_OK;
-}
-
-
-static njs_int_t
 njs_process_file(njs_opts_t *opts, njs_vm_opt_t *vm_options)
 {
   int     fd;
@@ -612,7 +521,7 @@ njs_process_file(njs_opts_t *opts, njs_v
     }
   }
 
-  ret = njs_process_script(vm_options->external, &script);
+  ret = njs_process_script(opts, vm_options->external, &script);
   if (ret != NJS_OK) {
     ret = NJS_ERROR;
     goto done;
@@ -635,6 +544,103 @@ close_fd:
   return ret;
 }
 
+#else
+
+int
+LLVMFuzzerTestOneInput(const uint8_t* data, size_t size)
+{
+  njs_vm_t   *vm;
+  njs_opts_t  opts;
+  njs_str_t   script;
+  njs_vm_opt_t vm_options;
+
+  if (size == 0) {
+    return 0;
+  }
+
+  njs_memzero(&opts, sizeof(njs_opts_t));
+
+  opts.silent = 1;
+
+  njs_memzero(&vm_options, sizeof(njs_vm_opt_t));
+
+  vm_options.init = 1;
+  vm_options.backtrace = 0;
+  vm_options.ops = &njs_console_ops;
+  vm_options.external = &njs_console;
+
+  vm = njs_create_vm(&opts, &vm_options);
+
+  if (njs_fast_path(vm != NULL)) {
+    script.length = size;
+    script.start = (u_char *) data;
+
+    (void) njs_process_script(&opts, vm_options.external, &script);
+    njs_vm_destroy(vm);
+  }
+
+  return 0;
+}
+
+#endif
+
+static njs_int_t
+njs_console_init(njs_vm_t *vm, njs_console_t *console)
+{
+  console->vm = vm;
+
+  njs_lvlhsh_init(&console->events);
+  njs_queue_init(&console->posted_events);
+
+  njs_lvlhsh_init(&console->labels);
+
+  console->completion.completions = njs_vm_completions(vm, NULL);
+  if (console->completion.completions == NULL) {
+    return NJS_ERROR;
+  }
+
+  return NJS_OK;
+}
+
+
+static njs_int_t
+njs_externals_init(njs_vm_t *vm, njs_console_t *console)
+{
+  njs_uint_t     ret;
+  njs_value_t     *value;
+  const njs_extern_t *proto;
+
+  static const njs_str_t name = njs_str("console");
+
+  proto = njs_vm_external_prototype(vm, &njs_externals[0]);
+  if (proto == NULL) {
+    njs_stderror("failed to add console proto\n");
+    return NJS_ERROR;
+  }
+
+  value = njs_mp_zalloc(vm->mem_pool, sizeof(njs_opaque_value_t));
+  if (value == NULL) {
+    return NJS_ERROR;
+  }
+
+  ret = njs_vm_external_create(vm, value, proto, console);
+  if (ret != NJS_OK) {
+    return NJS_ERROR;
+  }
+
+  ret = njs_vm_external_bind(vm, &name, value);
+  if (ret != NJS_OK) {
+    return NJS_ERROR;
+  }
+
+  ret = njs_console_init(vm, console);
+  if (ret != NJS_OK) {
+    return NJS_ERROR;
+  }
+
+  return NJS_OK;
+}
+
 
 static njs_vm_t *
 njs_create_vm(njs_opts_t *opts, njs_vm_opt_t *vm_options)
@@ -696,21 +702,23 @@ njs_create_vm(njs_opts_t *opts, njs_vm_o
 
 
 static void
-njs_output(njs_vm_t *vm, njs_int_t ret)
+njs_output(njs_opts_t *opts, njs_vm_t *vm, njs_int_t ret)
 {
   njs_str_t out;
 
-  if (njs_vm_retval_dump(vm, &out, 1) != NJS_OK) {
-    out = njs_str_value("failed to get retval from VM");
-    ret = NJS_ERROR;
-  }
+  if (!opts->silent) {
+    if (njs_vm_retval_dump(vm, &out, 1) != NJS_OK) {
+      out = njs_str_value("failed to get retval from VM");
+      ret = NJS_ERROR;
+    }
 
-  if (ret != NJS_OK) {
-    njs_stderror("%V\n", &out);
+    if (ret != NJS_OK) {
+      njs_stderror("%V\n", &out);
 
-  } else if (vm->options.accumulative) {
-    njs_print(out.start, out.length);
-    njs_printf("\n");
+    } else if (vm->options.accumulative) {
+      njs_print(out.start, out.length);
+      njs_printf("\n");
+    }
   }
 }
 
@@ -745,7 +753,8 @@ njs_process_events(njs_console_t *consol
 
 
 static njs_int_t
-njs_process_script(njs_console_t *console, const njs_str_t *script)
+njs_process_script(njs_opts_t *opts, njs_console_t *console,
+  const njs_str_t *script)
 {
   u_char   *start;
   njs_vm_t  *vm;
@@ -760,7 +769,7 @@ njs_process_script(njs_console_t *consol
     ret = njs_vm_start(vm);
   }
 
-  njs_output(vm, ret);
+  njs_output(opts, vm, ret);
 
   for ( ;; ) {
     if (!njs_vm_pending(vm)) {
@@ -785,7 +794,7 @@ njs_process_script(njs_console_t *consol
     ret = njs_vm_run(vm);
 
     if (ret == NJS_ERROR) {
-      njs_output(vm, ret);
+      njs_output(opts, vm, ret);
     }
   }
 
@@ -793,6 +802,62 @@ njs_process_script(njs_console_t *consol
 }
 
 
+#ifndef NJS_FUZZER_TARGET
+
+static njs_int_t
+njs_interactive_shell(njs_opts_t *opts, njs_vm_opt_t *vm_options)
+{
+  njs_vm_t  *vm;
+  njs_str_t line;
+
+  if (njs_editline_init() != NJS_OK) {
+    njs_stderror("failed to init completions\n");
+    return NJS_ERROR;
+  }
+
+  vm = njs_create_vm(opts, vm_options);
+  if (vm == NULL) {
+    return NJS_ERROR;
+  }
+
+  if (!opts->quiet) {
+    njs_printf("interactive njs %s\n\n", NJS_VERSION);
+
+    njs_printf("v.<Tab> -> the properties and prototype methods of v.\n\n");
+  }
+
+  for ( ;; ) {
+    line.start = (u_char *) readline(">> ");
+    if (line.start == NULL) {
+      break;
+    }
+
+    line.length = njs_strlen(line.start);
+    if (line.length == 0) {
+      continue;
+    }
+
+    add_history((char *) line.start);
+
+    njs_process_script(opts, vm_options->external, &line);
+
+    /* editline allocs a new buffer every time. */
+    free(line.start);
+  }
+
+  return NJS_OK;
+}
+
+
+static char **
+njs_completion_handler(const char *text, int start, int end)
+{
+  rl_attempted_completion_over = 1;
+
+  return rl_completion_matches(text, njs_completion_generator);
+}
+
+
 static njs_int_t
 njs_editline_init(void)
 {
@@ -806,15 +871,6 @@ njs_editline_init(void)
 }
 
 
-static char **
-njs_completion_handler(const char *text, int start, int end)
-{
-  rl_attempted_completion_over = 1;
-
-  return rl_completion_matches(text, njs_completion_generator);
-}
-
-
 /* editline frees the buffer every time. */
 #define njs_editline(s) strndup((char *) (s)->start, (s)->length)
 
@@ -961,6 +1017,8 @@ next:
   return NULL;
 }
 
+#endif
+
 
 static njs_int_t
 njs_ext_console_log(njs_vm_t *vm, njs_value_t *args, njs_uint_t nargs,


More information about the nginx-devel mailing list