[njs] Improved UTF-8 encoding/decoding.

Alexander Borisov alexander.borisov at nginx.com
Wed Aug 26 18:26:57 UTC 2020


details:  https://hg.nginx.org/njs/rev/b98eb205a37b
branches: 
changeset: 1505:b98eb205a37b
user:   Alexander Borisov <alexander.borisov at nginx.com>
date:   Wed Aug 26 21:05:46 2020 +0300
description:
Improved UTF-8 encoding/decoding.

diffstat:

 src/njs_encoding.c | 135 ++++++----------------------------------------------
 src/njs_parser.c  |  18 +-----
 src/njs_utf8.c   | 101 ++++++++++++++++++++++++---------------
 src/njs_utf8.h   |  37 ++++++++++++-
 4 files changed, 117 insertions(+), 174 deletions(-)

diffs (443 lines):

diff -r 657d446001da -r b98eb205a37b src/njs_encoding.c
--- a/src/njs_encoding.c	Wed Aug 26 14:56:47 2020 +0000
+++ b/src/njs_encoding.c	Wed Aug 26 21:05:46 2020 +0300
@@ -18,7 +18,6 @@ typedef struct {
   njs_bool_t      fatal;
   njs_bool_t      ignore_bom;
 
-  uint32_t       codepoint;
   njs_unicode_decode_t ctx;
 } njs_encoding_decode_t;
 
@@ -87,11 +86,10 @@ njs_text_encoder_encode(njs_vm_t *vm, nj
   njs_index_t unused)
 {
   u_char        *dst;
-  int64_t        size;
-  uint32_t       cp;
+  size_t        size;
   njs_int_t       ret;
   njs_value_t      *this, *input, value;
-  const u_char     *p, *start, *end;
+  const u_char     *start, *end;
   njs_string_prop_t   prop;
   njs_typed_array_t   *array;
   njs_unicode_decode_t ctx;
@@ -126,30 +124,9 @@ njs_text_encoder_encode(njs_vm_t *vm, nj
     end = start + prop.size;
   }
 
-  p = start;
-
-  cp = 0;
-  size = 0;
-
   njs_utf8_decode_init(&ctx);
 
-  while (p < end) {
-    cp = njs_utf8_decode(&ctx, &p, end);
-
-    if (cp > NJS_UNICODE_MAX_CODEPOINT) {
-      if (cp == NJS_UNICODE_CONTINUE) {
-        continue;
-      }
-
-      cp = NJS_UNICODE_REPLACEMENT;
-    }
-
-    size += njs_utf8_size(cp);
-  }
-
-  if (cp == NJS_UNICODE_CONTINUE) {
-    size += njs_utf8_size(NJS_UNICODE_REPLACEMENT);
-  }
+  (void) njs_utf8_stream_length(&ctx, start, end - start, 1, 0, &size);
 
   njs_set_number(&value, size);
 
@@ -161,23 +138,7 @@ njs_text_encoder_encode(njs_vm_t *vm, nj
   dst = njs_typed_array_buffer(array)->u.u8;
   njs_utf8_decode_init(&ctx);
 
-  while (start < end) {
-    cp = njs_utf8_decode(&ctx, &start, end);
-
-    if (cp > NJS_UNICODE_MAX_CODEPOINT) {
-      if (cp == NJS_UNICODE_CONTINUE) {
-        continue;
-      }
-
-      cp = NJS_UNICODE_REPLACEMENT;
-    }
-
-    dst = njs_utf8_encode(dst, cp);
-  }
-
-  if (cp == NJS_UNICODE_CONTINUE) {
-    (void) njs_utf8_encode(dst, NJS_UNICODE_REPLACEMENT);
-  }
+  (void) njs_utf8_stream_encode(&ctx, start, end, dst, 1, 0);
 
   njs_set_typed_array(&vm->retval, array);
 
@@ -410,7 +371,6 @@ njs_text_decoder_constructor(njs_vm_t *v
     return ret;
   }
 
-  data->codepoint = 0;
   njs_utf8_decode_init(&data->ctx);
 
   njs_set_data(&ov->value, data, NJS_DATA_TAG_TEXT_DECODER);
@@ -573,12 +533,12 @@ njs_text_decoder_decode(njs_vm_t *vm, nj
   njs_index_t unused)
 {
   u_char          *dst;
-  uint32_t         length, cp;
-  uint64_t         size;
+  size_t          size;
+  ssize_t         length;
   njs_int_t        ret;
   njs_bool_t        stream;
   njs_value_t       retval, *this, *typed_array, *options;
-  const u_char       *start, *end, *p;
+  const u_char       *start, *end;
   njs_unicode_decode_t   ctx;
   njs_encoding_decode_t  *data;
   const njs_typed_array_t *array;
@@ -632,52 +592,18 @@ njs_text_decoder_decode(njs_vm_t *vm, nj
   data = njs_object_data(this);
 
   ctx = data->ctx;
-  cp = data->codepoint;
-
-  size = 0;
-  length = 0;
-
-  p = start;
 
   /* Looking for BOM. */
 
-  if (!data->ignore_bom && p + 3 <= end) {
-    cp = njs_utf8_decode(&ctx, &p, end);
-
-    if (cp == NJS_UNICODE_BOM) {
-      start = p;
-
-    } else {
-      p = start;
-    }
+  if (!data->ignore_bom) {
+    start += njs_utf8_bom(start, end);
   }
 
-  while (p < end) {
-    cp = njs_utf8_decode(&ctx, &p, end);
-
-    if (njs_slow_path(cp > NJS_UNICODE_MAX_CODEPOINT)) {
-      if (cp == NJS_UNICODE_CONTINUE) {
-        break;
-      }
-
-      if (data->fatal) {
-        goto fatal;
-      }
-
-      cp = NJS_UNICODE_REPLACEMENT;
-    }
-
-    size += njs_utf8_size(cp);
-    length++;
-  }
-
-  if (cp == NJS_UNICODE_CONTINUE && !stream) {
-    if (data->fatal) {
-      goto fatal;
-    }
-
-    size += njs_utf8_size(NJS_UNICODE_REPLACEMENT);
-    length++;
+  length = njs_utf8_stream_length(&ctx, start, end - start, !stream,
+                  data->fatal, &size);
+  if (length == -1) {
+    njs_type_error(vm, "The encoded data was not valid");
+    return NJS_ERROR;
   }
 
   dst = njs_string_alloc(vm, &vm->retval, size, length);
@@ -685,40 +611,13 @@ njs_text_decoder_decode(njs_vm_t *vm, nj
     return NJS_ERROR;
   }
 
-  while (start < end) {
-    cp = njs_utf8_decode(&data->ctx, &start, end);
+  (void) njs_utf8_stream_encode(&data->ctx, start, end, dst, !stream, 0);
 
-    if (cp > NJS_UNICODE_MAX_CODEPOINT) {
-      if (cp == NJS_UNICODE_CONTINUE) {
-        break;
-      }
-
-      cp = NJS_UNICODE_REPLACEMENT;
-    }
-
-    dst = njs_utf8_encode(dst, cp);
+  if (!stream) {
+    njs_utf8_decode_init(&data->ctx);
   }
 
-  if (stream) {
-    data->codepoint = cp;
-    return NJS_OK;
-  }
-
-  if (cp == NJS_UNICODE_CONTINUE) {
-    (void) njs_utf8_encode(dst, NJS_UNICODE_REPLACEMENT);
-  }
-
-  data->codepoint = 0;
-
-  njs_utf8_decode_init(&data->ctx);
-
   return NJS_OK;
-
-fatal:
-
-  njs_type_error(vm, "The encoded data was not valid");
-
-  return NJS_ERROR;
 }
 
 
diff -r 657d446001da -r b98eb205a37b src/njs_parser.c
--- a/src/njs_parser.c	Wed Aug 26 14:56:47 2020 +0000
+++ b/src/njs_parser.c	Wed Aug 26 21:05:46 2020 +0300
@@ -7897,15 +7897,16 @@ njs_parser_string_create(njs_vm_t *vm, n
   njs_value_t *value)
 {
   u_char        *dst;
-  ssize_t        size, length;
-  uint32_t       cp;
+  size_t        size, length;
   njs_str_t       *src;
   const u_char     *p, *end;
   njs_unicode_decode_t ctx;
 
   src = &token->text;
 
-  length = njs_utf8_safe_length(src->start, src->length, &size);
+  njs_utf8_decode_init(&ctx);
+
+  length = njs_utf8_stream_length(&ctx, src->start, src->length, 1, 0, &size);
 
   dst = njs_string_alloc(vm, value, size, length);
   if (njs_slow_path(dst == NULL)) {
@@ -7917,16 +7918,7 @@ njs_parser_string_create(njs_vm_t *vm, n
 
   njs_utf8_decode_init(&ctx);
 
-  while (p < end) {
-    cp = njs_utf8_decode(&ctx, &p, end);
-
-    if (cp <= NJS_UNICODE_MAX_CODEPOINT) {
-      dst = njs_utf8_encode(dst, cp);
-
-    } else {
-      dst = njs_utf8_encode(dst, NJS_UNICODE_REPLACEMENT);
-    }
-  }
+  (void) njs_utf8_stream_encode(&ctx, p, end, dst, 1, 0);
 
   if (length > NJS_STRING_MAP_STRIDE && size != length) {
     njs_string_offset_map_init(value->long_string.data->start, size);
diff -r 657d446001da -r b98eb205a37b src/njs_utf8.c
--- a/src/njs_utf8.c	Wed Aug 26 14:56:47 2020 +0000
+++ b/src/njs_utf8.c	Wed Aug 26 21:05:46 2020 +0300
@@ -213,6 +213,43 @@ failed:
   return NJS_UNICODE_ERROR;
 }
 
+
+u_char *
+njs_utf8_stream_encode(njs_unicode_decode_t *ctx, const u_char *start,
+  const u_char *end, u_char *dst, njs_bool_t last, njs_bool_t fatal)
+{
+  uint32_t cp;
+
+  while (start < end) {
+    cp = njs_utf8_decode(ctx, &start, end);
+
+    if (cp > NJS_UNICODE_MAX_CODEPOINT) {
+      if (cp == NJS_UNICODE_CONTINUE) {
+        break;
+      }
+
+      if (fatal) {
+        return NULL;
+      }
+
+      cp = NJS_UNICODE_REPLACEMENT;
+    }
+
+    dst = njs_utf8_encode(dst, cp);
+  }
+
+  if (last && ctx->need != 0x00) {
+    if (fatal) {
+      return NULL;
+    }
+
+    dst = njs_utf8_encode(dst, NJS_UNICODE_REPLACEMENT);
+  }
+
+  return dst;
+}
+
+
 /*
 * njs_utf8_casecmp() tests only up to the minimum of given lengths, but
 * requires lengths of both strings because otherwise njs_utf8_decode()
@@ -314,57 +351,43 @@ njs_utf8_upper_case(const u_char **start
 
 
 ssize_t
-njs_utf8_length(const u_char *p, size_t len)
+njs_utf8_stream_length(njs_unicode_decode_t *ctx, const u_char *p, size_t len,
+  njs_bool_t last, njs_bool_t fatal, size_t *out_size)
 {
-  ssize_t        length;
-  const u_char     *end;
-  njs_unicode_decode_t ctx;
-
-  length = 0;
-
-  end = p + len;
-
-  njs_utf8_decode_init(&ctx);
-
-  while (p < end) {
-    if (njs_slow_path(njs_utf8_decode(&ctx, &p, end)
-             > NJS_UNICODE_MAX_CODEPOINT))
-    {
-      return -1;
-    }
-
-    length++;
-  }
-
-  return length;
-}
-
-
-ssize_t
-njs_utf8_safe_length(const u_char *p, size_t len, ssize_t *out_size)
-{
-  ssize_t        size, length;
-  uint32_t       codepoint;
-  const u_char     *end;
-  njs_unicode_decode_t ctx;
+  size_t    size, length;
+  uint32_t   codepoint;
+  const u_char *end;
 
   size = 0;
   length = 0;
 
   end = p + len;
 
-  njs_utf8_decode_init(&ctx);
-
   while (p < end) {
-    codepoint = njs_utf8_decode(&ctx, &p, end);
+    codepoint = njs_utf8_decode(ctx, &p, end);
 
-    if (codepoint <= NJS_UNICODE_MAX_CODEPOINT) {
-      size += njs_utf8_size(codepoint);
+    if (codepoint > NJS_UNICODE_MAX_CODEPOINT) {
+      if (codepoint == NJS_UNICODE_CONTINUE) {
+        break;
+      }
 
-    } else {
-      size += njs_utf8_size(NJS_UNICODE_REPLACEMENT);
+      if (fatal) {
+        return -1;
+      }
+
+      codepoint = NJS_UNICODE_REPLACEMENT;
     }
 
+    size += njs_utf8_size(codepoint);
+    length++;
+  }
+
+  if (last && ctx->need != 0x00) {
+    if (fatal) {
+      return -1;
+    }
+
+    size += njs_utf8_size(NJS_UNICODE_REPLACEMENT);
     length++;
   }
 
diff -r 657d446001da -r b98eb205a37b src/njs_utf8.h
--- a/src/njs_utf8.h	Wed Aug 26 14:56:47 2020 +0000
+++ b/src/njs_utf8.h	Wed Aug 26 21:05:46 2020 +0300
@@ -8,18 +8,21 @@
 #define _NJS_UTF8_H_INCLUDED_
 
 
-NJS_EXPORT u_char *njs_utf8_encode(u_char *p, uint32_t u);
 NJS_EXPORT uint32_t njs_utf8_decode(njs_unicode_decode_t *ctx,
   const u_char **data, const u_char *end);
+NJS_EXPORT u_char *njs_utf8_encode(u_char *p, uint32_t u);
+NJS_EXPORT u_char *njs_utf8_stream_encode(njs_unicode_decode_t *ctx,
+  const u_char *start, const u_char *end, u_char *dst, njs_bool_t last,
+  njs_bool_t fatal);
 NJS_EXPORT njs_int_t njs_utf8_casecmp(const u_char *start1,
   const u_char *start2, size_t len1, size_t len2);
 NJS_EXPORT uint32_t njs_utf8_lower_case(const u_char **start,
   const u_char *end);
 NJS_EXPORT uint32_t njs_utf8_upper_case(const u_char **start,
   const u_char *end);
-NJS_EXPORT ssize_t njs_utf8_length(const u_char *p, size_t len);
-NJS_EXPORT ssize_t njs_utf8_safe_length(const u_char *p, size_t len,
-  ssize_t *out_size);
+NJS_EXPORT ssize_t njs_utf8_stream_length(njs_unicode_decode_t *ctx,
+  const u_char *p, size_t len, njs_bool_t last, njs_bool_t fatal,
+  size_t *out_size);
 NJS_EXPORT njs_bool_t njs_utf8_is_valid(const u_char *p, size_t len);
 
 
@@ -119,6 +122,32 @@ njs_utf8_decode_init(njs_unicode_decode_
 }
 
 
+njs_inline ssize_t
+njs_utf8_length(const u_char *p, size_t len)
+{
+  njs_unicode_decode_t ctx;
+
+  njs_utf8_decode_init(&ctx);
+
+  return njs_utf8_stream_length(&ctx, p, len, 1, 1, NULL);
+}
+
+
+njs_inline size_t
+njs_utf8_bom(const u_char *start, const u_char *end)
+{
+  if (start + 3 > end) {
+    return 0;
+  }
+
+  if (start[0] == 0xEF && start[1] == 0xBB && start[2] == 0xBF) {
+    return 3;
+  }
+
+  return 0;
+}
+
+
 njs_inline size_t
 njs_utf8_size(uint32_t cp)
 {


More information about the nginx-devel mailing list