[njs] Introduced UTF-8 decoder according to WHATWG encoding spec.

Alexander Borisov alexander.borisov at nginx.com
Wed Jul 15 16:20:44 UTC 2020


details:  https://hg.nginx.org/njs/rev/855edd76bdb6
branches: 
changeset: 1472:855edd76bdb6
user:   Alexander Borisov <alexander.borisov at nginx.com>
date:   Wed Jul 15 19:19:19 2020 +0300
description:
Introduced UTF-8 decoder according to WHATWG encoding spec.

diffstat:

 src/njs_json.c        |  8 +-
 src/njs_parser.c       |  73 ++++++---
 src/njs_string.c       | 293 +++++++++++++++++++++----------------
 src/njs_unicode.h      |  4 +
 src/njs_utf8.c        | 333 ++++++++++++++++++++----------------------
 src/njs_utf8.h        |  40 ++--
 src/test/njs_unit_test.c   |  44 ++++-
 src/test/unicode_unit_test.c |  53 ++++--
 8 files changed, 466 insertions(+), 382 deletions(-)

diffs (truncated from 1394 to 1000 lines):

diff -r 63106bd2e9bf -r 855edd76bdb6 src/njs_json.c
--- a/src/njs_json.c	Wed Jul 15 19:19:18 2020 +0300
+++ b/src/njs_json.c	Wed Jul 15 19:19:19 2020 +0300
@@ -728,7 +728,7 @@ njs_json_parse_string(njs_json_parse_ctx
       if (njs_surrogate_any(utf)) {
 
         if (utf > 0xdbff || p[0] != '\\' || p[1] != 'u') {
-          s = njs_utf8_encode(s, NJS_UTF8_REPLACEMENT);
+          s = njs_utf8_encode(s, NJS_UNICODE_REPLACEMENT);
           continue;
         }
 
@@ -741,12 +741,12 @@ njs_json_parse_string(njs_json_parse_ctx
           utf = njs_string_surrogate_pair(utf, utf_low);
 
         } else if (njs_surrogate_leading(utf_low)) {
-          utf = NJS_UTF8_REPLACEMENT;
-          s = njs_utf8_encode(s, NJS_UTF8_REPLACEMENT);
+          utf = NJS_UNICODE_REPLACEMENT;
+          s = njs_utf8_encode(s, NJS_UNICODE_REPLACEMENT);
 
         } else {
           utf = utf_low;
-          s = njs_utf8_encode(s, NJS_UTF8_REPLACEMENT);
+          s = njs_utf8_encode(s, NJS_UNICODE_REPLACEMENT);
         }
       }
 
diff -r 63106bd2e9bf -r 855edd76bdb6 src/njs_parser.c
--- a/src/njs_parser.c	Wed Jul 15 19:19:18 2020 +0300
+++ b/src/njs_parser.c	Wed Jul 15 19:19:19 2020 +0300
@@ -7896,11 +7896,12 @@ njs_int_t
 njs_parser_string_create(njs_vm_t *vm, njs_lexer_token_t *token,
   njs_value_t *value)
 {
-  u_char    *dst;
-  ssize_t    size, length;
-  uint32_t   cp;
-  njs_str_t   *src;
-  const u_char *p, *end;
+  u_char        *dst;
+  ssize_t        size, length;
+  uint32_t       cp;
+  njs_str_t       *src;
+  const u_char     *p, *end;
+  njs_unicode_decode_t ctx;
 
   src = &token->text;
 
@@ -7914,10 +7915,17 @@ njs_parser_string_create(njs_vm_t *vm, n
   p = src->start;
   end = src->start + src->length;
 
+  njs_utf8_decode_init(&ctx);
+
   while (p < end) {
-    cp = njs_utf8_safe_decode(&p, end);
-
-    dst = njs_utf8_encode(dst, cp);
+    cp = njs_utf8_decode(&ctx, &p, end);
+
+    if (cp <= NJS_UNICODE_MAX_CODEPOINT) {
+      dst = njs_utf8_encode(dst, cp);
+
+    } else {
+      dst = njs_utf8_encode(dst, NJS_UNICODE_REPLACEMENT);
+    }
   }
 
   if (length > NJS_STRING_MAP_STRIDE && size != length) {
@@ -7932,12 +7940,13 @@ static njs_token_type_t
 njs_parser_escape_string_create(njs_parser_t *parser, njs_lexer_token_t *token,
   njs_value_t *value)
 {
-  u_char    c, *start, *dst;
-  size_t    size, length, hex_length;
-  uint64_t   cp, cp_pair;
-  njs_int_t   ret;
-  njs_str_t   *string;
-  const u_char *src, *end, *hex_end;
+  u_char        c, *start, *dst;
+  size_t        size, length, hex_length;
+  uint64_t       cp, cp_pair;
+  njs_int_t       ret;
+  njs_str_t       *string;
+  const u_char     *src, *end, *hex_end;
+  njs_unicode_decode_t ctx;
 
   ret = njs_parser_escape_string_calc_length(parser, token, &size, &length);
   if (njs_slow_path(ret != NJS_OK)) {
@@ -8053,7 +8062,13 @@ njs_parser_escape_string_create(njs_pars
 
     src--;
 
-    cp = njs_utf8_safe_decode2(&src, end);
+    njs_utf8_decode_init(&ctx);
+
+    cp = njs_utf8_decode(&ctx, &src, end);
+    if (cp > NJS_UNICODE_MAX_CODEPOINT) {
+      cp = NJS_UNICODE_REPLACEMENT;
+    }
+
     dst = njs_utf8_encode(dst, cp);
 
     continue;
@@ -8076,12 +8091,12 @@ njs_parser_escape_string_create(njs_pars
         cp = njs_string_surrogate_pair(cp_pair, cp);
 
       } else if (njs_slow_path(njs_surrogate_leading(cp))) {
-        cp = NJS_UTF8_REPLACEMENT;
+        cp = NJS_UNICODE_REPLACEMENT;
 
         dst = njs_utf8_encode(dst, (uint32_t) cp);
 
       } else {
-        dst = njs_utf8_encode(dst, NJS_UTF8_REPLACEMENT);
+        dst = njs_utf8_encode(dst, NJS_UNICODE_REPLACEMENT);
       }
 
       cp_pair = 0;
@@ -8092,7 +8107,7 @@ njs_parser_escape_string_create(njs_pars
         continue;
       }
 
-      cp = NJS_UTF8_REPLACEMENT;
+      cp = NJS_UNICODE_REPLACEMENT;
     }
 
     dst = njs_utf8_encode(dst, (uint32_t) cp);
@@ -8116,10 +8131,11 @@ static njs_int_t
 njs_parser_escape_string_calc_length(njs_parser_t *parser,
   njs_lexer_token_t *token, size_t *out_size, size_t *out_length)
 {
-  size_t    size, length, hex_length;
-  uint64_t   cp, cp_pair;
-  njs_str_t   *string;
-  const u_char *ptr, *src, *end, *hex_end;
+  size_t        size, length, hex_length;
+  uint64_t       cp, cp_pair;
+  njs_str_t       *string;
+  const u_char     *ptr, *src, *end, *hex_end;
+  njs_unicode_decode_t ctx;
 
   size = 0;
   length = 0;
@@ -8173,7 +8189,12 @@ njs_parser_escape_string_calc_length(njs
     }
 
     if (*src >= 0x80) {
-      cp = njs_utf8_safe_decode2(&src, end);
+      njs_utf8_decode_init(&ctx);
+
+      cp = njs_utf8_decode(&ctx, &src, end);
+      if (cp > NJS_UNICODE_MAX_CODEPOINT) {
+        cp = NJS_UNICODE_REPLACEMENT;
+      }
 
       size += njs_utf8_size(cp);
       length++;
@@ -8220,13 +8241,13 @@ njs_parser_escape_string_calc_length(njs
         cp = njs_string_surrogate_pair(cp_pair, cp);
 
       } else if (njs_slow_path(njs_surrogate_leading(cp))) {
-        cp = NJS_UTF8_REPLACEMENT;
+        cp = NJS_UNICODE_REPLACEMENT;
 
         size += njs_utf8_size(cp);
         length++;
 
       } else {
-        size += njs_utf8_size(NJS_UTF8_REPLACEMENT);
+        size += njs_utf8_size(NJS_UNICODE_REPLACEMENT);
         length++;
       }
 
@@ -8238,7 +8259,7 @@ njs_parser_escape_string_calc_length(njs
         continue;
       }
 
-      cp = NJS_UTF8_REPLACEMENT;
+      cp = NJS_UNICODE_REPLACEMENT;
     }
 
     size += njs_utf8_size(cp);
diff -r 63106bd2e9bf -r 855edd76bdb6 src/njs_string.c
--- a/src/njs_string.c	Wed Jul 15 19:19:18 2020 +0300
+++ b/src/njs_string.c	Wed Jul 15 19:19:19 2020 +0300
@@ -20,10 +20,8 @@ static njs_int_t njs_string_slice_prop(n
   njs_slice_prop_t *slice, njs_value_t *args, njs_uint_t nargs);
 static njs_int_t njs_string_slice_args(njs_vm_t *vm, njs_slice_prop_t *slice,
   njs_value_t *args, njs_uint_t nargs);
-static njs_int_t njs_string_from_char_code(njs_vm_t *vm,
-  njs_value_t *args, njs_uint_t nargs, njs_index_t unused);
-static njs_int_t njs_string_from_code_point(njs_vm_t *vm, njs_value_t *args,
-  njs_uint_t nargs, njs_index_t unused);
+static njs_int_t njs_string_from_char_code(njs_vm_t *vm, njs_value_t *args,
+  njs_uint_t nargs, njs_index_t is_point);
 static njs_int_t njs_string_bytes_from(njs_vm_t *vm, njs_value_t *args,
   njs_uint_t nargs, njs_index_t unused);
 static njs_int_t njs_string_bytes_from_array_like(njs_vm_t *vm,
@@ -545,7 +543,7 @@ static const njs_object_prop_t njs_stri
   {
     .type = NJS_PROPERTY,
     .name = njs_string("fromCharCode"),
-    .value = njs_native_function(njs_string_from_char_code, 1),
+    .value = njs_native_function2(njs_string_from_char_code, 1, 0),
     .writable = 1,
     .configurable = 1,
   },
@@ -553,7 +551,7 @@ static const njs_object_prop_t njs_stri
   {
     .type = NJS_PROPERTY,
     .name = njs_string("fromCodePoint"),
-    .value = njs_native_function(njs_string_from_code_point, 1),
+    .value = njs_native_function2(njs_string_from_char_code, 1, 1),
     .writable = 1,
     .configurable = 1,
   },
@@ -1029,13 +1027,14 @@ static njs_int_t
 njs_string_prototype_to_bytes(njs_vm_t *vm, njs_value_t *args, njs_uint_t nargs,
   njs_index_t unused)
 {
-  u_char       *p;
-  size_t       length;
-  uint32_t      byte;
-  njs_int_t     ret;
-  const u_char    *s, *end;
-  njs_slice_prop_t  slice;
-  njs_string_prop_t string;
+  u_char        *p;
+  size_t        length;
+  uint32_t       byte;
+  njs_int_t       ret;
+  const u_char     *s, *end;
+  njs_slice_prop_t   slice;
+  njs_string_prop_t   string;
+  njs_unicode_decode_t ctx;
 
   ret = njs_string_object_validate(vm, njs_arg(args, nargs, 0));
   if (njs_slow_path(ret != NJS_OK)) {
@@ -1064,8 +1063,10 @@ njs_string_prototype_to_bytes(njs_vm_t *
 
       length = slice.length;
 
+      njs_utf8_decode_init(&ctx);
+
       while (length != 0 && s < end) {
-        byte = njs_utf8_decode(&s, end);
+        byte = njs_utf8_decode(&ctx, &s, end);
 
         if (njs_slow_path(byte > 0xFF)) {
           njs_release(vm, &vm->retval);
@@ -1463,13 +1464,14 @@ static njs_int_t
 njs_string_prototype_char_code_at(njs_vm_t *vm, njs_value_t *args,
   njs_uint_t nargs, njs_index_t unused)
 {
-  double       num;
-  size_t       length;
-  int64_t      index;
-  uint32_t      code;
-  njs_int_t     ret;
-  const u_char    *start, *end;
-  njs_string_prop_t string;
+  double        num;
+  size_t        length;
+  int64_t        index;
+  uint32_t       code;
+  njs_int_t       ret;
+  const u_char     *start, *end;
+  njs_string_prop_t   string;
+  njs_unicode_decode_t ctx;
 
   ret = njs_string_object_validate(vm, njs_arg(args, nargs, 0));
   if (njs_slow_path(ret != NJS_OK)) {
@@ -1493,10 +1495,12 @@ njs_string_prototype_char_code_at(njs_vm
     code = string.start[index];
 
   } else {
+    njs_utf8_decode_init(&ctx);
+
     /* UTF-8 string. */
     end = string.start + string.size;
     start = njs_string_offset(string.start, end, index);
-    code = njs_utf8_decode(&start, end);
+    code = njs_utf8_decode(&ctx, &start, end);
   }
 
   num = code;
@@ -1829,14 +1833,27 @@ njs_decode_base64_core(njs_vm_t *vm, njs
 
 
 static njs_int_t
-njs_string_from_char_code(njs_vm_t *vm, njs_value_t *args,
-  njs_uint_t nargs, njs_index_t unused)
+njs_string_from_char_code(njs_vm_t *vm, njs_value_t *args, njs_uint_t nargs,
+  njs_index_t is_point)
 {
-  u_char   *p;
-  size_t   size;
-  uint16_t  code;
-  njs_int_t  ret;
-  njs_uint_t i;
+  double        num;
+  u_char        *p, *start, *end;
+  ssize_t        len;
+  int32_t        code;
+  uint32_t       cp;
+  uint64_t       length, size;
+  njs_int_t       ret;
+  njs_uint_t      i;
+  njs_unicode_decode_t ctx;
+  u_char        buf[4];
+
+  size = 0;
+  length = 0;
+
+  cp = 0x00;
+  end = buf + sizeof(buf);
+
+  njs_utf16_decode_init(&ctx);
 
   for (i = 1; i < nargs; i++) {
     if (!njs_is_numeric(&args[i])) {
@@ -1845,73 +1862,76 @@ njs_string_from_char_code(njs_vm_t *vm, 
         return ret;
       }
     }
+
+    if (is_point) {
+      num = njs_number(&args[i]);
+      if (isnan(num)) {
+        goto range_error;
+      }
+
+      code = num;
+
+      if (code != num || code < 0 || code > 0x10FFFF) {
+        goto range_error;
+      }
+
+    } else {
+      code = njs_number_to_uint16(njs_number(&args[i]));
+    }
+
+    start = buf;
+    len = njs_utf16_encode(code, &start, end);
+
+    start = buf;
+    cp = njs_utf16_decode(&ctx, (const u_char **) &start, start + len);
+
+    if (cp > NJS_UNICODE_MAX_CODEPOINT) {
+      if (cp == NJS_UNICODE_CONTINUE) {
+        continue;
+      }
+
+      cp = NJS_UNICODE_REPLACEMENT;
+    }
+
+    size += njs_utf8_size(cp);
+    length++;
   }
 
-  size = 0;
-
-  for (i = 1; i < nargs; i++) {
-    code = njs_number_to_uint16(njs_number(&args[i]));
-    size += njs_utf8_size_uint16(code);
+  if (cp == NJS_UNICODE_CONTINUE) {
+    size += njs_utf8_size(NJS_UNICODE_REPLACEMENT);
+    length++;
   }
 
-  p = njs_string_alloc(vm, &vm->retval, size, nargs - 1);
+  p = njs_string_alloc(vm, &vm->retval, size, length);
   if (njs_slow_path(p == NULL)) {
     return NJS_ERROR;
   }
 
-  for (i = 1; i < nargs; i++) {
-    code = njs_number_to_uint16(njs_number(&args[i]));
-    p = njs_utf8_encode(p, code);
-  }
-
-  return NJS_OK;
-}
-
-
-static njs_int_t
-njs_string_from_code_point(njs_vm_t *vm, njs_value_t *args, njs_uint_t nargs,
-  njs_index_t unused)
-{
-  u_char   *p;
-  double   num;
-  size_t   size;
-  int32_t   code;
-  njs_int_t  ret;
-  njs_uint_t i;
+  njs_utf16_decode_init(&ctx);
 
   for (i = 1; i < nargs; i++) {
-    if (!njs_is_numeric(&args[i])) {
-      ret = njs_value_to_numeric(vm, &args[i], &args[i]);
-      if (ret != NJS_OK) {
-        return ret;
-      }
-    }
-  }
-
-  size = 0;
-
-  for (i = 1; i < nargs; i++) {
-    num = njs_number(&args[i]);
-    if (isnan(num)) {
-      goto range_error;
+    if (is_point) {
+      code = njs_number(&args[i]);
+
+    } else {
+      code = njs_number_to_uint16(njs_number(&args[i]));
     }
 
-    code = num;
-
-    if (code != num || code < 0 || code >= 0x110000) {
-      goto range_error;
+    start = buf;
+    len = njs_utf16_encode(code, &start, end);
+
+    start = buf;
+    cp = njs_utf16_decode(&ctx, (const u_char **) &start, start + len);
+
+    if (cp > NJS_UNICODE_MAX_CODEPOINT) {
+      if (cp == NJS_UNICODE_CONTINUE && i + 1 != nargs) {
+        continue;
+      }
+
+      cp = NJS_UNICODE_REPLACEMENT;
     }
 
-    size += njs_utf8_size(code);
-  }
-
-  p = njs_string_alloc(vm, &vm->retval, size, nargs - 1);
-  if (njs_slow_path(p == NULL)) {
-    return NJS_ERROR;
-  }
-
-  for (i = 1; i < nargs; i++) {
-    p = njs_utf8_encode(p, njs_number(&args[i]));
+    p = njs_utf8_encode(p, cp);
   }
 
   return NJS_OK;
@@ -2591,11 +2611,12 @@ static njs_int_t
 njs_string_prototype_trim(njs_vm_t *vm, njs_value_t *args, njs_uint_t nargs,
   njs_index_t mode)
 {
-  uint32_t      u, trim, length;
-  njs_int_t     ret;
-  njs_value_t    *value;
-  const u_char    *p, *prev, *start, *end;
-  njs_string_prop_t string;
+  uint32_t       u, trim, length;
+  njs_int_t       ret;
+  njs_value_t      *value;
+  const u_char     *p, *prev, *start, *end;
+  njs_string_prop_t   string;
+  njs_unicode_decode_t ctx;
 
   value = njs_argument(args, 0);
   ret = njs_string_object_validate(vm, value);
@@ -2651,13 +2672,15 @@ njs_string_prototype_trim(njs_vm_t *vm, 
     /* UTF-8 string. */
 
     if (mode & NJS_TRIM_START) {
+      njs_utf8_decode_init(&ctx);
+
       for ( ;; ) {
         if (start == end) {
           goto empty;
         }
 
         p = start;
-        u = njs_utf8_decode(&start, end);
+        u = njs_utf8_decode(&ctx, &start, end);
 
         if (njs_utf8_is_whitespace(u)) {
           trim++;
@@ -2672,6 +2695,8 @@ njs_string_prototype_trim(njs_vm_t *vm, 
     if (mode & NJS_TRIM_END) {
       prev = end;
 
+      njs_utf8_decode_init(&ctx);
+
       for ( ;; ) {
         if (start == prev) {
           goto empty;
@@ -2679,7 +2704,7 @@ njs_string_prototype_trim(njs_vm_t *vm, 
 
         prev = njs_utf8_prev(prev);
         p = prev;
-        u = njs_utf8_decode(&p, end);
+        u = njs_utf8_decode(&ctx, &p, end);
 
         if (njs_utf8_is_whitespace(u)) {
           trim++;
@@ -3640,11 +3665,12 @@ njs_string_prototype_replace(njs_vm_t *v
 double
 njs_string_to_number(const njs_value_t *value, njs_bool_t parse_float)
 {
-  double    num;
-  size_t    size;
-  uint32_t   u;
-  njs_bool_t  minus;
-  const u_char *p, *start, *end;
+  double        num;
+  size_t        size;
+  uint32_t       u;
+  njs_bool_t      minus;
+  const u_char     *p, *start, *end;
+  njs_unicode_decode_t ctx;
 
   const size_t infinity = njs_length("Infinity");
 
@@ -3660,9 +3686,11 @@ njs_string_to_number(const njs_value_t *
 
   end = p + size;
 
+  njs_utf8_decode_init(&ctx);
+
   while (p < end) {
     start = p;
-    u = njs_utf8_decode(&p, end);
+    u = njs_utf8_decode(&ctx, &p, end);
 
     if (!njs_utf8_is_whitespace(u)) {
       p = start;
@@ -4179,15 +4207,16 @@ njs_int_t
 njs_string_encode_uri(njs_vm_t *vm, njs_value_t *args, njs_uint_t nargs,
   njs_index_t component)
 {
-  u_char       byte, *dst;
-  uint64_t      size;
-  uint32_t      cp, cp_low;
-  njs_int_t     ret;
-  njs_value_t    *value;
-  const u_char    *src, *end;
-  const uint32_t   *escape;
-  njs_string_prop_t string;
-  u_char       encode[4];
+  u_char        byte, *dst;
+  uint64_t       size;
+  uint32_t       cp, cp_low;
+  njs_int_t       ret;
+  njs_value_t      *value;
+  const u_char     *src, *end;
+  const uint32_t    *escape;
+  njs_string_prop_t   string;
+  njs_unicode_decode_t ctx;
+  u_char        encode[4];
 
   static const uint32_t escape_uri[] = {
     0xffffffff, /* 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 */
@@ -4257,8 +4286,10 @@ njs_string_encode_uri(njs_vm_t *vm, njs_
   } else {
     /* UTF-8 string. */
 
+    njs_utf8_decode_init(&ctx);
+
     while (src < end) {
-      cp = njs_utf8_decode(&src, end);
+      cp = njs_utf8_decode(&ctx, &src, end);
 
       if (cp < 0x80 && !njs_need_escape(escape, cp)) {
         size++;
@@ -4271,7 +4302,7 @@ njs_string_encode_uri(njs_vm_t *vm, njs_
         }
 
         if (njs_surrogate_leading(cp)) {
-          cp_low = njs_utf8_decode(&src, end);
+          cp_low = njs_utf8_decode(&ctx, &src, end);
 
           if (njs_slow_path(!njs_surrogate_trailing(cp_low))) {
             goto uri_error;
@@ -4310,11 +4341,13 @@ njs_string_encode_uri(njs_vm_t *vm, njs_
 
   /* UTF-8 string. */
 
+  njs_utf8_decode_init(&ctx);
+
   while (src < end) {
-    cp = njs_utf8_decode(&src, end);
+    cp = njs_utf8_decode(&ctx, &src, end);
 
     if (njs_slow_path(njs_surrogate_leading(cp))) {
-      cp_low = njs_utf8_decode(&src, end);
+      cp_low = njs_utf8_decode(&ctx, &src, end);
       cp = njs_string_surrogate_pair(cp, cp_low);
     }
 
@@ -4337,11 +4370,14 @@ njs_inline uint32_t
 njs_string_decode_uri_cp(const int8_t *hex, const u_char **start,
   const u_char *end, njs_bool_t expect_percent)
 {
-  int8_t    d0, d1;
-  uint32_t   cp;
-  const u_char *p;
-
-  cp = njs_utf8_decode(start, end);
+  int8_t        d0, d1;
+  uint32_t       cp;
+  const u_char     *p;
+  njs_unicode_decode_t ctx;
+
+  njs_utf8_decode_init(&ctx);
+
+  cp = njs_utf8_decode(&ctx, start, end);
   if (njs_fast_path(cp != '%')) {
     return expect_percent ? 0xFFFFFFFF: cp;
   }
@@ -4378,18 +4414,19 @@ njs_int_t
 njs_string_decode_uri(njs_vm_t *vm, njs_value_t *args, njs_uint_t nargs,
   njs_index_t component)
 {
-  u_char       *dst;
-  int64_t      size, length;
-  uint32_t      cp;
-  njs_int_t     ret;
-  njs_chb_t     chain;
-  njs_uint_t     i, n;
-  njs_bool_t     percent;
-  njs_value_t    *value;
-  const u_char    *src, *p, *end;
-  const uint32_t   *reserve;
-  njs_string_prop_t string;
-  u_char       encode[4];
+  u_char        *dst;
+  int64_t        size, length;
+  uint32_t       cp;
+  njs_int_t       ret;
+  njs_chb_t       chain;
+  njs_uint_t      i, n;
+  njs_bool_t      percent;
+  njs_value_t      *value;
+  const u_char     *src, *p, *end;
+  const uint32_t    *reserve;
+  njs_string_prop_t   string;
+  njs_unicode_decode_t ctx;
+  u_char        encode[4];
 
   static const uint32_t reserve_uri[] = {
     0x00000000, /* 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 */
@@ -4472,6 +4509,8 @@ njs_string_decode_uri(njs_vm_t *vm, njs_
 
   njs_chb_init(&chain, vm->mem_pool);
 
+  njs_utf8_decode_init(&ctx);
+
   while (src < end) {
     percent = (src[0] == '%');
     cp = njs_string_decode_uri_cp(hex, &src, end, 0);
@@ -4529,8 +4568,8 @@ njs_string_decode_uri(njs_vm_t *vm, njs_
     }
 
     p = encode;
-    cp = njs_utf8_decode(&p, p + n);
-    if (njs_slow_path(cp == 0xFFFFFFFF)) {
+    cp = njs_utf8_decode(&ctx, &p, p + n);
+    if (njs_slow_path(cp > NJS_UNICODE_MAX_CODEPOINT)) {
       goto uri_error;
     }
 
diff -r 63106bd2e9bf -r 855edd76bdb6 src/njs_unicode.h
--- a/src/njs_unicode.h	Wed Jul 15 19:19:18 2020 +0300
+++ b/src/njs_unicode.h	Wed Jul 15 19:19:19 2020 +0300
@@ -9,6 +9,7 @@
 
 
 enum {
+  NJS_UNICODE_REPLACEMENT  = 0xFFFD,
   NJS_UNICODE_MAX_CODEPOINT = 0x10FFFF,
   NJS_UNICODE_ERROR     = 0x1FFFFF,
   NJS_UNICODE_CONTINUE   = 0x2FFFFF
@@ -16,6 +17,9 @@ enum {
 
 typedef struct {
   uint32_t codepoint;
+
+  unsigned need;
+  u_char  lower;
   u_char  upper;
 } njs_unicode_decode_t;
 
diff -r 63106bd2e9bf -r 855edd76bdb6 src/njs_utf8.c
--- a/src/njs_utf8.c	Wed Jul 15 19:19:18 2020 +0300
+++ b/src/njs_utf8.c	Wed Jul 15 19:19:19 2020 +0300
@@ -56,211 +56,166 @@ njs_utf8_encode(u_char *p, uint32_t u)
 }
 
 
-/*
- * njs_utf8_decode() decodes UTF-8 sequences and returns a valid
- * character 0x00 - 0x10FFFF, or 0xFFFFFFFF for invalid or overlong
- * UTF-8 sequence.
- */
+njs_inline njs_int_t
+njs_utf8_boundary(njs_unicode_decode_t *ctx, const u_char **data,
+  unsigned *need, u_char lower, u_char upper)
+{
+  u_char ch;
 
-uint32_t
-njs_utf8_decode(const u_char **start, const u_char *end)
-{
-  uint32_t u;
+  ch = **data;
 
-  u = (uint32_t) **start;
-
-  if (u < 0x80) {
-    (*start)++;
-    return u;
+  if (ch < lower || ch > upper) {
+    return NJS_ERROR;
   }
 
-  return njs_utf8_decode2(start, end);
+  (*data)++;
+  (*need)--;
+  ctx->codepoint = (ctx->codepoint << 6) | (ch & 0x3F);
+
+  return NJS_OK;
 }
 
 
-/*
- * njs_utf8_decode2() decodes two and more bytes UTF-8 sequences only
- * and returns a valid character 0x80 - 0x10FFFF, OR 0xFFFFFFFF for
- * invalid or overlong UTF-8 sequence.
- */
-
-uint32_t
-njs_utf8_decode2(const u_char **start, const u_char *end)
+njs_inline void
+njs_utf8_boundary_set(njs_unicode_decode_t *ctx, const u_char ch,
+  u_char first, u_char second, u_char lower, u_char upper)
 {
-  u_char    c;
-  size_t    n;
-  uint32_t   u, overlong;
-  const u_char *p;
-
-  p = *start;
-  u = (uint32_t) *p;
-
-  if (u >= 0xE0) {
-
-    if (u >= 0xF0) {
-
-      if (njs_slow_path(u > 0xF4)) {
-        /*
-         * The maximum valid Unicode character is 0x10FFFF
-         * which is encoded as 0xF4 0x8F 0xBF 0xBF.
-         */
-        return 0xFFFFFFFF;
-      }
-
-      u &= 0x07;
-      overlong = 0x00FFFF;
-      n = 3;
-
-    } else {
-      u &= 0x0F;
-      overlong = 0x07FF;
-      n = 2;
-    }
+  if (ch == first) {
+    ctx->lower = lower;
+    ctx->upper = 0xBF;
 
-  } else if (u >= 0xC2) {
-
-    /* 0x80 is encoded as 0xC2 0x80. */
-
-    u &= 0x1F;
-    overlong = 0x007F;
-    n = 1;
-
-  } else {
-    /* u <= 0xC2 */
-    return 0xFFFFFFFF;
+  } else if (ch == second) {
+    ctx->lower = 0x80;
+    ctx->upper = upper;
   }
-
-  p++;
-
-  if (njs_fast_path(p + n <= end)) {
-
-    do {
-      c = *p++;
-      /*
-       * The byte must in the 0x80 - 0xBF range.
-       * Values below 0x80 become >= 0x80.
-       */
-      c = c - 0x80;
-
-      if (njs_slow_path(c > 0x3F)) {
-        return 0xFFFFFFFF;
-      }
-
-      u = (u << 6) | c;
-      n--;
-
-    } while (n != 0);
-
-    if (overlong < u && u < 0x110000) {
-      *start = p;
-      return u;
-    }
-  }
-
-  return 0xFFFFFFFF;
 }
 
 
 uint32_t
-njs_utf8_safe_decode(const u_char **start, const u_char *end)
-{
-  uint32_t u;
-
-  u = (uint32_t) **start;
-
-  if (u < 0x80) {
-    (*start)++;
-    return u;
-  }
-
-  return njs_utf8_safe_decode2(start, end);
-}
-
-
-uint32_t
-njs_utf8_safe_decode2(const u_char **start, const u_char *end)
+njs_utf8_decode(njs_unicode_decode_t *ctx, const u_char **start,
+  const u_char *end)
 {
   u_char    c;
-  size_t    n;
-  uint32_t   u, overlong;
+  unsigned   need;
+  njs_int_t   ret;
   const u_char *p;
 
-  p = *start;
-  u = (uint32_t) *p;
-
-  if (u >= 0xE0) {
-
-    if (u >= 0xF0) {
+  if (ctx->need != 0) {
+    need = ctx->need;
+    ctx->need = 0;
 
-      if (njs_slow_path(u > 0xF4)) {
-        /*
-         * The maximum valid Unicode character is 0x10FFFF
-         * which is encoded as 0xF4 0x8F 0xBF 0xBF.
-         */
-        goto fail_one;
+    if (ctx->lower != 0x00) {
+      ret = njs_utf8_boundary(ctx, start, &need, ctx->lower, ctx->upper);
+      if (njs_slow_path(ret != NJS_OK)) {
+        goto failed;
       }
 
-      u &= 0x07;
-      overlong = 0x00FFFF;
-      n = 3;
+      ctx->lower = 0x00;
+    }
+
+    goto decode;
+  }
+
+  c = *(*start)++;
+
+  if (c < 0x80) {
+    return c;
 
-    } else {
-      u &= 0x0F;
-      overlong = 0x07FF;
-      n = 2;
+  } else if (c <= 0xDF) {
+    if (c < 0xC2) {
+      return NJS_UNICODE_ERROR;
+    }
+
+    need = 1;
+    ctx->codepoint = c & 0x1F;
+
+  } else if (c < 0xF0) {
+    need = 2;
+    ctx->codepoint = c & 0x0F;
+
+    if (*start == end) {
+      njs_utf8_boundary_set(ctx, c, 0xE0, 0xED, 0xA0, 0x9F);
+      goto next;
     }
 
-  } else if (u >= 0xC2) {
+    ret = NJS_OK;
+
+    if (c == 0xE0) {
+      ret = njs_utf8_boundary(ctx, start, &need, 0xA0, 0xBF);
 
-    /* 0x80 is encoded as 0xC2 0x80. */
+    } else if (c == 0xED) {
+      ret = njs_utf8_boundary(ctx, start, &need, 0x80, 0x9F);
+    }
+
+    if (njs_slow_path(ret != NJS_OK)) {
+      goto failed;
+    }
+
+  } else if (c < 0xF5) {
+    need = 3;
+    ctx->codepoint = c & 0x07;
 
-    u &= 0x1F;
-    overlong = 0x007F;
-    n = 1;
+    if (*start == end) {
+      njs_utf8_boundary_set(ctx, c, 0xF0, 0xF4, 0x90, 0x8F);
+      goto next;
+    }
+
+    ret = NJS_OK;
+
+    if (c == 0xF0) {
+      ret = njs_utf8_boundary(ctx, start, &need, 0x90, 0xBF);
+
+    } else if (c == 0xF4) {
+      ret = njs_utf8_boundary(ctx, start, &need, 0x80, 0x8F);
+    }
+
+    if (njs_slow_path(ret != NJS_OK)) {
+      goto failed;
+    }
 
   } else {
-    /* u <= 0xC2 */
-    goto fail_one;
+    return NJS_UNICODE_ERROR;
   }
 
-  p++;
+decode:
+
+  for (p = *start; p < end; p++) {
+    c = *p;
 
-  while (p < end && n != 0) {
-    c = *p++;
-    /*
-     * The byte must in the 0x80 - 0xBF range.
-     * Values below 0x80 become >= 0x80.
-     */
-    c = c - 0x80;
+    if (c < 0x80 || c > 0xBF) {
+      *start = p;
 
-    if (njs_slow_path(c > 0x3F)) {
-      *start = --p;
-      return NJS_UTF8_REPLACEMENT;
+      goto failed;
     }
 
-    u = (u << 6) | c;
-    n--;
+    ctx->codepoint = (ctx->codepoint << 6) | (c & 0x3F);
+
+    if (--need == 0) {
+      *start = p + 1;
+
+      return ctx->codepoint;
+    }
   }
 
   *start = p;
 
-  if (n == 0 && overlong < u && u < 0x110000) {
-    return u;
-  }
+next:
 
-  return NJS_UTF8_REPLACEMENT;
+  ctx->need = need;


More information about the nginx-devel mailing list