[njs] Improved unit test.

Dmitry Volyntsev xeioex at nginx.com
Wed Jun 17 14:40:11 UTC 2020


details:  https://hg.nginx.org/njs/rev/02634f76f6d0
branches: 
changeset: 1434:02634f76f6d0
user:   Dmitry Volyntsev <xeioex at nginx.com>
date:   Wed Jun 17 14:38:23 2020 +0000
description:
Improved unit test.

1) Accepting multiple options.
2) Added filter option, to run only selected suites.
For example, the following command would run only
selected tests:

$ njs_unit_test -f "module|externals"
module tests: PASSED [5/5]
externals tests: PASSED [76/76]
TOTAL: PASSED [81/81]

diffstat:

 src/test/njs_unit_test.c | 395 +++++++++++++++++++++++++++++++---------------
 1 files changed, 268 insertions(+), 127 deletions(-)

diffs (536 lines):

diff -r d37766e94c82 -r 02634f76f6d0 src/test/njs_unit_test.c
--- a/src/test/njs_unit_test.c	Tue Jun 16 13:55:25 2020 +0000
+++ b/src/test/njs_unit_test.c	Wed Jun 17 14:38:23 2020 +0000
@@ -17883,11 +17883,13 @@ static njs_unit_test_t njs_shell_test[]
 
 typedef struct {
   njs_bool_t disassemble;
+  njs_str_t  filter;
   njs_bool_t verbose;
-  njs_bool_t unsafe;
+
+  njs_uint_t externals;
   njs_bool_t module;
   njs_uint_t repeat;
-  njs_uint_t externals;
+  njs_bool_t unsafe;
 } njs_opts_t;
 
 
@@ -17898,20 +17900,21 @@ typedef struct {
 
 
 static void
-njs_unit_test_report(const char *msg, njs_stat_t *prev, njs_stat_t *current)
+njs_unit_test_report(njs_str_t *name, njs_stat_t *prev, njs_stat_t *current)
 {
   njs_stat_t stat;
 
   stat.failed = current->failed - prev->failed;
   stat.passed = current->passed - prev->passed;
 
-  njs_printf("%s: %s [%d/%d]\n", msg, stat.failed ? "FAILED" : "PASSED",
-        stat.passed, stat.passed + stat.failed);
+  njs_printf("%V tests: %s [%d/%d]\n", name,
+        stat.failed ? "FAILED" : "PASSED", stat.passed,
+        stat.passed + stat.failed);
 }
 
 
 static njs_int_t
-njs_unit_test(njs_unit_test_t tests[], size_t num, const char *name,
+njs_unit_test(njs_unit_test_t tests[], size_t num, njs_str_t *name,
   njs_opts_t *opts, njs_stat_t *stat)
 {
   u_char        *start, *end;
@@ -18047,7 +18050,7 @@ done:
 
 
 static njs_int_t
-njs_interactive_test(njs_unit_test_t tests[], size_t num, const char *name,
+njs_interactive_test(njs_unit_test_t tests[], size_t num, njs_str_t *name,
   njs_opts_t *opts, njs_stat_t *stat)
 {
   u_char    *start, *last, *end;
@@ -18091,7 +18094,7 @@ njs_interactive_test(njs_unit_test_t tes
     }
 
     start = tests[i].script.start;
-    last = start + tests[i].script.length;
+    last = start + tests[i].script.length;
     end = NULL;
 
     for ( ;; ) {
@@ -18104,6 +18107,10 @@ njs_interactive_test(njs_unit_test_t tes
 
       ret = njs_vm_compile(vm, &start, end);
       if (ret == NJS_OK) {
+        if (opts->disassemble) {
+          njs_disassembler(vm);
+        }
+
         ret = njs_vm_start(vm);
       }
     }
@@ -18144,7 +18151,8 @@ done:
 
 
 static njs_int_t
-njs_timezone_optional_test(njs_opts_t *opts, njs_stat_t *stat)
+njs_timezone_optional_test(njs_unit_test_t tests[], size_t num, njs_str_t *name,
+  njs_opts_t *opts, njs_stat_t *stat)
 {
   size_t   size;
   u_char   buf[16];
@@ -18165,8 +18173,7 @@ njs_timezone_optional_test(njs_opts_t *o
   size = strftime((char *) buf, sizeof(buf), "%z", &tm);
 
   if (memcmp(buf, "+1245", size) == 0) {
-    ret = njs_unit_test(njs_tz_test, njs_nitems(njs_tz_test),
-              "timezone tests", opts, stat);
+    ret = njs_unit_test(tests, num, name, opts, stat);
     if (ret != NJS_OK) {
       return ret;
     }
@@ -18180,7 +18187,8 @@ njs_timezone_optional_test(njs_opts_t *o
 
 
 static njs_int_t
-njs_regexp_optional_test(njs_opts_t *opts, njs_stat_t *stat)
+njs_regexp_optional_test(njs_unit_test_t tests[], size_t num, njs_str_t *name,
+  njs_opts_t *opts, njs_stat_t *stat)
 {
   int     erroff;
   pcre    *re1, *re2;
@@ -18205,8 +18213,7 @@ njs_regexp_optional_test(njs_opts_t *opt
            &errstr, &erroff, NULL);
 
   if (re1 == NULL && re2 != NULL) {
-    ret = njs_unit_test(njs_regexp_test, njs_nitems(njs_regexp_test),
-              "unicode regexp tests", opts, stat);
+    ret = njs_unit_test(tests, num, name, opts, stat);
     if (ret != NJS_OK) {
       return ret;
     }
@@ -18228,7 +18235,8 @@ njs_regexp_optional_test(njs_opts_t *opt
 
 
 static njs_int_t
-njs_vm_json_test(njs_opts_t *opts, njs_stat_t *stat)
+njs_vm_json_test(njs_unit_test_t unused[], size_t num, njs_str_t *name,
+  njs_opts_t *opts, njs_stat_t *stat)
 {
   njs_vm_t   *vm;
   njs_int_t   ret;
@@ -18346,7 +18354,7 @@ done:
     }
   }
 
-  njs_unit_test_report("VM json API tests", &prev, stat);
+  njs_unit_test_report(name, &prev, stat);
 
   if (vm != NULL) {
     njs_vm_destroy(vm);
@@ -18357,7 +18365,8 @@ done:
 
 
 static njs_int_t
-njs_vm_value_test(njs_opts_t *opts, njs_stat_t *stat)
+njs_vm_value_test(njs_unit_test_t unused[], size_t num, njs_str_t *name,
+  njs_opts_t *opts, njs_stat_t *stat)
 {
   njs_vm_t   *vm;
   njs_int_t   ret;
@@ -18501,7 +18510,7 @@ done:
     }
   }
 
-  njs_unit_test_report("njs_vm_value() tests", &prev, stat);
+  njs_unit_test_report(name, &prev, stat);
 
   if (vm != NULL) {
     njs_vm_destroy(vm);
@@ -18999,7 +19008,8 @@ njs_string_to_index_test(njs_vm_t *vm, n
 
 
 static njs_int_t
-njs_api_test(njs_opts_t *opts, njs_stat_t *stat)
+njs_vm_internal_api_test(njs_unit_test_t unused[], size_t num, njs_str_t *name,
+  njs_opts_t *opts, njs_stat_t *stat)
 {
   njs_vm_t   *vm;
   njs_int_t   ret;
@@ -19053,7 +19063,7 @@ njs_api_test(njs_opts_t *opts, njs_stat_
 
 done:
 
-  njs_unit_test_report("API tests", &prev, stat);
+  njs_unit_test_report(name, &prev, stat);
 
   if (vm != NULL) {
     njs_vm_destroy(vm);
@@ -19063,126 +19073,257 @@ done:
 }
 
 
+static njs_int_t
+njs_get_options(njs_opts_t *opts, int argc, char **argv)
+{
+  char    *p;
+  njs_int_t i;
+
+  static const char help[] =
+    "njs unit tests.\n"
+    "\n"
+    "njs_unit_test [options]"
+    "\n"
+    "Options:\n"
+    " -d              print disassembled code.\n"
+    " -f PATTERN1[|PATTERN2..]   filter test suites to run.\n"
+    " -v              verbose mode.\n";
+
+  for (i = 1; i < argc; i++) {
+
+    p = argv[i];
+
+    if (p[0] != '-') {
+      goto help;
+    }
+
+    p++;
+
+    switch (*p) {
+    case '?':
+    case 'h':
+      (void) write(STDOUT_FILENO, help, njs_length(help));
+      return NJS_DONE;
+
+    case 'd':
+      opts->disassemble = 1;
+      break;
+
+    case 'f':
+      if (++i < argc) {
+        opts->filter.start = (u_char *) argv[i];
+        opts->filter.length = njs_strlen(argv[i]);
+        break;
+      }
+
+      njs_stderror("option \"-f\" requires argument\n");
+      return NJS_ERROR;
+
+    case 'v':
+      opts->verbose = 1;
+      break;
+
+    default:
+      goto help;
+    }
+  }
+
+  return NJS_OK;
+
+help:
+
+  njs_stderror("Unknown argument: \"%s\" "
+         "try \"%s -h\" for available options\n", argv[i],
+         argv[0]);
+
+  return NJS_ERROR;
+}
+
+
+static njs_int_t
+njs_match_test(njs_opts_t *opts, njs_str_t *name)
+{
+  u_char *p, *start, *end;
+  size_t len;
+
+  if (name->length == 0) {
+    return 0;
+  }
+
+  if (opts->filter.length == 0) {
+    return 1;
+  }
+
+  start = opts->filter.start;
+  end = start + opts->filter.length;
+
+  for ( ;; ) {
+    p = njs_strlchr(start, end, '|');
+    len = ((p != NULL) ? p : end) - start;
+    len = njs_min(name->length, len);
+
+    if (len != 0 && njs_strncmp(name->start, start, len) == 0) {
+      return 1;
+    }
+
+    if (p == NULL) {
+      break;
+    }
+
+    start = p + 1;
+  }
+
+  return 0;
+}
+
+
+typedef struct {
+  njs_str_t    name;
+  njs_opts_t    opts;
+  njs_unit_test_t *tests;
+  size_t      n;
+  njs_int_t    (*run)(njs_unit_test_t tests[], size_t num,
+              njs_str_t *name, njs_opts_t *opts,
+              njs_stat_t *stat);
+} njs_test_suite_t;
+
+
+static njs_int_t
+njs_disabled_denormals_tests(njs_unit_test_t tests[], size_t num,
+  njs_str_t *name, njs_opts_t *opts, njs_stat_t *stat)
+{
+  njs_int_t ret;
+
+  njs_mm_denormals(0);
+
+  ret = njs_unit_test(tests, num, name, opts, stat);
+
+  njs_mm_denormals(1);
+
+  return ret;
+}
+
+
+static njs_test_suite_t njs_suites[] =
+{
+  { njs_str("script"),
+   { .repeat = 1, .unsafe = 1 },
+   njs_test,
+   njs_nitems(njs_test),
+   njs_unit_test },
+
+  { njs_str("denormals"),
+   { .repeat = 1, .unsafe = 1 },
+   njs_denormals_test,
+   njs_nitems(njs_denormals_test),
+   njs_unit_test },
+
+  {
+#if (NJS_HAVE_DENORMALS_CONTROL)
+    njs_str("disabled denormals"),
+#else
+    njs_str(""),
+#endif
+   { .repeat = 1, .unsafe = 1 },
+   njs_disabled_denormals_test,
+   njs_nitems(njs_disabled_denormals_test),
+   njs_disabled_denormals_tests },
+
+  { njs_str("module"),
+   { .repeat = 1, .module = 1, .unsafe = 1 },
+   njs_module_test,
+   njs_nitems(njs_module_test),
+   njs_unit_test },
+
+  { njs_str("externals"),
+   { .externals = 1, .repeat = 1, .unsafe = 1 },
+   njs_externals_test,
+   njs_nitems(njs_externals_test),
+   njs_unit_test },
+
+  { njs_str("shared"),
+   { .externals = 1, .repeat = 128, .unsafe = 1 },
+   njs_shared_test,
+   njs_nitems(njs_shared_test),
+   njs_unit_test },
+
+  { njs_str("interactive"),
+   { .externals = 1, .repeat = 1, .unsafe = 1 },
+   njs_shell_test,
+   njs_nitems(njs_shell_test),
+   njs_interactive_test },
+
+  { njs_str("timezone"),
+   { .repeat = 1, .unsafe = 1 },
+   njs_tz_test,
+   njs_nitems(njs_tz_test),
+   njs_timezone_optional_test },
+
+  { njs_str("regexp"),
+   { .repeat = 1, .unsafe = 1 },
+   njs_regexp_test,
+   njs_nitems(njs_regexp_test),
+   njs_regexp_optional_test },
+
+  { njs_str("vm_json"),
+   { .repeat = 1, .unsafe = 1 },
+   NULL,
+   0,
+   njs_vm_json_test },
+
+  { njs_str("vm_value"),
+   { .repeat = 1, .unsafe = 1 },
+   NULL,
+   0,
+   njs_vm_value_test },
+
+  { njs_str("vm_internal_api"),
+   { .repeat = 1, .unsafe = 1 },
+   NULL,
+   0,
+   njs_vm_internal_api_test },
+};
+
+
 int njs_cdecl
 main(int argc, char **argv)
 {
-  njs_int_t  ret;
-  njs_opts_t opts;
-  njs_stat_t stat;
+  njs_int_t     ret;
+  njs_uint_t    i;
+  njs_opts_t    opts, op;
+  njs_stat_t    stat;
+  njs_test_suite_t *suite;
 
   njs_memzero(&opts, sizeof(njs_opts_t));
 
-  if (argc > 1) {
-    switch (argv[1][0]) {
-
-    case 'd':
-      opts.disassemble = 1;
-      break;
-
-    case 'v':
-      opts.verbose = 1;
-      break;
-
-    default:
-      break;
-    }
+  ret = njs_get_options(&opts, argc, argv);
+  if (ret != NJS_OK) {
+    return (ret == NJS_DONE) ? EXIT_SUCCESS: EXIT_FAILURE;
   }
 
   (void) putenv((char *) "TZ=UTC");
   tzset();
 
+  njs_mm_denormals(1);
+
   njs_memzero(&stat, sizeof(njs_stat_t));
 
-  opts.repeat = 1;
-  opts.unsafe = 1;
-
-  njs_mm_denormals(1);
-
-  ret = njs_unit_test(njs_test, njs_nitems(njs_test), "script tests",
-            &opts, &stat);
-  if (ret != NJS_OK) {
-    return ret;
-  }
-
-  ret = njs_unit_test(njs_denormals_test, njs_nitems(njs_denormals_test),
-            "denormals tests", &opts, &stat);
-  if (ret != NJS_OK) {
-    return ret;
-  }
-
-#if (NJS_HAVE_DENORMALS_CONTROL)
-
-  njs_mm_denormals(0);
-
-  ret = njs_unit_test(njs_disabled_denormals_test,
-            njs_nitems(njs_disabled_denormals_test),
-            "disabled denormals tests", &opts, &stat);
-  if (ret != NJS_OK) {
-    return ret;
-  }
-
-  njs_mm_denormals(1);
-
-#else
-
-  (void) njs_disabled_denormals_test;
-
-#endif
-
-  ret = njs_timezone_optional_test(&opts, &stat);
-  if (ret != NJS_OK) {
-    return ret;
-  }
-
-  ret = njs_regexp_optional_test(&opts, &stat);
-  if (ret != NJS_OK) {
-    return ret;
-  }
-
-  ret = njs_vm_json_test(&opts, &stat);
-  if (ret != NJS_OK) {
-    return ret;
-  }
-
-  ret = njs_vm_value_test(&opts, &stat);
-  if (ret != NJS_OK) {
-    return ret;
-  }
-
-  ret = njs_api_test(&opts, &stat);
-  if (ret != NJS_OK) {
-    return ret;
-  }
-
-  opts.module = 1;
-
-  ret = njs_unit_test(njs_module_test, njs_nitems(njs_module_test),
-            "module tests", &opts, &stat);
-  if (ret != NJS_OK) {
-    return ret;
-  }
-
-  opts.module = 0;
-  opts.externals = 1;
-
-  ret = njs_unit_test(njs_externals_test, njs_nitems(njs_externals_test),
-            "externals tests", &opts, &stat);
-  if (ret != NJS_OK) {
-    return ret;
-  }
-
-  ret = njs_interactive_test(njs_shell_test, njs_nitems(njs_shell_test),
-                "interactive tests", &opts, &stat);
-  if (ret != NJS_OK) {
-    return ret;
-  }
-
-  opts.repeat = 128;
-
-  ret = njs_unit_test(njs_shared_test, njs_nitems(njs_shared_test),
-            "shared tests", &opts, &stat);
-  if (ret != NJS_OK) {
-    return ret;
+  for (i = 0; i < njs_nitems(njs_suites); i++) {
+    suite = &njs_suites[i];
+
+    if (!njs_match_test(&opts, &suite->name)) {
+      continue;
+    }
+
+    op = suite->opts;
+
+    op.verbose = opts.verbose;
+    op.disassemble = opts.disassemble;
+
+    ret = suite->run(suite->tests, suite->n, &suite->name, &op, &stat);
+    if (ret != NJS_OK) {
+      return ret;
+    }
   }
 
   njs_printf("TOTAL: %s [%ui/%ui]\n", stat.failed ? "FAILED" : "PASSED",


More information about the nginx-devel mailing list