[njs] Tests: added promise support for unit tests subrequest method.

Dmitry Volyntsev xeioex at nginx.com
Fri Dec 3 13:57:19 UTC 2021


details:  https://hg.nginx.org/njs/rev/cd87a113829d
branches: 
changeset: 1757:cd87a113829d
user:   Dmitry Volyntsev <xeioex at nginx.com>
date:   Fri Dec 03 13:55:12 2021 +0000
description:
Tests: added promise support for unit tests subrequest method.

diffstat:

 src/test/njs_externals_test.c | 46 +++++++++++++++++++++++++++++++++---------
 src/test/njs_externals_test.h |  1 +
 src/test/njs_unit_test.c   | 17 ++++++++++++---
 3 files changed, 50 insertions(+), 14 deletions(-)

diffs (134 lines):

diff -r b27244641dbf -r cd87a113829d src/test/njs_externals_test.c
--- a/src/test/njs_externals_test.c	Fri Dec 03 13:55:11 2021 +0000
+++ b/src/test/njs_externals_test.c	Fri Dec 03 13:55:12 2021 +0000
@@ -378,9 +378,27 @@ njs_unit_test_r_method(njs_vm_t *vm, njs
 
 
 static njs_int_t
+njs_unit_test_promise_trampoline(njs_vm_t *vm, njs_value_t *args,
+  njs_uint_t nargs, njs_index_t unused)
+{
+  njs_function_t *callback;
+
+  callback = njs_value_function(njs_argument(args, 1));
+
+  if (callback != NULL) {
+    return njs_vm_call(vm, callback, njs_argument(args, 2), 1);
+  }
+
+  return NJS_OK;
+}
+
+
+static njs_int_t
 njs_unit_test_r_subrequest(njs_vm_t *vm, njs_value_t *args, njs_uint_t nargs,
   njs_index_t unused)
 {
+  njs_int_t      ret;
+  njs_value_t     retval, *argument, *select;
   njs_vm_event_t    vm_event;
   njs_function_t    *callback;
   njs_external_ev_t  *ev;
@@ -393,9 +411,19 @@ njs_unit_test_r_subrequest(njs_vm_t *vm,
     return NJS_ERROR;
   }
 
-  callback = njs_value_function(njs_arg(args, nargs, 1));
+  ev = njs_mp_alloc(vm->mem_pool, sizeof(njs_external_ev_t));
+  if (ev == NULL) {
+    njs_memory_error(vm);
+    return NJS_ERROR;
+  }
+
+  ret = njs_vm_promise_create(vm, &retval, &ev->callbacks[0]);
+  if (ret != NJS_OK) {
+    return NJS_ERROR;
+  }
+
+  callback = njs_vm_function_alloc(vm, njs_unit_test_promise_trampoline);
   if (callback == NULL) {
-    njs_type_error(vm, "argument is not callable");
     return NJS_ERROR;
   }
 
@@ -405,22 +433,20 @@ njs_unit_test_r_subrequest(njs_vm_t *vm,
     return NJS_ERROR;
   }
 
-  ev = njs_mp_alloc(vm->mem_pool, sizeof(njs_external_ev_t));
-  if (ev == NULL) {
-    njs_memory_error(vm);
-    return NJS_ERROR;
-  }
+  argument = njs_arg(args, nargs, 1);
+  select = njs_arg(args, nargs, 2);
 
   ev->vm_event = vm_event;
   ev->data = r;
-  ev->nargs = 1;
-  njs_value_assign(&ev->args[0], njs_argument(args, 0));
+  ev->nargs = 2;
+  njs_value_assign(&ev->args[0], &ev->callbacks[!!njs_bool(select)]);
+  njs_value_assign(&ev->args[1], argument);
 
   env = vm->external;
 
   njs_queue_insert_tail(&env->events, &ev->link);
 
-  njs_set_undefined(&vm->retval);
+  njs_vm_retval_set(vm, njs_value_arg(&retval));
 
   return NJS_OK;
 }
diff -r b27244641dbf -r cd87a113829d src/test/njs_externals_test.h
--- a/src/test/njs_externals_test.h	Fri Dec 03 13:55:11 2021 +0000
+++ b/src/test/njs_externals_test.h	Fri Dec 03 13:55:12 2021 +0000
@@ -19,6 +19,7 @@ typedef struct {
   void          *data;
   njs_uint_t       nargs;
   njs_value_t       args[3];
+  njs_value_t       callbacks[2];
   njs_queue_link_t    link;
 } njs_external_ev_t;
 
diff -r b27244641dbf -r cd87a113829d src/test/njs_unit_test.c
--- a/src/test/njs_unit_test.c	Fri Dec 03 13:55:11 2021 +0000
+++ b/src/test/njs_unit_test.c	Fri Dec 03 13:55:12 2021 +0000
@@ -21015,8 +21015,15 @@ static njs_unit_test_t njs_externals_te
 
   { njs_str("let obj = { a: 1, b: 2};"
        "function cb(r) { r.retval(obj.a); }"
-       "$r.subrequest(reply => cb(reply))"),
-   njs_str("1") },
+       "$r.subrequest($r)"
+       ".then(reply => cb(reply))"),
+   njs_str("1") },
+
+  { njs_str("let obj = { a: 1, b: 2};"
+       "function cb(r, select) { r.retval(obj[select]); }"
+       "$r.subrequest('b')"
+       ".then(select => cb($r, select))"),
+   njs_str("2") },
 };
 
 
@@ -21025,7 +21032,8 @@ static njs_unit_test_t njs_async_handle
   { njs_str("globalThis.main = (function() {"
        "   function cb(r) { r.retval(1); }"
        "   function handler(r) {"
-       "     r.subrequest(reply => cb(reply));"
+       "     r.subrequest(r)"
+       "     .then(reply => cb(reply))"
        "   };"
        "   return {handler};"
        "})();"
@@ -21036,7 +21044,8 @@ static njs_unit_test_t njs_async_handle
        "   let obj = { a: 1, b: 2};"
        "   function cb(r) { r.retval(obj.a); }"
        "   function handler(r) {"
-       "     r.subrequest(reply => cb(reply));"
+       "     r.subrequest(r)"
+       "     .then(reply => cb(reply))"
        "   };"
        "   return {handler};"
        "})();"


More information about the nginx-devel mailing list