[njs] Adding module suffix for njs module files.

Dmitry Volyntsev xeioex at nginx.com
Fri Dec 24 16:58:41 UTC 2021


details:  https://hg.nginx.org/njs/rev/c72703d60d43
branches: 
changeset: 1783:c72703d60d43
user:   Dmitry Volyntsev <xeioex at nginx.com>
date:   Fri Dec 24 15:48:09 2021 +0000
description:
Adding module suffix for njs module files.

diffstat:

 auto/make             |   2 +-
 auto/modules            |   8 +-
 external/njs_crypto.c       |  650 -------
 external/njs_crypto_module.c    |  650 +++++++
 external/njs_fs.c         | 3094 ------------------------------------
 external/njs_fs_module.c      | 3094 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 external/njs_query_string.c    |  971 -----------
 external/njs_query_string_module.c |  971 +++++++++++
 external/njs_webcrypto.c      | 2702 -------------------------------
 external/njs_webcrypto_module.c  | 2702 +++++++++++++++++++++++++++++++
 nginx/config            |   2 +-
 11 files changed, 7423 insertions(+), 7423 deletions(-)

diffs (truncated from 14924 to 1000 lines):

diff -r 4ff1c16a652a -r c72703d60d43 auto/make
--- a/auto/make	Fri Dec 24 15:48:09 2021 +0000
+++ b/auto/make	Fri Dec 24 15:48:09 2021 +0000
@@ -174,7 +174,7 @@ njs_dep_post=`njs_gen_dep_post $njs_dep 
 cat << END >> $NJS_MAKEFILE
 
 $NJS_BUILD_DIR/$njs_externals_obj: \\
-  $njs_src external/njs_webcrypto.c
+  $njs_src
 	\$(NJS_CC) -c \$(NJS_CFLAGS) $NJS_LIB_AUX_CFLAGS \\
 		\$(NJS_LIB_INCS) -Injs \\
 		-o $NJS_BUILD_DIR/$njs_externals_obj \\
diff -r 4ff1c16a652a -r c72703d60d43 auto/modules
--- a/auto/modules	Fri Dec 24 15:48:09 2021 +0000
+++ b/auto/modules	Fri Dec 24 15:48:09 2021 +0000
@@ -9,26 +9,26 @@ njs_module_srcs=src/njs_buffer.c
 
 njs_module_name=njs_crypto_module
 njs_module_incs=
-njs_module_srcs=external/njs_crypto.c
+njs_module_srcs=external/njs_crypto_module.c
 
 . auto/module
 
 if [ $NJS_OPENSSL = YES -a $NJS_HAVE_OPENSSL = YES ]; then
 	njs_module_name=njs_webcrypto_module
 	njs_module_incs=
-	njs_module_srcs=external/njs_webcrypto.c
+	njs_module_srcs=external/njs_webcrypto_module.c
 
 	. auto/module
 fi
 
 njs_module_name=njs_fs_module
 njs_module_incs=
-njs_module_srcs=external/njs_fs.c
+njs_module_srcs=external/njs_fs_module.c
 
 . auto/module
 
 njs_module_name=njs_query_string_module
 njs_module_incs=
-njs_module_srcs=external/njs_query_string.c
+njs_module_srcs=external/njs_query_string_module.c
 
 . auto/module
diff -r 4ff1c16a652a -r c72703d60d43 external/njs_crypto.c
--- a/external/njs_crypto.c	Fri Dec 24 15:48:09 2021 +0000
+++ /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
@@ -1,650 +0,0 @@
-
-/*
- * Copyright (C) Dmitry Volyntsev
- * Copyright (C) NGINX, Inc.
- */
-
-
-#include <njs_main.h>
-
-
-typedef void (*njs_hash_init)(void *ctx);
-typedef void (*njs_hash_update)(void *ctx, const void *data, size_t size);
-typedef void (*njs_hash_final)(u_char *result, void *ctx);
-
-typedef njs_int_t (*njs_digest_encode)(njs_vm_t *vm, njs_value_t *value,
-  const njs_str_t *src);
-
-
-typedef struct {
-  njs_str_t      name;
-
-  size_t       size;
-  njs_hash_init    init;
-  njs_hash_update   update;
-  njs_hash_final   final;
-} njs_hash_alg_t;
-
-typedef struct {
-  union {
-    njs_md5_t    md5;
-    njs_sha1_t   sha1;
-    njs_sha2_t   sha2;
-  } u;
-
-  njs_hash_alg_t   *alg;
-} njs_digest_t;
-
-typedef struct {
-  u_char       opad[64];
-
-  union {
-    njs_md5_t    md5;
-    njs_sha1_t   sha1;
-    njs_sha2_t   sha2;
-  } u;
-
-  njs_hash_alg_t   *alg;
-} njs_hmac_t;
-
-
-typedef struct {
-  njs_str_t       name;
-
-  njs_digest_encode   encode;
-} njs_crypto_enc_t;
-
-
-static njs_hash_alg_t *njs_crypto_algorithm(njs_vm_t *vm,
-  const njs_value_t *value);
-static njs_crypto_enc_t *njs_crypto_encoding(njs_vm_t *vm,
-  const njs_value_t *value);
-static njs_int_t njs_buffer_digest(njs_vm_t *vm, njs_value_t *value,
-  const njs_str_t *src);
-static njs_int_t njs_crypto_create_hash(njs_vm_t *vm, njs_value_t *args,
-  njs_uint_t nargs, njs_index_t unused);
-static njs_int_t njs_hash_prototype_update(njs_vm_t *vm, njs_value_t *args,
-  njs_uint_t nargs, njs_index_t hmac);
-static njs_int_t njs_hash_prototype_digest(njs_vm_t *vm, njs_value_t *args,
-  njs_uint_t nargs, njs_index_t hmac);
-static njs_int_t njs_crypto_create_hmac(njs_vm_t *vm, njs_value_t *args,
-  njs_uint_t nargs, njs_index_t unused);
-
-static njs_int_t njs_crypto_init(njs_vm_t *vm);
-
-
-static njs_hash_alg_t njs_hash_algorithms[] = {
-
-  {
-   njs_str("md5"),
-   16,
-   (njs_hash_init) njs_md5_init,
-   (njs_hash_update) njs_md5_update,
-   (njs_hash_final) njs_md5_final
-  },
-
-  {
-   njs_str("sha1"),
-   20,
-   (njs_hash_init) njs_sha1_init,
-   (njs_hash_update) njs_sha1_update,
-   (njs_hash_final) njs_sha1_final
-  },
-
-  {
-   njs_str("sha256"),
-   32,
-   (njs_hash_init) njs_sha2_init,
-   (njs_hash_update) njs_sha2_update,
-   (njs_hash_final) njs_sha2_final
-  },
-
-  {
-  njs_null_str,
-  0,
-  NULL,
-  NULL,
-  NULL
-  }
-
-};
-
-
-static njs_crypto_enc_t njs_encodings[] = {
-
-  {
-   njs_str("buffer"),
-   njs_buffer_digest
-  },
-
-  {
-   njs_str("hex"),
-   njs_string_hex
-  },
-
-  {
-   njs_str("base64"),
-   njs_string_base64
-  },
-
-  {
-   njs_str("base64url"),
-   njs_string_base64url
-  },
-
-  {
-  njs_null_str,
-  NULL
-  }
-};
-
-
-static njs_external_t njs_ext_crypto_hash[] = {
-
-  {
-    .flags = NJS_EXTERN_PROPERTY | NJS_EXTERN_SYMBOL,
-    .name.symbol = NJS_SYMBOL_TO_STRING_TAG,
-    .u.property = {
-      .value = "Hash",
-    }
-  },
-
-  {
-    .flags = NJS_EXTERN_METHOD,
-    .name.string = njs_str("update"),
-    .writable = 1,
-    .configurable = 1,
-    .u.method = {
-      .native = njs_hash_prototype_update,
-      .magic8 = 0,
-    }
-  },
-
-  {
-    .flags = NJS_EXTERN_METHOD,
-    .name.string = njs_str("digest"),
-    .writable = 1,
-    .configurable = 1,
-    .u.method = {
-      .native = njs_hash_prototype_digest,
-      .magic8 = 0,
-    }
-  },
-
-  {
-    .flags = NJS_EXTERN_METHOD,
-    .name.string = njs_str("constructor"),
-    .writable = 1,
-    .configurable = 1,
-    .u.method = {
-      .native = njs_crypto_create_hash,
-    }
-  },
-};
-
-
-static njs_external_t njs_ext_crypto_hmac[] = {
-
-  {
-    .flags = NJS_EXTERN_PROPERTY | NJS_EXTERN_SYMBOL,
-    .name.symbol = NJS_SYMBOL_TO_STRING_TAG,
-    .u.property = {
-      .value = "Hmac",
-    }
-  },
-
-  {
-    .flags = NJS_EXTERN_METHOD,
-    .name.string = njs_str("update"),
-    .writable = 1,
-    .configurable = 1,
-    .u.method = {
-      .native = njs_hash_prototype_update,
-      .magic8 = 1,
-    }
-  },
-
-  {
-    .flags = NJS_EXTERN_METHOD,
-    .name.string = njs_str("digest"),
-    .writable = 1,
-    .configurable = 1,
-    .u.method = {
-      .native = njs_hash_prototype_digest,
-      .magic8 = 1,
-    }
-  },
-
-  {
-    .flags = NJS_EXTERN_METHOD,
-    .name.string = njs_str("constructor"),
-    .writable = 1,
-    .configurable = 1,
-    .u.method = {
-      .native = njs_crypto_create_hmac,
-      .magic8 = 0,
-    }
-  },
-};
-
-
-static njs_external_t njs_ext_crypto_crypto[] = {
-
-  {
-    .flags = NJS_EXTERN_METHOD,
-    .name.string = njs_str("createHash"),
-    .writable = 1,
-    .configurable = 1,
-    .enumerable = 1,
-    .u.method = {
-      .native = njs_crypto_create_hash,
-      .magic8 = 0,
-    }
-  },
-
-  {
-    .flags = NJS_EXTERN_METHOD,
-    .name.string = njs_str("createHmac"),
-    .writable = 1,
-    .configurable = 1,
-    .enumerable = 1,
-    .u.method = {
-      .native = njs_crypto_create_hmac,
-      .magic8 = 0,
-    }
-  },
-};
-
-
-static njs_int_t  njs_crypto_hash_proto_id;
-static njs_int_t  njs_crypto_hmac_proto_id;
-
-
-njs_module_t njs_crypto_module = {
-  .name = njs_str("crypto"),
-  .init = njs_crypto_init,
-};
-
-
-static njs_int_t
-njs_crypto_create_hash(njs_vm_t *vm, njs_value_t *args, njs_uint_t nargs,
-  njs_index_t unused)
-{
-  njs_digest_t  *dgst;
-  njs_hash_alg_t *alg;
-
-  alg = njs_crypto_algorithm(vm, njs_arg(args, nargs, 1));
-  if (njs_slow_path(alg == NULL)) {
-    return NJS_ERROR;
-  }
-
-  dgst = njs_mp_alloc(vm->mem_pool, sizeof(njs_digest_t));
-  if (njs_slow_path(dgst == NULL)) {
-    njs_memory_error(vm);
-    return NJS_ERROR;
-  }
-
-  dgst->alg = alg;
-
-  alg->init(&dgst->u);
-
-  return njs_vm_external_create(vm, &vm->retval, njs_crypto_hash_proto_id,
-                 dgst, 0);
-}
-
-
-static njs_int_t
-njs_hash_prototype_update(njs_vm_t *vm, njs_value_t *args, njs_uint_t nargs,
-  njs_index_t hmac)
-{
-  njs_str_t          data;
-  njs_int_t          ret;
-  njs_hmac_t          *ctx;
-  njs_value_t         *this, dst;
-  njs_digest_t         *dgst;
-  njs_typed_array_t      *array;
-  const njs_value_t      *value;
-  njs_array_buffer_t      *buffer;
-  const njs_buffer_encoding_t *encoding;
-
-  this = njs_argument(args, 0);
-
-  if (!hmac) {
-    dgst = njs_vm_external(vm, njs_crypto_hash_proto_id, this);
-    if (njs_slow_path(dgst == NULL)) {
-      njs_type_error(vm, "\"this\" is not a hash object");
-      return NJS_ERROR;
-    }
-
-    if (njs_slow_path(dgst->alg == NULL)) {
-      njs_error(vm, "Digest already called");
-      return NJS_ERROR;
-    }
-
-    ctx = NULL;
-
-  } else {
-    ctx = njs_vm_external(vm, njs_crypto_hmac_proto_id, this);
-    if (njs_slow_path(ctx == NULL)) {
-      njs_type_error(vm, "\"this\" is not a hmac object");
-      return NJS_ERROR;
-    }
-
-    if (njs_slow_path(ctx->alg == NULL)) {
-      njs_error(vm, "Digest already called");
-      return NJS_ERROR;
-    }
-
-    dgst = NULL;
-  }
-
-  value = njs_arg(args, nargs, 1);
-
-  switch (value->type) {
-  case NJS_STRING:
-    encoding = njs_buffer_encoding(vm, njs_arg(args, nargs, 2));
-    if (njs_slow_path(encoding == NULL)) {
-      return NJS_ERROR;
-    }
-
-    ret = njs_buffer_decode_string(vm, value, &dst, encoding);
-    if (njs_slow_path(ret != NJS_OK)) {
-      return NJS_ERROR;
-    }
-
-    njs_string_get(&dst, &data);
-    break;
-
-  case NJS_TYPED_ARRAY:
-  case NJS_DATA_VIEW:
-    array = njs_typed_array(value);
-    buffer = array->buffer;
-    if (njs_slow_path(njs_is_detached_buffer(buffer))) {
-      njs_type_error(vm, "detached buffer");
-      return NJS_ERROR;
-    }
-
-    data.start = &buffer->u.u8[array->offset];
-    data.length = array->byte_length;
-    break;
-
-  default:
-    njs_type_error(vm, "data argument \"%s\" is not a string "
-            "or Buffer-like object", njs_type_string(value->type));
-
-    return NJS_ERROR;
-  }
-
-  if (!hmac) {
-    dgst->alg->update(&dgst->u, data.start, data.length);
-
-  } else {
-    ctx->alg->update(&ctx->u, data.start, data.length);
-  }
-
-  vm->retval = *this;
-
-  return NJS_OK;
-}
-
-
-static njs_int_t
-njs_hash_prototype_digest(njs_vm_t *vm, njs_value_t *args, njs_uint_t nargs,
-  njs_index_t hmac)
-{
-  njs_str_t     str;
-  njs_hmac_t    *ctx;
-  njs_value_t    *this;
-  njs_digest_t   *dgst;
-  njs_hash_alg_t  *alg;
-  njs_crypto_enc_t *enc;
-  u_char      hash1[32], digest[32];
-
-  this = njs_argument(args, 0);
-
-  if (!hmac) {
-    dgst = njs_vm_external(vm, njs_crypto_hash_proto_id, this);
-    if (njs_slow_path(dgst == NULL)) {
-      njs_type_error(vm, "\"this\" is not a hash object");
-      return NJS_ERROR;
-    }
-
-    if (njs_slow_path(dgst->alg == NULL)) {
-      goto exception;
-    }
-
-    ctx = NULL;
-
-  } else {
-    ctx = njs_vm_external(vm, njs_crypto_hmac_proto_id, this);
-    if (njs_slow_path(ctx == NULL)) {
-      njs_type_error(vm, "\"this\" is not a hmac object");
-      return NJS_ERROR;
-    }
-
-    if (njs_slow_path(ctx->alg == NULL)) {
-      goto exception;
-    }
-
-    dgst = NULL;
-  }
-
-  enc = njs_crypto_encoding(vm, njs_arg(args, nargs, 1));
-  if (njs_slow_path(enc == NULL)) {
-    return NJS_ERROR;
-  }
-
-  if (!hmac) {
-    alg = dgst->alg;
-    alg->final(digest, &dgst->u);
-    dgst->alg = NULL;
-
-  } else {
-    alg = ctx->alg;
-    alg->final(hash1, &ctx->u);
-
-    alg->init(&ctx->u);
-    alg->update(&ctx->u, ctx->opad, 64);
-    alg->update(&ctx->u, hash1, alg->size);
-    alg->final(digest, &ctx->u);
-    ctx->alg = NULL;
-  }
-
-  str.start = digest;
-  str.length = alg->size;
-
-  return enc->encode(vm, &vm->retval, &str);
-
-exception:
-
-  njs_error(vm, "Digest already called");
-  return NJS_ERROR;
-}
-
-
-static njs_int_t
-njs_crypto_create_hmac(njs_vm_t *vm, njs_value_t *args, njs_uint_t nargs,
-  njs_index_t unused)
-{
-  njs_str_t      key;
-  njs_uint_t     i;
-  njs_hmac_t     *ctx;
-  njs_hash_alg_t   *alg;
-  njs_typed_array_t  *array;
-  const njs_value_t  *value;
-  njs_array_buffer_t *buffer;
-  u_char       digest[32], key_buf[64];
-
-  alg = njs_crypto_algorithm(vm, njs_arg(args, nargs, 1));
-  if (njs_slow_path(alg == NULL)) {
-    return NJS_ERROR;
-  }
-
-  value = njs_arg(args, nargs, 2);
-
-  switch (value->type) {
-  case NJS_STRING:
-    njs_string_get(value, &key);
-    break;
-
-  case NJS_TYPED_ARRAY:
-  case NJS_DATA_VIEW:
-    array = njs_typed_array(value);
-    buffer = array->buffer;
-    if (njs_slow_path(njs_is_detached_buffer(buffer))) {
-      njs_type_error(vm, "detached buffer");
-      return NJS_ERROR;
-    }
-
-    key.start = &buffer->u.u8[array->offset];
-    key.length = array->byte_length;
-    break;
-
-  default:
-    njs_type_error(vm, "key argument \"%s\" is not a string "
-            "or Buffer-like object", njs_type_string(value->type));
-
-    return NJS_ERROR;
-  }
-
-  ctx = njs_mp_alloc(vm->mem_pool, sizeof(njs_hmac_t));
-  if (njs_slow_path(ctx == NULL)) {
-    njs_memory_error(vm);
-    return NJS_ERROR;
-  }
-
-  ctx->alg = alg;
-
-  if (key.length > sizeof(key_buf)) {
-    alg->init(&ctx->u);
-    alg->update(&ctx->u, key.start, key.length);
-    alg->final(digest, &ctx->u);
-
-    memcpy(key_buf, digest, alg->size);
-    njs_explicit_memzero(key_buf + alg->size, sizeof(key_buf) - alg->size);
-
-  } else {
-    memcpy(key_buf, key.start, key.length);
-    njs_explicit_memzero(key_buf + key.length,
-               sizeof(key_buf) - key.length);
-  }
-
-  for (i = 0; i < 64; i++) {
-    ctx->opad[i] = key_buf[i] ^ 0x5c;
-  }
-
-  for (i = 0; i < 64; i++) {
-     key_buf[i] ^= 0x36;
-  }
-
-  alg->init(&ctx->u);
-  alg->update(&ctx->u, key_buf, 64);
-
-  return njs_vm_external_create(vm, &vm->retval, njs_crypto_hmac_proto_id,
-                 ctx, 0);
-}
-
-
-static njs_hash_alg_t *
-njs_crypto_algorithm(njs_vm_t *vm, const njs_value_t *value)
-{
-  njs_str_t    name;
-  njs_hash_alg_t *e;
-
-  if (njs_slow_path(!njs_is_string(value))) {
-    njs_type_error(vm, "algorithm must be a string");
-    return NULL;
-  }
-
-  njs_string_get(value, &name);
-
-  for (e = &njs_hash_algorithms[0]; e->name.length != 0; e++) {
-    if (njs_strstr_eq(&name, &e->name)) {
-      return e;
-    }
-  }
-
-  njs_type_error(vm, "not supported algorithm: \"%V\"", &name);
-
-  return NULL;
-}
-
-
-static njs_crypto_enc_t *
-njs_crypto_encoding(njs_vm_t *vm, const njs_value_t *value)
-{
-  njs_str_t     name;
-  njs_crypto_enc_t *e;
-
-  if (njs_slow_path(!njs_is_string(value))) {
-    if (njs_is_defined(value)) {
-      njs_type_error(vm, "encoding must be a string");
-      return NULL;
-    }
-
-    return &njs_encodings[0];
-  }
-
-  njs_string_get(value, &name);
-
-  for (e = &njs_encodings[1]; e->name.length != 0; e++) {
-    if (njs_strstr_eq(&name, &e->name)) {
-      return e;
-    }
-  }
-
-  njs_type_error(vm, "Unknown digest encoding: \"%V\"", &name);
-
-  return NULL;
-}
-
-
-static njs_int_t
-njs_buffer_digest(njs_vm_t *vm, njs_value_t *value, const njs_str_t *src)
-{
-  return njs_buffer_new(vm, value, src->start, src->length);
-}
-
-
-static njs_int_t
-njs_crypto_init(njs_vm_t *vm)
-{
-  njs_int_t      ret, proto_id;
-  njs_mod_t      *module;
-  njs_opaque_value_t value;
-
-  njs_crypto_hash_proto_id =
-           njs_vm_external_prototype(vm, njs_ext_crypto_hash,
-                        njs_nitems(njs_ext_crypto_hash));
-  if (njs_slow_path(njs_crypto_hash_proto_id < 0)) {
-    return NJS_ERROR;
-  }
-
-  njs_crypto_hmac_proto_id =
-           njs_vm_external_prototype(vm, njs_ext_crypto_hmac,
-                        njs_nitems(njs_ext_crypto_hmac));
-  if (njs_slow_path(njs_crypto_hmac_proto_id < 0)) {
-    return NJS_ERROR;
-  }
-
-  proto_id = njs_vm_external_prototype(vm, njs_ext_crypto_crypto,
-                     njs_nitems(njs_ext_crypto_crypto));
-  if (njs_slow_path(proto_id < 0)) {
-    return NJS_ERROR;
-  }
-
-  ret = njs_vm_external_create(vm, njs_value_arg(&value), proto_id, NULL, 1);
-  if (njs_slow_path(ret != NJS_OK)) {
-    return NJS_ERROR;
-  }
-
-  module = njs_module_add(vm, &njs_str_value("crypto"), 1);
-  if (njs_slow_path(module == NULL)) {
-    return NJS_ERROR;
-  }
-
-  njs_value_assign(&module->value, &value);
-  module->function.native = 1;
-
-  return NJS_OK;
-}
diff -r 4ff1c16a652a -r c72703d60d43 external/njs_crypto_module.c
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/external/njs_crypto_module.c	Fri Dec 24 15:48:09 2021 +0000
@@ -0,0 +1,650 @@
+
+/*
+ * Copyright (C) Dmitry Volyntsev
+ * Copyright (C) NGINX, Inc.
+ */
+
+
+#include <njs_main.h>
+
+
+typedef void (*njs_hash_init)(void *ctx);
+typedef void (*njs_hash_update)(void *ctx, const void *data, size_t size);
+typedef void (*njs_hash_final)(u_char *result, void *ctx);
+
+typedef njs_int_t (*njs_digest_encode)(njs_vm_t *vm, njs_value_t *value,
+  const njs_str_t *src);
+
+
+typedef struct {
+  njs_str_t      name;
+
+  size_t       size;
+  njs_hash_init    init;
+  njs_hash_update   update;
+  njs_hash_final   final;
+} njs_hash_alg_t;
+
+typedef struct {
+  union {
+    njs_md5_t    md5;
+    njs_sha1_t   sha1;
+    njs_sha2_t   sha2;
+  } u;
+
+  njs_hash_alg_t   *alg;
+} njs_digest_t;
+
+typedef struct {
+  u_char       opad[64];
+
+  union {
+    njs_md5_t    md5;
+    njs_sha1_t   sha1;
+    njs_sha2_t   sha2;
+  } u;
+
+  njs_hash_alg_t   *alg;
+} njs_hmac_t;
+
+
+typedef struct {
+  njs_str_t       name;
+
+  njs_digest_encode   encode;
+} njs_crypto_enc_t;
+
+
+static njs_hash_alg_t *njs_crypto_algorithm(njs_vm_t *vm,
+  const njs_value_t *value);
+static njs_crypto_enc_t *njs_crypto_encoding(njs_vm_t *vm,
+  const njs_value_t *value);
+static njs_int_t njs_buffer_digest(njs_vm_t *vm, njs_value_t *value,
+  const njs_str_t *src);
+static njs_int_t njs_crypto_create_hash(njs_vm_t *vm, njs_value_t *args,
+  njs_uint_t nargs, njs_index_t unused);
+static njs_int_t njs_hash_prototype_update(njs_vm_t *vm, njs_value_t *args,
+  njs_uint_t nargs, njs_index_t hmac);
+static njs_int_t njs_hash_prototype_digest(njs_vm_t *vm, njs_value_t *args,
+  njs_uint_t nargs, njs_index_t hmac);
+static njs_int_t njs_crypto_create_hmac(njs_vm_t *vm, njs_value_t *args,
+  njs_uint_t nargs, njs_index_t unused);
+
+static njs_int_t njs_crypto_init(njs_vm_t *vm);
+
+
+static njs_hash_alg_t njs_hash_algorithms[] = {
+
+  {
+   njs_str("md5"),
+   16,
+   (njs_hash_init) njs_md5_init,
+   (njs_hash_update) njs_md5_update,
+   (njs_hash_final) njs_md5_final
+  },
+
+  {
+   njs_str("sha1"),
+   20,
+   (njs_hash_init) njs_sha1_init,
+   (njs_hash_update) njs_sha1_update,
+   (njs_hash_final) njs_sha1_final
+  },
+
+  {
+   njs_str("sha256"),
+   32,
+   (njs_hash_init) njs_sha2_init,
+   (njs_hash_update) njs_sha2_update,
+   (njs_hash_final) njs_sha2_final
+  },
+
+  {
+  njs_null_str,
+  0,
+  NULL,
+  NULL,
+  NULL
+  }
+
+};
+
+
+static njs_crypto_enc_t njs_encodings[] = {
+
+  {
+   njs_str("buffer"),
+   njs_buffer_digest
+  },
+
+  {
+   njs_str("hex"),
+   njs_string_hex
+  },
+
+  {
+   njs_str("base64"),
+   njs_string_base64
+  },
+
+  {
+   njs_str("base64url"),
+   njs_string_base64url
+  },
+
+  {
+  njs_null_str,
+  NULL
+  }
+};
+
+
+static njs_external_t njs_ext_crypto_hash[] = {
+
+  {
+    .flags = NJS_EXTERN_PROPERTY | NJS_EXTERN_SYMBOL,
+    .name.symbol = NJS_SYMBOL_TO_STRING_TAG,
+    .u.property = {
+      .value = "Hash",
+    }
+  },
+
+  {
+    .flags = NJS_EXTERN_METHOD,
+    .name.string = njs_str("update"),
+    .writable = 1,
+    .configurable = 1,
+    .u.method = {
+      .native = njs_hash_prototype_update,
+      .magic8 = 0,
+    }
+  },
+
+  {
+    .flags = NJS_EXTERN_METHOD,
+    .name.string = njs_str("digest"),
+    .writable = 1,
+    .configurable = 1,
+    .u.method = {
+      .native = njs_hash_prototype_digest,
+      .magic8 = 0,
+    }
+  },
+
+  {
+    .flags = NJS_EXTERN_METHOD,
+    .name.string = njs_str("constructor"),
+    .writable = 1,
+    .configurable = 1,
+    .u.method = {
+      .native = njs_crypto_create_hash,
+    }
+  },
+};
+
+
+static njs_external_t njs_ext_crypto_hmac[] = {
+
+  {
+    .flags = NJS_EXTERN_PROPERTY | NJS_EXTERN_SYMBOL,
+    .name.symbol = NJS_SYMBOL_TO_STRING_TAG,
+    .u.property = {
+      .value = "Hmac",
+    }
+  },
+
+  {
+    .flags = NJS_EXTERN_METHOD,
+    .name.string = njs_str("update"),
+    .writable = 1,
+    .configurable = 1,
+    .u.method = {
+      .native = njs_hash_prototype_update,
+      .magic8 = 1,
+    }
+  },
+
+  {
+    .flags = NJS_EXTERN_METHOD,
+    .name.string = njs_str("digest"),
+    .writable = 1,
+    .configurable = 1,
+    .u.method = {
+      .native = njs_hash_prototype_digest,
+      .magic8 = 1,
+    }
+  },
+
+  {
+    .flags = NJS_EXTERN_METHOD,
+    .name.string = njs_str("constructor"),
+    .writable = 1,
+    .configurable = 1,
+    .u.method = {
+      .native = njs_crypto_create_hmac,
+      .magic8 = 0,
+    }
+  },
+};
+
+
+static njs_external_t njs_ext_crypto_crypto[] = {
+
+  {
+    .flags = NJS_EXTERN_METHOD,
+    .name.string = njs_str("createHash"),
+    .writable = 1,
+    .configurable = 1,
+    .enumerable = 1,
+    .u.method = {
+      .native = njs_crypto_create_hash,
+      .magic8 = 0,
+    }
+  },
+
+  {
+    .flags = NJS_EXTERN_METHOD,
+    .name.string = njs_str("createHmac"),
+    .writable = 1,
+    .configurable = 1,
+    .enumerable = 1,
+    .u.method = {
+      .native = njs_crypto_create_hmac,
+      .magic8 = 0,
+    }
+  },
+};
+
+
+static njs_int_t  njs_crypto_hash_proto_id;
+static njs_int_t  njs_crypto_hmac_proto_id;
+
+
+njs_module_t njs_crypto_module = {
+  .name = njs_str("crypto"),
+  .init = njs_crypto_init,
+};
+
+
+static njs_int_t
+njs_crypto_create_hash(njs_vm_t *vm, njs_value_t *args, njs_uint_t nargs,
+  njs_index_t unused)
+{
+  njs_digest_t  *dgst;
+  njs_hash_alg_t *alg;
+
+  alg = njs_crypto_algorithm(vm, njs_arg(args, nargs, 1));
+  if (njs_slow_path(alg == NULL)) {
+    return NJS_ERROR;
+  }
+
+  dgst = njs_mp_alloc(vm->mem_pool, sizeof(njs_digest_t));
+  if (njs_slow_path(dgst == NULL)) {
+    njs_memory_error(vm);
+    return NJS_ERROR;
+  }
+
+  dgst->alg = alg;
+
+  alg->init(&dgst->u);
+
+  return njs_vm_external_create(vm, &vm->retval, njs_crypto_hash_proto_id,
+                 dgst, 0);
+}
+
+
+static njs_int_t


More information about the nginx-devel mailing list