[njs] Tests: unit tests are rewritten using public API.

Dmitry Volyntsev xeioex at nginx.com
Sat May 6 03:11:06 UTC 2023


details:  https://hg.nginx.org/njs/rev/40af42ad829b
branches: 
changeset: 2107:40af42ad829b
user:   Dmitry Volyntsev <xeioex at nginx.com>
date:   Fri May 05 20:08:57 2023 -0700
description:
Tests: unit tests are rewritten using public API.

njs_to_int32_test is replaced with ordinary script tests.

diffstat:

 src/test/njs_externals_test.c |  9 +-
 src/test/njs_externals_test.h |  6 +-
 src/test/njs_unit_test.c   | 348 +++++++++++++++++++----------------------
 3 files changed, 168 insertions(+), 195 deletions(-)

diffs (644 lines):

diff -r 4df790f42ce7 -r 40af42ad829b src/test/njs_externals_test.c
--- a/src/test/njs_externals_test.c	Fri May 05 20:08:56 2023 -0700
+++ b/src/test/njs_externals_test.c	Fri May 05 20:08:57 2023 -0700
@@ -405,13 +405,13 @@ njs_unit_test_r_subrequest(njs_vm_t *vm,
     return NJS_ERROR;
   }
 
-  ev = njs_mp_alloc(vm->mem_pool, sizeof(njs_external_ev_t));
+  ev = njs_mp_alloc(njs_vm_memory_pool(vm), sizeof(njs_external_ev_t));
   if (ev == NULL) {
     njs_memory_error(vm);
     return NJS_ERROR;
   }
 
-  ret = njs_vm_promise_create(vm, &value, &ev->callbacks[0]);
+  ret = njs_vm_promise_create(vm, &value, njs_value_arg(&ev->callbacks[0]));
   if (ret != NJS_OK) {
     return NJS_ERROR;
   }
@@ -1199,7 +1199,7 @@ njs_int_t
 njs_external_env_init(njs_external_env_t *env)
 {
   if (env != NULL) {
-    njs_value_invalid_set(&env->retval);
+    njs_value_invalid_set(njs_value_arg(&env->retval));
     njs_queue_init(&env->events);
   }
 
@@ -1229,7 +1229,8 @@ njs_external_process_events(njs_vm_t *vm
     ev->link.prev = NULL;
     ev->link.next = NULL;
 
-    njs_vm_post_event(vm, ev->vm_event, &ev->args[0], ev->nargs);
+    njs_vm_post_event(vm, ev->vm_event, njs_value_arg(&ev->args[0]),
+             ev->nargs);
   }
 
   return NJS_OK;
diff -r 4df790f42ce7 -r 40af42ad829b src/test/njs_externals_test.h
--- a/src/test/njs_externals_test.h	Fri May 05 20:08:56 2023 -0700
+++ b/src/test/njs_externals_test.h	Fri May 05 20:08:57 2023 -0700
@@ -9,7 +9,7 @@
 
 
 typedef struct {
-  njs_value_t       retval;
+  njs_opaque_value_t   retval;
   njs_queue_t       events; /* of njs_external_ev_t */
 } njs_external_env_t;
 
@@ -18,8 +18,8 @@ typedef struct {
   njs_vm_event_t     vm_event;
   void          *data;
   njs_uint_t       nargs;
-  njs_value_t       args[3];
-  njs_value_t       callbacks[2];
+  njs_opaque_value_t   args[3];
+  njs_opaque_value_t   callbacks[2];
   njs_queue_link_t    link;
 } njs_external_ev_t;
 
diff -r 4df790f42ce7 -r 40af42ad829b src/test/njs_unit_test.c
--- a/src/test/njs_unit_test.c	Fri May 05 20:08:56 2023 -0700
+++ b/src/test/njs_unit_test.c	Fri May 05 20:08:57 2023 -0700
@@ -4,7 +4,14 @@
 */
 
 
-#include <njs_main.h>
+#include <njs.h>
+#include <njs_unix.h>
+#include <njs_file.h>
+#include <njs_utils.h>
+#include <njs_queue.h>
+#include <njs_string.h>
+
+#include <time.h>
 
 #ifndef NJS_HAVE_PCRE2
 #include <pcre.h>
@@ -1075,6 +1082,38 @@ static njs_unit_test_t njs_test[] =
   { njs_str("var x; x in (x = 1, [1, 2, 3])"),
    njs_str("false") },
 
+  /* ToInt32(). */
+
+  { njs_str("-1.0 | 0"),
+   njs_str("-1") },
+
+  { njs_str("0.0 | 0"),
+   njs_str("0") },
+
+  { njs_str("0.001 | 0"),
+   njs_str("0") },
+
+  { njs_str("1.0 | 0"),
+   njs_str("1") },
+
+  { njs_str("2147483647.0 | 0"),
+   njs_str("2147483647") },
+
+  { njs_str("2147483648.0 | 0"),
+   njs_str("-2147483648") },
+
+  { njs_str("2147483649.0 | 0"),
+   njs_str("-2147483647") },
+
+  { njs_str("-1844674406941458432.0 | 0"),
+   njs_str("-2147483648") },
+
+  { njs_str("4.835703278458518e+24 /* 2**(53+29) + 2**30 */ | 0"),
+   njs_str("1073741824") },
+
+  { njs_str("9.671406556917036e+24 /* 2**(53+30) + 2**31 */ | 0"),
+   njs_str("-2147483648") },
+
   /* Exponentiation. */
 
   { njs_str("2 ** 3 ** 2"),
@@ -23179,7 +23218,7 @@ typedef struct {
 
 typedef struct {
   njs_vm_t      *vm;
-  njs_value_t     retval;
+  njs_opaque_value_t retval;
 
   njs_external_env_t *env;
   njs_external_env_t env0;
@@ -23257,12 +23296,13 @@ njs_external_retval(njs_external_state_t
 {
   if (state->env != NULL
     && ret == NJS_OK
-    && njs_value_is_valid(&state->env->retval))
+    && njs_value_is_valid(njs_value_arg(&state->env->retval)))
   {
-    return njs_vm_value_string(state->vm, s, &state->env->retval);
-  }
-
-  return njs_vm_value_string(state->vm, s, &state->retval);
+    return njs_vm_value_string(state->vm, s,
+                  njs_value_arg(&state->env->retval));
+  }
+
+  return njs_vm_value_string(state->vm, s, njs_value_arg(&state->retval));
 }
 
 
@@ -23273,13 +23313,13 @@ njs_runtime_init(njs_vm_t *vm, njs_opts_
   njs_uint_t   i;
   njs_runtime_t *rt;
 
-  rt = njs_mp_alloc(vm->mem_pool, sizeof(njs_runtime_t));
+  rt = njs_mp_alloc(njs_vm_memory_pool(vm), sizeof(njs_runtime_t));
   if (rt == NULL) {
     return NULL;
   }
 
   rt->size = opts->repeat;
-  rt->states = njs_mp_alloc(vm->mem_pool,
+  rt->states = njs_mp_alloc(njs_vm_memory_pool(vm),
                sizeof(njs_external_state_t) * rt->size);
   if (rt->states == NULL) {
     return NULL;
@@ -23340,10 +23380,10 @@ static njs_int_t
 njs_process_test(njs_external_state_t *state, njs_opts_t *opts,
   njs_unit_test_t *expected)
 {
-  njs_int_t  ret;
-  njs_str_t  s;
-  njs_bool_t  success;
-  njs_value_t request;
+  njs_int_t      ret;
+  njs_str_t      s;
+  njs_bool_t     success;
+  njs_opaque_value_t request;
 
   static const njs_str_t handler_str = njs_str("main.handler");
   static const njs_str_t request_str = njs_str("$r");
@@ -23354,7 +23394,7 @@ njs_process_test(njs_external_state_t *s
   case sw_start:
     state->state = sw_handler;
 
-    ret = njs_vm_start(state->vm, &state->retval);
+    ret = njs_vm_start(state->vm, njs_value_arg(&state->retval));
     if (ret != NJS_OK) {
       goto done;
     }
@@ -23368,13 +23408,15 @@ njs_process_test(njs_external_state_t *s
     state->state = sw_loop;
 
     if (opts->handler) {
-      ret = njs_vm_value(state->vm, &request_str, &request);
+      ret = njs_vm_value(state->vm, &request_str,
+                njs_value_arg(&request));
       if (ret != NJS_OK) {
         njs_stderror("njs_vm_value(\"%V\") failed\n", &request_str);
         return NJS_ERROR;
       }
 
-      ret = njs_external_call(state->vm, &handler_str, &request, 1);
+      ret = njs_external_call(state->vm, &handler_str,
+                  njs_value_arg(&request), 1);
       if (ret == NJS_ERROR) {
         goto done;
       }
@@ -23582,15 +23624,15 @@ static njs_int_t
 njs_interactive_test(njs_unit_test_t tests[], size_t num, njs_str_t *name,
   njs_opts_t *opts, njs_stat_t *stat)
 {
-  u_char    *start, *last, *end;
-  njs_vm_t   *vm;
-  njs_int_t   ret;
-  njs_str_t   s;
-  njs_uint_t  i;
-  njs_stat_t  prev;
-  njs_bool_t  success;
-  njs_value_t  retval;
-  njs_vm_opt_t options;
+  u_char       *start, *last, *end;
+  njs_vm_t      *vm;
+  njs_int_t      ret;
+  njs_str_t      s;
+  njs_uint_t     i;
+  njs_stat_t     prev;
+  njs_bool_t     success;
+  njs_vm_opt_t    options;
+  njs_opaque_value_t retval;
 
   vm = NULL;
 
@@ -23651,11 +23693,11 @@ njs_interactive_test(njs_unit_test_t tes
           njs_disassembler(vm);
         }
 
-        ret = njs_vm_start(vm, &retval);
+        ret = njs_vm_start(vm, njs_value_arg(&retval));
       }
     }
 
-    if (njs_vm_value_dump(vm, &s, &retval, 0, 1) != NJS_OK) {
+    if (njs_vm_value_dump(vm, &s, njs_value_arg(&retval), 0, 1) != NJS_OK) {
       njs_printf("njs_vm_value_dump() failed\n");
       goto done;
     }
@@ -23784,14 +23826,14 @@ static njs_int_t
 njs_vm_json_test(njs_unit_test_t unused[], size_t num, njs_str_t *name,
   njs_opts_t *opts, njs_stat_t *stat)
 {
-  njs_vm_t   *vm;
-  njs_int_t   ret;
-  njs_str_t   s, *script;
-  njs_uint_t  i;
-  njs_bool_t  success;
-  njs_stat_t  prev;
-  njs_value_t  args[3], retval;
-  njs_vm_opt_t options;
+  njs_vm_t      *vm;
+  njs_int_t      ret;
+  njs_str_t      s, *script;
+  njs_uint_t     i;
+  njs_bool_t     success;
+  njs_stat_t     prev;
+  njs_vm_opt_t    options;
+  njs_opaque_value_t args[3], retval;
 
   static const njs_str_t fname = njs_str("replacer");
   static const njs_str_t iname = njs_str("indent");
@@ -23840,29 +23882,31 @@ njs_vm_json_test(njs_unit_test_t unused[
       goto done;
     }
 
-    ret = njs_vm_start(vm, &args[0]);
+    ret = njs_vm_start(vm, njs_value_arg(&args[0]));
     if (ret != NJS_OK) {
       njs_printf("njs_vm_start() failed\n");
       goto done;
     }
 
-    ret = njs_vm_json_parse(vm, args, 1, &retval);
+    ret = njs_vm_json_parse(vm, njs_value_arg(args), 1,
+                njs_value_arg(&retval));
     if (ret != NJS_OK) {
       njs_printf("njs_vm_json_parse() failed\n");
       goto done;
     }
 
     njs_value_assign(&args[0], &retval);
-    njs_vm_value(vm, &fname, &args[1]);
-    njs_vm_value(vm, &iname, &args[2]);
-
-    ret = njs_vm_json_stringify(vm, args, 3, &retval);
+    njs_vm_value(vm, &fname, njs_value_arg(&args[1]));
+    njs_vm_value(vm, &iname, njs_value_arg(&args[2]));
+
+    ret = njs_vm_json_stringify(vm, njs_value_arg(args), 3,
+                  njs_value_arg(&retval));
     if (ret != NJS_OK) {
       njs_printf("njs_vm_json_stringify() failed\n");
       goto done;
     }
 
-    if (njs_vm_value_string(vm, &s, &retval) != NJS_OK) {
+    if (njs_vm_value_string(vm, &s, njs_value_arg(&retval)) != NJS_OK) {
       njs_printf("njs_vm_value_string() failed\n");
       goto done;
     }
@@ -23912,14 +23956,14 @@ static njs_int_t
 njs_vm_value_test(njs_unit_test_t unused[], size_t num, njs_str_t *name,
   njs_opts_t *opts, njs_stat_t *stat)
 {
-  njs_vm_t   *vm;
-  njs_int_t   ret;
-  njs_str_t   s, *script, path;
-  njs_uint_t  i;
-  njs_bool_t  success;
-  njs_stat_t  prev;
-  njs_value_t  retval;
-  njs_vm_opt_t options;
+  njs_vm_t      *vm;
+  njs_int_t      ret;
+  njs_str_t      s, *script, path;
+  njs_uint_t     i;
+  njs_bool_t     success;
+  njs_stat_t     prev;
+  njs_vm_opt_t    options;
+  njs_opaque_value_t retval;
 
   static struct {
     njs_str_t  script;
@@ -24001,7 +24045,7 @@ njs_vm_value_test(njs_unit_test_t unused
       goto done;
     }
 
-    ret = njs_vm_start(vm, &retval);
+    ret = njs_vm_start(vm, njs_value_arg(&retval));
     if (ret != NJS_OK) {
       njs_printf("njs_vm_run() failed\n");
       goto done;
@@ -24009,7 +24053,7 @@ njs_vm_value_test(njs_unit_test_t unused
 
     path = tests[i].path;
 
-    path.start = njs_mp_alloc(vm->mem_pool, path.length);
+    path.start = njs_mp_alloc(njs_vm_memory_pool(vm), path.length);
     if (path.start == NULL) {
       njs_printf("njs_mp_alloc() failed\n");
       goto done;
@@ -24017,10 +24061,12 @@ njs_vm_value_test(njs_unit_test_t unused
 
     memcpy(path.start, tests[i].path.start, path.length);
 
-    ret = njs_vm_value(vm, &path, &retval);
+    ret = njs_vm_value(vm, &path, njs_value_arg(&retval));
 
     if (ret == NJS_OK) {
-      if (njs_vm_value_string(vm, &s, &retval) != NJS_OK) {
+      if (njs_vm_value_string(vm, &s, njs_value_arg(&retval))
+        != NJS_OK)
+      {
         njs_printf("njs_vm_value_string() failed\n");
         goto done;
       }
@@ -24076,32 +24122,37 @@ done:
 static njs_int_t
 njs_vm_object_alloc_test(njs_vm_t *vm, njs_opts_t *opts, njs_stat_t *stat)
 {
-  njs_int_t  ret;
-  njs_value_t args[2], obj;
-
-  static const njs_value_t num_key = njs_string("num");
-  static const njs_value_t bool_key = njs_string("bool");
-
-  njs_value_number_set(njs_argument(&args, 0), 1);
-  njs_value_boolean_set(njs_argument(&args, 1), 0);
-
-  ret = njs_vm_object_alloc(vm, &obj, NULL);
+  njs_int_t      ret;
+  njs_opaque_value_t args[2], obj, num_key, bool_key;
+
+  njs_value_number_set(njs_value_arg(&args[0]), 1);
+  njs_value_boolean_set(njs_value_arg(&args[0]), 0);
+
+  (void) njs_vm_value_string_set(vm, njs_value_arg(&num_key),
+                  (u_char *) "num", 3);
+  (void) njs_vm_value_string_set(vm, njs_value_arg(&bool_key),
+                  (u_char *) "bool", 4);
+
+  ret = njs_vm_object_alloc(vm, njs_value_arg(&obj), NULL);
   if (ret != NJS_OK) {
     return NJS_ERROR;
   }
 
-  ret = njs_vm_object_alloc(vm, &obj, &num_key, NULL);
+  ret = njs_vm_object_alloc(vm, njs_value_arg(&obj), njs_value_arg(&num_key),
+               NULL);
   if (ret == NJS_OK) {
     return NJS_ERROR;
   }
 
-  ret = njs_vm_object_alloc(vm, &obj, &num_key, &args[0], NULL);
+  ret = njs_vm_object_alloc(vm, njs_value_arg(&obj), njs_value_arg(&num_key),
+               njs_value_arg(&args[0]), NULL);
   if (ret != NJS_OK) {
     return NJS_ERROR;
   }
 
-  ret = njs_vm_object_alloc(vm, &obj, &num_key, &args[0], &bool_key,
-               &args[1], NULL);
+  ret = njs_vm_object_alloc(vm, njs_value_arg(&obj), njs_value_arg(&num_key),
+               njs_value_arg(&args[0]), njs_value_arg(&bool_key),
+               njs_value_arg(&args[1]), NULL);
   if (ret != NJS_OK) {
     stat->failed++;
     return NJS_OK;
@@ -24216,7 +24267,7 @@ njs_chb_test(njs_vm_t *vm, njs_opts_t *o
 
   static const njs_str_t expected = njs_str("arg: \"XYZ\" -5");
 
-  njs_chb_init(&chain, vm->mem_pool);
+  njs_chb_init(&chain, njs_vm_memory_pool(vm));
 
   p = njs_chb_reserve(&chain, 513);
   if (p == NULL) {
@@ -24256,7 +24307,7 @@ njs_chb_test(njs_vm_t *vm, njs_opts_t *o
     }
   }
 
-  njs_mp_free(vm->mem_pool, string.start);
+  njs_mp_free(njs_vm_memory_pool(vm), string.start);
 
   for (i = 0; i < 222; i++) {;
     njs_chb_drain(&chain, 3);
@@ -24335,7 +24386,7 @@ njs_chb_test(njs_vm_t *vm, njs_opts_t *o
   }
 
   njs_chb_destroy(&chain);
-  njs_mp_free(vm->mem_pool, string.start);
+  njs_mp_free(njs_vm_memory_pool(vm), string.start);
 
 done:
 
@@ -24481,47 +24532,48 @@ failed:
 static njs_int_t
 njs_string_to_index_test(njs_vm_t *vm, njs_opts_t *opts, njs_stat_t *stat)
 {
-  njs_str_t  s, string;
-  njs_int_t  ret;
-  njs_bool_t  success, is_integer_index;
-  njs_uint_t  i;
-  njs_value_t value;
+  double       num;
+  njs_str_t      s;
+  njs_int_t      ret;
+  njs_bool_t     success;
+  njs_uint_t     i;
+  njs_opaque_value_t value, input;
 
   static const struct {
-    njs_value_t value;
+    njs_str_t  value;
     njs_str_t  expected;
-    njs_bool_t  is_integer_index;
   } tests[] = {
-    { njs_string(" 1"), njs_str("NaN"), 0 },
-    { njs_string(""), njs_str("NaN"), 0 },
-    { njs_string("+0"), njs_str("NaN"), 0 },
-    { njs_string("-"), njs_str("NaN"), 0 },
-
-    { njs_string("-0"), njs_str("-0"), 0 },
-    { njs_value(NJS_NUMBER, 0, -0.0), njs_str("-0"), 1 },
-
-    { njs_string("-1"), njs_str("-1"), 0 },
-    { njs_string("0"), njs_str("0"), 1 },
-    { njs_string("0."), njs_str("NaN"), 0 },
-    { njs_string("0.0"), njs_str("NaN"), 0 },
-    { njs_string("0x1"), njs_str("NaN"), 0 },
-    { njs_string("1 "), njs_str("NaN"), 0 },
-    { njs_string("1"), njs_str("1"), 1 },
-    { njs_string("1."), njs_str("NaN"), 0 },
-    { njs_string("1.1"), njs_str("1.1"), 0 },
-    { njs_string("100"), njs_str("100"), 1 },
-    { njs_string("1a"), njs_str("NaN"), 0 },
-    { njs_string("1e+19"), njs_str("NaN"), 0 },
-    { njs_string("1e+22"), njs_str("1e+22"), 0 },
-    { njs_string("1e22"), njs_str("NaN"), 0 },
-    { njs_string("4294967296"), njs_str("4294967296"), 0 },
+    { njs_str(" 1"), njs_str("NaN") },
+    { njs_str(""), njs_str("NaN") },
+    { njs_str("+0"), njs_str("NaN") },
+    { njs_str("-"), njs_str("NaN") },
+    { njs_str("-0"), njs_str("-0") },
+    { njs_str("-1"), njs_str("-1") },
+    { njs_str("0"), njs_str("0") },
+    { njs_str("0."), njs_str("NaN") },
+    { njs_str("0.0"), njs_str("NaN") },
+    { njs_str("0x1"), njs_str("NaN") },
+    { njs_str("1 "), njs_str("NaN") },
+    { njs_str("1"), njs_str("1") },
+    { njs_str("1."), njs_str("NaN") },
+    { njs_str("1.1"), njs_str("1.1") },
+    { njs_str("100"), njs_str("100") },
+    { njs_str("1a"), njs_str("NaN") },
+    { njs_str("1e+19"), njs_str("NaN") },
+    { njs_str("1e+22"), njs_str("1e+22") },
+    { njs_str("1e22"), njs_str("NaN") },
+    { njs_str("4294967296"), njs_str("4294967296") },
   };
 
   for (i = 0; i < njs_nitems(tests); i++) {
-    if (njs_is_string(&tests[i].value)) {
-      njs_set_number(&value, njs_string_to_index(&tests[i].value));
-
-      ret = njs_vm_value_dump(vm, &s, &value, 0, 0);
+      (void) njs_vm_value_string_set(vm, njs_value_arg(&input),
+                      tests[i].value.start,
+                      tests[i].value.length);
+
+      num = njs_string_to_index(njs_value_arg(&input));
+      njs_value_number_set(njs_value_arg(&value), num);
+
+      ret = njs_vm_value_dump(vm, &s, njs_value_arg(&value), 0, 0);
       if (ret != NJS_OK) {
         njs_printf("njs_string_to_index_test: "
              "njs_vm_value_dump() failed\n");
@@ -24531,91 +24583,13 @@ njs_string_to_index_test(njs_vm_t *vm, n
       success = njs_strstr_eq(&tests[i].expected, &s);
 
       if (!success) {
-        njs_string_get(&tests[i].value, &string);
         njs_printf("njs_string_to_index_test(\"%V\"):\n"
              "expected: \"%V\"\n   got: \"%V\"\n",
-              &string, &tests[i].expected, &s);
+              &tests[i].value, &tests[i].expected, &s);
 
         stat->failed++;
         continue;
       }
-    }
-
-    is_integer_index = njs_key_is_integer_index(njs_number(&value),
-                          &tests[i].value);
-
-    if (tests[i].is_integer_index != is_integer_index) {
-      njs_string_get(&tests[i].value, &string);
-      njs_printf("njs_string_to_index_test2(\"%V\"):\n"
-            "expected: %b\n   got: %b\n",
-            &string, tests[i].is_integer_index, is_integer_index);
-
-      stat->failed++;
-      continue;
-    }
-
-    stat->passed++;
-  }
-
-  return NJS_OK;
-}
-
-
-static njs_int_t
-njs_to_int32_test(njs_vm_t *vm, njs_opts_t *opts, njs_stat_t *stat)
-{
-  int32_t   i32, second;
-  njs_uint_t i;
-
-  static const struct {
-    double    value;
-    int32_t   expected;
-  } tests[] = {
-    { -1.0, -1 },
-    { 0.0, 0 },
-    { 0.001, 0 },
-    { 1.0, 1 },
-    { 2147483647.0, 2147483647 },
-    { 2147483648.0, -2147483648 },
-    { 2147483649.0, -2147483647 },
-    { -1844674406941458432.0, -2147483648 },
-    { 4.835703278458518e+24 /* 2**(53+29) + 2**30 */, 1073741824 },
-    { 9.671406556917036e+24 /* 2**(53+30) + 2**31 */, -2147483648 },
-  };
-
-  for (i = 0; i < njs_nitems(tests); i++) {
-    i32 = njs_number_to_int32(tests[i].value);
-
-    if (i32 != tests[i].expected) {
-      njs_printf("njs_to_int32_test(%f):\n"
-            "expected: %D\n   got: %D\n",
-            tests[i].value, tests[i].expected, i32);
-
-      stat->failed++;
-      continue;
-    }
-
-    second = njs_number_to_int32(i32);
-
-    if (i32 != second) {
-      njs_printf("njs_to_int32_test(%f): not idempodent\n"
-            "expected: %D\n   got: %D\n",
-            tests[i].value, i32, second);
-
-      stat->failed++;
-      continue;
-    }
-
-    second = njs_number_to_int32(njs_number_to_uint32(tests[i].value));
-
-    if (i32 != second) {
-      njs_printf("ToInt32(%f) != ToInt32(ToUint32(%f))\n"
-            "left: %D\n   right: %D\n",
-            tests[i].value, tests[i].value, i32, second);
-
-      stat->failed++;
-      continue;
-    }
 
     stat->passed++;
   }
@@ -24637,7 +24611,7 @@ njs_addr2line_test(njs_vm_t *vm, njs_opt
     const char  *name;
   } tests[] = {
     { njs_addr2line_test, njs_stringify(njs_addr2line_test) },
-    { njs_to_int32_test, njs_stringify(njs_to_int32_test) },
+    { njs_string_to_index_test, njs_stringify(njs_string_to_index_test) },
   };
 
   for (i = 0; i < njs_nitems(tests); i++) {
@@ -24687,8 +24661,6 @@ njs_vm_internal_api_test(njs_unit_test_t
      njs_str("njs_sort_test") },
     { njs_string_to_index_test,
      njs_str("njs_string_to_index_test") },
-    { njs_to_int32_test,
-     njs_str("njs_to_int32_test") },
 #ifdef NJS_HAVE_ADDR2LINE
     { njs_addr2line_test,
      njs_str("njs_addr2line_test") },
@@ -24764,7 +24736,7 @@ njs_options_parse(njs_opts_t *opts, int 
     switch (*p) {
     case '?':
     case 'h':
-      (void) write(STDOUT_FILENO, help, njs_length(help));
+      njs_printf("%*s", njs_length(help), help);
       return NJS_DONE;
 
     case 'd':


More information about the nginx-devel mailing list