[njs] Remove njs_timer.c forgotten in the previous commit.

Dmitry Volyntsev xeioex at nginx.com
Tue Nov 28 04:41:49 UTC 2023


details:  https://hg.nginx.org/njs/rev/d82a667c50af
branches: 
changeset: 2239:d82a667c50af
user:   Dmitry Volyntsev <xeioex at nginx.com>
date:   Mon Nov 27 18:43:04 2023 -0800
description:
Remove njs_timer.c forgotten in the previous commit.

diffstat:

 src/njs_timer.c | 133 --------------------------------------------------------
 src/njs_timer.h |  19 --------
 2 files changed, 0 insertions(+), 152 deletions(-)

diffs (160 lines):

diff -r dffdf7c50dfc -r d82a667c50af src/njs_timer.c
--- a/src/njs_timer.c	Tue Nov 21 09:00:52 2023 -0800
+++ /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
@@ -1,133 +0,0 @@
-
-/*
- * Copyright (C) Dmitry Volyntsev
- * Copyright (C) NGINX, Inc.
- */
-
-
-#include <njs_main.h>
-
-
-static njs_int_t
-njs_set_timer(njs_vm_t *vm, njs_value_t *args, njs_uint_t nargs,
-  njs_index_t unused, njs_bool_t immediate, njs_value_t *retval)
-{
-  njs_uint_t   n;
-  uint64_t    delay;
-  njs_event_t  *event;
-  njs_vm_ops_t *ops;
-
-  if (njs_slow_path(nargs < 2)) {
-    njs_type_error(vm, "too few arguments");
-    return NJS_ERROR;
-  }
-
-  if (njs_slow_path(!njs_is_function(&args[1]))) {
-    njs_type_error(vm, "first arg must be a function");
-    return NJS_ERROR;
-  }
-
-  ops = vm->options.ops;
-  if (njs_slow_path(ops == NULL)) {
-    njs_internal_error(vm, "not supported by host environment");
-    return NJS_ERROR;
-  }
-
-  delay = 0;
-
-  if (!immediate && nargs >= 3 && njs_is_number(&args[2])) {
-    delay = njs_number(&args[2]);
-  }
-
-  event = njs_mp_alloc(vm->mem_pool, sizeof(njs_event_t));
-  if (njs_slow_path(event == NULL)) {
-    goto memory_error;
-  }
-
-  n = immediate ? 2 : 3;
-
-  event->destructor = ops->clear_timer;
-  event->function = njs_function(&args[1]);
-  event->nargs = (nargs >= n) ? nargs - n : 0;
-  event->once = 1;
-  event->posted = 0;
-
-  if (event->nargs != 0) {
-    event->args = njs_mp_alloc(vm->mem_pool,
-                  sizeof(njs_value_t) * event->nargs);
-    if (njs_slow_path(event->args == NULL)) {
-      goto memory_error;
-    }
-
-    memcpy(event->args, &args[n], sizeof(njs_value_t) * event->nargs);
-  }
-
-  event->host_event = ops->set_timer(vm->external, delay, event);
-  if (njs_slow_path(event->host_event == NULL)) {
-    njs_internal_error(vm, "set_timer() failed");
-    return NJS_ERROR;
-  }
-
-  if (njs_add_event(vm, event) == NJS_OK) {
-    njs_set_number(retval, vm->event_id - 1);
-  }
-
-  return NJS_OK;
-
-memory_error:
-
-  njs_memory_error(vm);
-
-  return NJS_ERROR;
-}
-
-
-njs_int_t
-njs_set_timeout(njs_vm_t *vm, njs_value_t *args, njs_uint_t nargs,
-  njs_index_t unused, njs_value_t *retval)
-{
-  return njs_set_timer(vm, args, nargs, unused, 0, retval);
-}
-
-
-njs_int_t
-njs_set_immediate(njs_vm_t *vm, njs_value_t *args, njs_uint_t nargs,
-  njs_index_t unused, njs_value_t *retval)
-{
-  return njs_set_timer(vm, args, nargs, unused, 1, retval);
-}
-
-
-njs_int_t
-njs_clear_timeout(njs_vm_t *vm, njs_value_t *args, njs_uint_t nargs,
-  njs_index_t unused, njs_value_t *retval)
-{
-  u_char       buf[16], *p;
-  njs_int_t      ret;
-  njs_event_t     *event;
-  njs_lvlhsh_query_t lhq;
-
-  if (njs_fast_path(nargs < 2) || !njs_is_number(&args[1])) {
-    njs_set_undefined(retval);
-    return NJS_OK;
-  }
-
-  p = njs_sprintf(buf, buf + njs_length(buf), "%uD",
-          (unsigned) njs_number(&args[1]));
-
-  lhq.key.start = buf;
-  lhq.key.length = p - buf;
-  lhq.key_hash = njs_djb_hash(lhq.key.start, lhq.key.length);
-  lhq.proto = &njs_event_hash_proto;
-  lhq.pool = vm->mem_pool;
-
-  ret = njs_lvlhsh_find(&vm->events_hash, &lhq);
-  if (ret == NJS_OK) {
-    event = lhq.value;
-    njs_del_event(vm, event, NJS_EVENT_RELEASE | NJS_EVENT_DELETE);
-  }
-
-  njs_set_undefined(retval);
-
-  return NJS_OK;
-}
diff -r dffdf7c50dfc -r d82a667c50af src/njs_timer.h
--- a/src/njs_timer.h	Tue Nov 21 09:00:52 2023 -0800
+++ /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
@@ -1,19 +0,0 @@
-
-/*
- * Copyright (C) Dmitry Volyntsev
- * Copyright (C) NGINX, Inc.
- */
-
-#ifndef _NJS_TIMER_H_INCLUDED_
-#define _NJS_TIMER_H_INCLUDED_
-
-
-njs_int_t njs_set_timeout(njs_vm_t *vm, njs_value_t *args,
-  njs_uint_t nargs, njs_index_t unused, njs_value_t *retval);
-njs_int_t njs_set_immediate(njs_vm_t *vm, njs_value_t *args,
-  njs_uint_t nargs, njs_index_t unused, njs_value_t *retval);
-njs_int_t njs_clear_timeout(njs_vm_t *vm, njs_value_t *args,
-  njs_uint_t nargs, njs_index_t unused, njs_value_t *retval);
-
-
-#endif /* _NJS_TIMER_H_INCLUDED_ */


More information about the nginx-devel mailing list