Re: свои headers для nginx

Dmitry Morozovsky marck at rinet.ru
Wed Jul 18 14:53:29 MSD 2007


On Wed, 18 Jul 2007, Alex Kamedov wrote:

AK> 18.07.07, Igor Sysoev <is at rambler-co.ru> написал(а):
AK> > 
AK> > 
AK> > Эта переменная доступна с момента получения заголовка от бэкенда.
AK> > 
AK> 
AK> 
AK> Делаю примерно следующее, но icu-name клиенту приходит пустой.
AK> Подскажите что не так.
AK> 
AK> <?
AK> header('icy-name: test - test');
      ~~~~~~~~

опечатка?

AK> header('X-Accel-Redirect: /xxx/yyy');
AK> ?>
AK> 
AK> ...
AK> location /xxx/ {
AK>  internal;
AK>  add_header icu-name $upstream_http_icu_name;
AK> }
AK> 

Sincerely,
D.Marck                   [DM5020, MCK-RIPE, DM3-RIPN]
------------------------------------------------------------------------
*** Dmitry Morozovsky --- D.Marck --- Wild Woozle --- marck at rinet.ru ***
------------------------------------------------------------------------


More information about the nginx-ru mailing list