Re: redirect снова

Gerasimenko Konstantin kred на gmx.net
Ср Май 19 17:02:07 MSD 2010


>   server 
> {
>     listen    ***внешний ip:90;
>     location /
> {
> 	proxy_pass http://192.168.0.2;
> 	proxy_bind 192.168.0.2;
>
>   }
> }
> }
>
>  
192.168.0.2 etot adress gdeto v setke ili na toige maschine ?
esli v setke ... to proxy_bind yavno ne pravelno nastrojen. tak kak tyt nygno ukazat lokalnii IP s toi ge maschini.
esli na toige maschine to on ne nygen ... 
 
a voobche kinte "route -n" s nginx servera  i s 192.168.0.2 esli oni RAZNIE MASCHINI.


firewall proveryat ne bydem ?


soberite nginx s debugom i debug log v studiyu , esli sami ne razberotes

Sorry za translit.

Подробная информация о списке рассылки nginx-ru