<div dir="ltr">Hi,<div><br></div><div style>I am getting ssl hand shake error. upstream server is running on 443 port.</div><div style>Enabled the debug in nginx.</div><div style>And the configuration is as follows.</div><div style><br></div><div style><div>upstream backends {</div><div>   server <a href="http://xyz.elb.amazonaws.com:443">xyz.elb.amazonaws.com:443</a>;<br></div><div>}</div><div><div>server {</div><div>   listen              80;</div><div>      server_name         xyz-.<a href="http://elb.amazonaws.com">elb.amazonaws.com</a>;</div><div>   location / {</div></div><div><br></div><div><div>                proxy_set_header Host $host;</div><div>                proxy_set_header Accept-Encoding "";</div><div>                proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;</div><div>                proxy_set_header X-Forwarded-Server $host;</div></div><div><div>                proxy_ssl_session_reuse off;</div></div><div>                proxy_pass <a href="https://backends">https://backends</a>;</div><div>}</div><div><br></div></div><div style><br></div><div style><br></div><div style><div>2014/09/18 05:14:57 [debug] 2460#0: posix_memalign: 0000000000DCE430:256 @16</div><div>2014/09/18 05:14:57 [debug] 2460#0: *6 accept: xx.xx.xx.xx fd:16</div><div>2014/09/18 05:14:57 [debug] 2460#0: *6 event timer add: 16: 60000:1411017357143</div><div>2014/09/18 05:14:57 [debug] 2460#0: *6 reusable connection: 1</div><div>2014/09/18 05:14:57 [debug] 2460#0: *6 epoll add event: fd:16 op:1 ev:80000001</div><div>2014/09/18 05:14:57 [debug] 2460#0: post event 0000000000DF5110</div><div>2014/09/18 05:14:57 [debug] 2460#0: delete posted event 0000000000DF5110</div><div>2014/09/18 05:14:57 [debug] 2460#0: accept on <a href="http://0.0.0.0:80">0.0.0.0:80</a>, ready: 0</div><div>2014/09/18 05:14:57 [debug] 2460#0: posix_memalign: 0000000000DCE540:256 @16</div><div>2014/09/18 05:14:57 [debug] 2460#0: *7 accept: xx.xx.xx.xx fd:17</div><div>2014/09/18 05:14:57 [debug] 2460#0: *7 event timer add: 17: 60000:1411017357146</div><div>2014/09/18 05:14:57 [debug] 2460#0: *7 reusable connection: 1</div><div>2014/09/18 05:14:57 [debug] 2460#0: *7 epoll add event: fd:17 op:1 ev:80000001</div><div>2014/09/18 05:14:57 [debug] 2460#0: *1 post event 0000000000DF5248</div><div>2014/09/18 05:14:57 [debug] 2460#0: *1 post event 0000000000E08A58</div><div>2014/09/18 05:14:57 [debug] 2460#0: *1 delete posted event 0000000000E08A58</div><div>2014/09/18 05:14:57 [debug] 2460#0: *1 SSL handshake handler: 1</div><div>2014/09/18 05:14:57 [debug] 2460#0: *1 SSL_do_handshake: -1</div><div>2014/09/18 05:14:57 [debug] 2460#0: *1 SSL_get_error: 2</div><div>2014/09/18 05:14:57 [debug] 2460#0: *1 delete posted event 0000000000DF5248</div><div>2014/09/18 05:14:57 [debug] 2460#0: *1 SSL handshake handler: 0</div><div>2014/09/18 05:14:57 [debug] 2460#0: *1 SSL_do_handshake: -1</div><div>2014/09/18 05:14:57 [debug] 2460#0: *1 SSL_get_error: 2</div><div><div>2014/09/18 05:14:57 [debug] 2460#0: *1 post event 0000000000DF5248</div><div>2014/09/18 05:14:57 [debug] 2460#0: *1 post event 0000000000E08A58</div><div>2014/09/18 05:14:57 [debug] 2460#0: *1 delete posted event 0000000000E08A58</div><div>2014/09/18 05:14:57 [debug] 2460#0: *1 SSL handshake handler: 1</div><div>2014/09/18 05:14:57 [debug] 2460#0: *1 SSL_do_handshake: 1</div><div>2014/09/18 05:14:57 [debug] 2460#0: *1 SSL: TLSv1.2, cipher: "ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256 TLSv1.2 Kx=ECDH Au=RSA Enc=AESGCM(128) Mac=AEAD"</div><div>2014/09/18 05:14:57 [debug] 2460#0: *1 http upstream send request</div><div>2014/09/18 05:14:57 [debug] 2460#0: *1 chain writer buf fl:1 s:390</div><div>2014/09/18 05:14:57 [debug] 2460#0: *1 chain writer in: 0000000000DD7470</div><div>2014/09/18 05:14:57 [debug] 2460#0: *1 malloc: 0000000000E2F450:80</div><div>2014/09/18 05:14:57 [debug] 2460#0: *1 malloc: 0000000000E1C130:16384</div><div>2014/09/18 05:14:57 [debug] 2460#0: *1 SSL buf copy: 390</div><div>2014/09/18 05:14:57 [debug] 2460#0: *1 SSL to write: 390</div><div>2014/09/18 05:14:57 [debug] 2460#0: *1 SSL_write: 390</div><div>2014/09/18 05:14:57 [debug] 2460#0: *1 chain writer out: 0000000000000000</div><div>2014/09/18 05:14:57 [debug] 2460#0: *1 event timer del: 9: 1411017357134</div><div>2014/09/18 05:14:57 [debug] 2460#0: *1 event timer add: 9: 60000:1411017357151</div><div>2014/09/18 05:14:57 [debug] 2460#0: *1 http upstream process header</div><div>2014/09/18 05:14:57 [debug] 2460#0: *1 malloc: 0000000000DCE650:8192</div><div>2014/09/18 05:14:57 [debug] 2460#0: *1 SSL_read: -1</div><div>2014/09/18 05:14:57 [debug] 2460#0: *1 SSL_get_error: 2</div><div>2014/09/18 05:14:57 [debug] 2460#0: *1 delete posted event 0000000000DF5248</div><div>2014/09/18 05:14:57 [debug] 2460#0: *1 http upstream request: "/?"</div><div>2014/09/18 05:14:57 [debug] 2460#0: *1 http upstream process header</div></div><div><br></div><div style>What is going wrong? </div><div style><br></div><div style><br></div><div style>--</div><div style>T</div><div style><br></div></div></div>