<div dir="ltr">Hi,<div><br></div><div>I have two back end application servers behind nginx. The configuration is as follows</div><div><br></div><div><div>upstream backend1 {</div><div>server 10.1.1.11;</div><div>}</div><div>upstream backend2 {</div><div>server 10.2.2.2;</div><div>}</div><div>server {</div><div>   listen              80;</div><div>   server_name         <a href="http://mysite.com">mysite.com</a>;</div><div><br></div><div>   location  /appl1 {</div><div>#        proxy_set_header   X-Real-IP          $remote_addr;</div><div>        proxy_pass <a href="https://backend1/">https://backend1/</a>; </div><div>}</div><div>  location  /app2 {</div><div>                 proxy_pass <a href="https://backend2/">https://backend2/</a>; </div><div><br></div><div>   }</div><div>}</div></div><div><br></div><div><br></div><div>When I access <a href="http://mysite.com/app1">mysite.com/app1</a> the upstream server rewrites the url like <a href="http://mysite.com/login">mysite.com/login</a> instead of <a href="http://mysite.com/app1/login">mysite.com/app1/login</a> and  the result is a blank page. </div><div><br></div><div>Users are allowed either <a href="http://mysite.com/app1">mysite.com/app1</a> or <a href="http://mysite.com/app2">mysite.com/app2</a>. In both the cases app1 and app2 are getting rewritten with login or some other extension. How to solve this issue.? </div><div><br></div><div>Regards</div><div>T</div></div>