[njs] Fixed equality operator with object and string.

Valentin Bartenev vbart at nginx.com
Fri Nov 9 16:23:45 UTC 2018


details:  http://hg.nginx.org/njs/rev/7d06ada396d7
branches: 
changeset: 646:7d06ada396d7
user:   Valentin Bartenev <vbart at nginx.com>
date:   Fri Nov 09 18:22:01 2018 +0300
description:
Fixed equality operator with object and string.

diffstat:

 njs/njs_vm.c       | 25 ++++++++++++++++++++++---
 njs/test/njs_unit_test.c | 19 +++++++++++++++++++
 2 files changed, 41 insertions(+), 3 deletions(-)

diffs (81 lines):

diff -r 025b22bf8c49 -r 7d06ada396d7 njs/njs_vm.c
--- a/njs/njs_vm.c	Thu Nov 08 20:32:45 2018 +0300
+++ b/njs/njs_vm.c	Fri Nov 09 18:22:01 2018 +0300
@@ -1519,7 +1519,8 @@ njs_vmcode_not_equal(njs_vm_t *vm, njs_v
 static nxt_noinline njs_ret_t
 njs_values_equal(njs_vm_t *vm, const njs_value_t *val1, const njs_value_t *val2)
 {
-  nxt_bool_t nv1, nv2;
+  nxt_bool_t     nv1, nv2;
+  const njs_value_t *hv, *lv;
 
   nv1 = njs_is_null_or_void(val1);
   nv2 = njs_is_null_or_void(val2);
@@ -1543,11 +1544,29 @@ njs_values_equal(njs_vm_t *vm, const njs
     return (val1->data.u.object == val2->data.u.object);
   }
 
-  if (njs_is_object(val1) && njs_is_object(val2)) {
+  /* Sort values as: numeric < string < objects. */
+
+  if (val1->type > val2->type) {
+    hv = val1;
+    lv = val2;
+
+  } else {
+    hv = val2;
+    lv = val1;
+  }
+
+  /* If "lv" is an object then "hv" can only be another object. */
+  if (njs_is_object(lv)) {
     return 0;
   }
 
-  return njs_trap(vm, NJS_TRAP_NUMBERS);
+  /* If "hv" is a string then "lv" can only be a numeric. */
+  if (njs_is_string(hv)) {
+    return (lv->data.u.number == njs_string_to_number(hv, 0));
+  }
+
+  /* "hv" is an object and "lv" is either a string or a numeric. */
+  return njs_trap(vm, NJS_TRAP_COMPARISON);
 }
 
 
diff -r 025b22bf8c49 -r 7d06ada396d7 njs/test/njs_unit_test.c
--- a/njs/test/njs_unit_test.c	Thu Nov 08 20:32:45 2018 +0300
+++ b/njs/test/njs_unit_test.c	Fri Nov 09 18:22:01 2018 +0300
@@ -1142,6 +1142,15 @@ static njs_unit_test_t njs_test[] =
   { nxt_string("var a = Object; a == Object"),
    nxt_string("true") },
 
+  { nxt_string("'1' == new Number(1)"),
+   nxt_string("true") },
+
+  { nxt_string("new String('abc') == 'abc'"),
+   nxt_string("true") },
+
+  { nxt_string("false == new String('0')"),
+   nxt_string("true") },
+
   { nxt_string("var a = { valueOf: function() { return 5 } };  a == 5"),
    nxt_string("true") },
 
@@ -1151,6 +1160,16 @@ static njs_unit_test_t njs_test[] =
   { nxt_string("var a = { valueOf: function() { return '5' } }; a == '5'"),
    nxt_string("true") },
 
+  { nxt_string("var a = { valueOf: function() { return 5 } }; a == '5'"),
+   nxt_string("true") },
+
+  { nxt_string("var a = { toString: function() { return true } }; '1' == a"),
+   nxt_string("true") },
+
+  { nxt_string("var a = { valueOf: function() { return 'b' },"
+         "     toString: function() { return 'a' } }; a == 'a'"),
+   nxt_string("false") },
+
   /* Comparisions. */
 
   { nxt_string("1 < 2"),


More information about the nginx-devel mailing list