[njs] Introduced njs.on('exit') callback support.

Dmitry Volyntsev xeioex at nginx.com
Sat Mar 6 12:48:51 UTC 2021


details:  https://hg.nginx.org/njs/rev/84af87035c4e
branches: 
changeset: 1617:84af87035c4e
user:   Dmitry Volyntsev <xeioex at nginx.com>
date:   Sat Mar 06 12:42:30 2021 +0000
description:
Introduced njs.on('exit') callback support.

diffstat:

 src/njs_builtin.c    | 67 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++-
 src/njs_vm.c       |  4 ++
 src/njs_vm.h       |  8 +++++
 src/test/njs_unit_test.c | 17 ++++++++++++
 4 files changed, 94 insertions(+), 2 deletions(-)

diffs (157 lines):

diff -r 52ddc3a050be -r 84af87035c4e src/njs_builtin.c
--- a/src/njs_builtin.c	Wed Mar 03 18:28:00 2021 +0000
+++ b/src/njs_builtin.c	Sat Mar 06 12:42:30 2021 +0000
@@ -851,7 +851,7 @@ found:
 
 
 static njs_int_t
-njs_dump_value(njs_vm_t *vm, njs_value_t *args, njs_uint_t nargs,
+njs_ext_dump(njs_vm_t *vm, njs_value_t *args, njs_uint_t nargs,
   njs_index_t unused)
 {
   uint32_t   n;
@@ -878,6 +878,62 @@ njs_dump_value(njs_vm_t *vm, njs_value_t
 
 
 static njs_int_t
+njs_ext_on(njs_vm_t *vm, njs_value_t *args, njs_uint_t nargs,
+  njs_index_t unused)
+{
+  njs_str_t  type;
+  njs_uint_t  i, n;
+  njs_value_t *value;
+
+  static const struct {
+    njs_str_t  name;
+    njs_uint_t id;
+  } hooks[] = {
+    {
+      njs_str("exit"),
+      NJS_HOOK_EXIT
+    },
+  };
+
+  value = njs_arg(args, nargs, 1);
+
+  if (njs_slow_path(!njs_is_string(value))) {
+    njs_type_error(vm, "hook type is not a string");
+    return NJS_ERROR;
+  }
+
+  njs_string_get(value, &type);
+
+  i = 0;
+  n = sizeof(hooks) / sizeof(hooks[0]);
+
+  while (i < n) {
+    if (njs_strstr_eq(&type, &hooks[i].name)) {
+      break;
+    }
+
+    i++;
+  }
+
+  if (i == n) {
+    njs_type_error(vm, "unknown hook type \"%V\"", &type);
+    return NJS_ERROR;
+  }
+
+  value = njs_arg(args, nargs, 2);
+
+  if (njs_slow_path(!njs_is_function(value) && !njs_is_null(value))) {
+    njs_type_error(vm, "callback is not a function or null");
+    return NJS_ERROR;
+  }
+
+  vm->hooks[i] = njs_is_function(value) ? njs_function(value) : NULL;
+
+  return NJS_OK;
+}
+
+
+static njs_int_t
 njs_global_this_prop_handler(njs_vm_t *vm, njs_object_prop_t *prop,
   njs_value_t *global, njs_value_t *setval, njs_value_t *retval)
 {
@@ -1629,7 +1685,14 @@ static const njs_object_prop_t njs_njs_
   {
     .type = NJS_PROPERTY,
     .name = njs_string("dump"),
-    .value = njs_native_function(njs_dump_value, 0),
+    .value = njs_native_function(njs_ext_dump, 0),
+    .configurable = 1,
+  },
+
+  {
+    .type = NJS_PROPERTY,
+    .name = njs_string("on"),
+    .value = njs_native_function(njs_ext_on, 0),
     .configurable = 1,
   },
 };
diff -r 52ddc3a050be -r 84af87035c4e src/njs_vm.c
--- a/src/njs_vm.c	Wed Mar 03 18:28:00 2021 +0000
+++ b/src/njs_vm.c	Sat Mar 06 12:42:30 2021 +0000
@@ -91,6 +91,10 @@ njs_vm_destroy(njs_vm_t *vm)
   njs_event_t    *event;
   njs_lvlhsh_each_t lhe;
 
+  if (vm->hooks[NJS_HOOK_EXIT] != NULL) {
+    (void) njs_vm_call(vm, vm->hooks[NJS_HOOK_EXIT], NULL, 0);
+  }
+
   if (njs_waiting_events(vm)) {
     njs_lvlhsh_each_init(&lhe, &njs_event_hash_proto);
 
diff -r 52ddc3a050be -r 84af87035c4e src/njs_vm.h
--- a/src/njs_vm.h	Wed Mar 03 18:28:00 2021 +0000
+++ b/src/njs_vm.h	Sat Mar 06 12:42:30 2021 +0000
@@ -175,6 +175,12 @@ enum njs_object_e {
    + njs_scope_offset(index)))
 
 
+enum njs_hook_e {
+  NJS_HOOK_EXIT = 0,
+  NJS_HOOK_MAX
+};
+
+
 struct njs_vm_s {
   /* njs_vm_t must be aligned to njs_value_t due to scratch value. */
   njs_value_t       retval;
@@ -210,6 +216,8 @@ struct njs_vm_s {
   njs_object_prototype_t  prototypes[NJS_OBJ_TYPE_MAX];
   njs_function_t      constructors[NJS_OBJ_TYPE_MAX];
 
+  njs_function_t      *hooks[NJS_HOOK_MAX];
+
   njs_mp_t         *mem_pool;
 
   u_char          *start;
diff -r 52ddc3a050be -r 84af87035c4e src/test/njs_unit_test.c
--- a/src/test/njs_unit_test.c	Wed Mar 03 18:28:00 2021 +0000
+++ b/src/test/njs_unit_test.c	Sat Mar 06 12:42:30 2021 +0000
@@ -17197,6 +17197,23 @@ static njs_unit_test_t njs_test[] =
        "decodeURI.name = 'XXX'; njs.dump(decodeURI)"),
    njs_str("[Function: XXX]") },
 
+  /* njs.on(). */
+
+  { njs_str("njs.on(decodeURI)"),
+   njs_str("TypeError: hook type is not a string") },
+
+  { njs_str("njs.on('xxx')"),
+   njs_str("TypeError: unknown hook type \"xxx\"") },
+
+  { njs_str("njs.on('exit')"),
+   njs_str("TypeError: callback is not a function or null") },
+
+  { njs_str("njs.on('exit', null); 1"),
+   njs_str("1") },
+
+  { njs_str("njs.on('exit', ()=>{}); 1"),
+   njs_str("1") },
+
   /* Built-in methods name. */
 
   { njs_str(


More information about the nginx-devel mailing list